Nâs Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Nâs Suresi 6 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 21. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 604 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 604
İlgili Sure
Nâs Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı ki, onlar insanların kalplerine devamlı fısıltıyla kötü düşünce ve kuruntular fısıldayıp dururlar.
Abdullah Parlıyan O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
Adem Uğur "O ki, insanların içlerinde vesvese üretir. "
Ahmed Hulusi 'İnsanların gönüllerine vesvese fısıldayanın, kötülüğe teşvik edenin şerrinden Allah’a sığınırım.'
Ahmet Tekin Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.
Ahmet Varol Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
Ali Bulaç Öyle bir şeytan ki, insanların kalblerine vesvese verir.
Ali Fikri Yavuz O ki, insanların kalblerinin içine üfler; –
Ali Ünal (4-6) “İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ki o, insanların sinesine vesvese düşürür. Cinlerden ve insanlardan oluşur.” [825]
Bayraktar Bayraklı (1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*
Bekir Sadak (1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..
Celal Yıldırım (1-6) De ki: Cinlerin ve insanların şerrinden, İnsanların kalplerine kötü düşünceleri fısıldayan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların (gerçek) ilahına sığınırım!
Cemal Külünkoğlu (1-6) De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”
Diyanet İşleri (1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!
Diyanet Vakfı 'Onlar halkın göğsüne fısıldarlar.'
Edip Yüksel O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
Elmalılı ( Sade ) ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ki vesvese verir sinelerinde nâsın
Elmalılı Hamdi Yazır Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.
Gültekin Onan “Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir,”
Harun Yıldırım ki o, insanların göğüslerine dâima vesvese verendir.
Hasan Basri Çantay 'O ki, insanların sînelerinde vesvese verir!'
Hayrat Neşriyat Ki o, insanların kalblerine hep vesvese verir.
İbni Kesir "O aldatıcılar ki insanların göğüslerine vesvese verirler."
İlyas Yorulmaz “O, insanların göğüslerine vesvese verir.”
İnsan Dergisi Türlü taktik ve yöntemlerle hakkı batıl, batılı hak göstermeye çalışarak insanların kalbine şeytani dürtüler, kötü düşünceler fısıldayıp durur."
Kadri Çelik insanların kalbine fısıldayan;
Mahmut Kısa Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar.
Muhammed Esed o ki; sürekli kalplerine fısıldıyor insanları;
Mustafa İslamoğlu «Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.»
Ömer Nasuhi Bilmen Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir.
Ömer Öngüt İnsanların gönüllerine vesvese sokan ..
Şaban Piriş O insanların duygularına hayâller atar, zihinlerine düşünceler fısıldar.
Sadık Türkmen O ki insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldar.
Seyyid Kutub O ki insanların kalplerine vesvese verir,
Suat Yıldırım O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
Süleyman Ateş Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
Süleymaniye Vakfı Kötülüğü insanların içilerine fısıldayandan!
Tefhim-ul Kuran (4-5) İnsanların kalbine kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden,
Ümit Şimşek İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;
Yaşar Nuri Öztürk Ki o insanların göğüslerine vesvese verir.

Sureler
Sayfa 604
Mushaf
Nâs Suresi
İlgili Sure
Ayetler