Nuh Suresi 13. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Nuh Suresi 28 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 71. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 570 sayfa numarasında yer almaktadır.
مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَاراًۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 570
İlgili Sure
Nuh Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Size ne oluyor ki, Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz.
Abdullah Parlıyan Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?
Adem Uğur "Size ne oluyor ki Allâh'ın yüceliğini ummuyorsunuz?"
Ahmed Hulusi 'Bildiğiniz birşeyler mi var ki, Allah için bir ululuk, bir yücelik, bir azamet sıfatının olduğunu hesap etmiyorsunuz?
Ahmet Tekin Size ne oluyor ki, Allah'ın yüceliğine kanaat getirmiyorsunuz?
Ahmet Varol "Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vakarı ummuyorsunuz?"
Ali Bulaç Neyse siz, Allah’dan korkmazsınız, (O’nun azametini tanımazsınız?)
Ali Fikri Yavuz ‘Size ne oluyor ki, Allah’ta onur ve azamet görmek istemiyor, O’nun azametinden çekinmiyorsunuz?
Ali Ünal (13-14) “Size ne oluyor ki, Allah'a gereken saygıyı göstermiyorsunuz? Halbuki O, sizi halden hale geçirerek yarattı.”
Bayraktar Bayraklı «Ee oluyorsunuz ki Allah'a buyuklugu yakistiramiyorsunuz.»
Bekir Sadak Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklük ve ululuğu, ta'zîm ve saygıyı yakıştıramıyorsunuz!?. O'ndan vakar ve şeref ummuyorsunuz?!..
Celal Yıldırım (13-14) “Size ne oluyor da, Allah'ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz? Hâlbuki O, sizi türlü türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır.”
Cemal Külünkoğlu ‘Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?’
Diyanet İşleri 'Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz.'
Diyanet İşleri ( Eski ) Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?
Diyanet Vakfı Size ne oluyor ki ALLAH'a saygı göstermek istemiyorsunuz?
Edip Yüksel «Niçin siz Allah'a bir vakar yakıştıramıyorsunuz?»
Elmalılı ( Sade ) Neden siz Allah için bir vakar ummazsınız?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Neye siz ummazsınız Allah için bir vakar
Elmalılı Hamdi Yazır "Size ne oluyor ki, Tanrı'dan bir vakarı ummuyorsunuz?
Gültekin Onan “Size ne oluyor ki Allah’ın azametinden hiç korkmuyorsunuz!?”
Harun Yıldırım «Ne oluyor size ki Allahın, sizi bir vekaar (ve şeref saahibi yapmasını) emel edinmezsiniz»?
Hasan Basri Çantay 'Size ne oluyor ki, Allah için bir azamet (O’nun şânına lâyık bir yücelik) ümîd etmiyorsunuz (O’na yakıştıramıyorsunuz)?'
Hayrat Neşriyat Ne oluyorsunuz ki siz, büyüklüğü Alla'a yakıştıramıyorsunuz?
İbni Kesir "Size ne oluyor ki, Allah'ın sizi onurlandıracak nimetlerini istemiyorsunuz?" dedim.
İlyas Yorulmaz “Size ne oluyor da Allah'ın azamet sahibi olduğunu ummuyorsunuz?”
İnsan Dergisi Ey halkım, size ne oluyor ki, Allah'a saygı göstermek istemiyorsunuz?
Kadri Çelik Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz,
Mahmut Kısa Ne oldu size ki Allah'ın, büyük, ulu ve şerefli bir mâbûd olduğunu ummuyorsunuz?
Muhammed Esed Size ne oluyor da Allah için vakarlı bir tavır takınmıyorsunuz?
Mustafa İslamoğlu Size ne oluyor ki Allah için bir azâmet ummuyorsunuz.
Ömer Nasuhi Bilmen "Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?"
Ömer Öngüt Size ne oluyor da Allah’ın azametinden korkmuyorsunuz?!
Şaban Piriş Size ne oluyor ki; Allah’tan bir vakar/büyüklük ummuyorsunuz?
Sadık Türkmen Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz.
Seyyid Kutub (13-14) "Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah’ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz?"
Suat Yıldırım 'Size ne oluyor ki, Allâh için saygı ummuyorsunuz?'
Süleyman Ateş «Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vekarı ummuyorsunuz?»
Süleymaniye Vakfı Size ne oluyor da Allah’a saygı gösterme isteği duymuyorsunuz?
Tefhim-ul Kuran 'Size ne oluyor ki Allah'tan öyle bir büyüklük ummuyorsunuz?
Ümit Şimşek "Ne oluyor size de Allah için bir vakar ümidinde olmuyorsunuz?"
Yaşar Nuri Öztürk Size ne oluyor ki Allah'a vakarı (azameti) yakıştırıp-korkmuyorsunuz?

Sureler
Sayfa 570
Mushaf
Nuh Suresi
İlgili Sure
Ayetler