Nuh Suresi 22. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Nuh Suresi 28 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 71. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 570 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراًۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 570
İlgili Sure
Nuh Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Sana karşı pek çok tuzaklar kurup, dolaplar çevirdiler.
Abdullah Parlıyan Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular!
Adem Uğur "Çok büyük bir mekr ile mekr ettiler!"
Ahmed Hulusi 'Sinsice büyük tuzaklar kurdular, İslâm’ın yükselmesinin, müslümanların gelişmesinin önünü kestiler, büyük tahrikler yaparak suikast tertip ettiler.'
Ahmet Tekin Ve büyük büyük tuzaklar kurdular.
Ahmet Varol "Ve büyük büyük hileli düzenler kurdular."
Ali Bulaç Ve çok büyük bir hileye giriştiler, (Nûh’a eziyete kalkıştılar).
Ali Fikri Yavuz “Tuttular, (davetimi ve halkın onu kabulünü önlemek için) büyük büyük tuzaklar kurdular.
Ali Ünal (21-22) Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Bunlar bana karşı geldiler. Malı ve çocukları kendi zararını arttırmaktan başka işe yarayamayan kişiye uydular ve büyük tuzaklar kurdular.”
Bayraktar Bayraklı (21-22) Nuh: «Rabbim! Dogrusu bunlar bana bas kaldirdilar ve mali, cocugu kedisine sadece zarar getiren kimseye uydular; birbirinden buyuk duzenler kurdular» dedi.
Bekir Sadak Büyük hileler ve düzenler kurdular.
Celal Yıldırım “Ve büyük hileli tuzaklar, düzenler kurdular.”
Cemal Külünkoğlu “Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular.”
Diyanet İşleri (21-22) Nuh: 'Rabbim! Doğrusu bunlar bana baş kaldırdılar ve malı, çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular; birbirinden büyük düzenler kurdular' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular!
Diyanet Vakfı 'Ve hatta büyük tuzaklar kurdular.'
Edip Yüksel «Büyük büyük tuzaklar kurdular.»
Elmalılı ( Sade ) Büyük büyük hilelere giriştiler.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve büyük büyük mekre giriştiler
Elmalılı Hamdi Yazır "Ve büyük büyük hileli düzenler kurdular."
Gültekin Onan “Ve büyük tuzaklar kurdular.”
Harun Yıldırım «Bunlar da büyük büyük hileler (dolaplar, melanetler) yapdılar».
Hasan Basri Çantay 'Hem çok büyük hîle ile tuzaklar kurdular.'
Hayrat Neşriyat Büyük büyük düzenler kurdular.
İbni Kesir "(Bana karşı) Çok büyük tuzaklar, hileler hazırladılar."
İlyas Yorulmaz “Ve büyük mü büyük hileli düzenler kurdular.”
İnsan Dergisi "Ve davetimi etkisiz kılmak için akla hayale gelmedik entrikalar, büyük tuzaklar kurdular."
Kadri Çelik ve (Sana karşı) en korkunç tuzakları kuranlara,
Mahmut Kısa Ve pek büyük düzenler kurmaya giriştiler.
Muhammed Esed onlar (propaganda yoluyla) korkunç tuzaklar kurdular;
Mustafa İslamoğlu (21-22) Nûh dedi ki: «Yarabbi! Şüphe yok ki onlar bana isyan ettiler ve malı ve evlâdı kendisine hüsrândan başka bir şey arttırmayan kimseye tâbi oldular. Ve pek büyük bir hile ile hile eder oldular.»
Ömer Nasuhi Bilmen "Birbirinden büyük hileler ve düzenler kurdular. "
Ömer Öngüt Büyük büyük tuzak kurdular.
Şaban Piriş Ve çok büyük tuzaklar kurdular!
Sadık Türkmen Birbirinden büyük düzenler kurdular.
Seyyid Kutub Büyük hîle ve tuzaklar kurdular.
Suat Yıldırım "Büyük büyük tuzaklar kurdular."
Süleyman Ateş «Ve büyük büyük hileli düzenler kurdular.»
Süleymaniye Vakfı Büyük büyük oyunlar oynadılar.
Tefhim-ul Kuran Ve pek büyük tuzaklara giriştiler.
Ümit Şimşek "Çok büyük hileler sergilediler/çok büyük tuzaklar kurdular."
Yaşar Nuri Öztürk Ve (birbirinden) büyük hileli-düzenler kurdular.

Sureler
Sayfa 570
Mushaf
Nuh Suresi
İlgili Sure
Ayetler