Nahl Suresi 117. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Nahl Suresi 128 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 70. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 267 sayfa numarasında yer almaktadır.
مَتَاعٌ قَل۪يلٌۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ
Sureler
Mushaf
Sayfa 267
İlgili Sure
Nahl Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Onların bu dünyadaki hali: Az bir geçim ve avunmaktan ibarettir. Onlar için, can yakıcı bir azap vardır.
Abdullah Parlıyan (Kazandıkları) pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır.
Adem Uğur Az bir faydalanma (yüzünden)!. . Onlara (gelecekte) acı bir azap vardır.
Ahmed Hulusi Onlara dünyada azıcık bir zevk ü sefa, âhirette de can yakıp inleten müthiş bir azap vardır.
Ahmet Tekin (Onlara dünyada verilen) az bir geçimliktir. Onlar için (ahirette ise) acıklı azap vardır.
Ahmet Varol (Bu dünyada olup biten) Pek az bir metadır. Onlara ise acı bir azab vardır.
Ali Bulaç Onlar için dünyada pek az bir menfaat var, ahirette ise çok acıklı bir azab...
Ali Fikri Yavuz (Böyle yapmakla gözlerini diktikleri ve bütün bulacakları) zaten pek az olan dünya geçimliğidir; oysa Âhiret’te kendilerini çok acı bir azap beklemektedir.
Ali Ünal Kazandıkları pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır.
Bayraktar Bayraklı Az bir gecim ama ardindan can yakici bir azap onlaradir.
Bekir Sadak Az bir yararlanma ve geçim ve kendileri için elem verici bir azâb..
Celal Yıldırım (Uydurulan yalanlarla elde edilen dünyalık menfaatler) az ve geçici bir avuntudan ibarettir. (Ahirette ise) onlara acıklı bir azap vardır.
Cemal Külünkoğlu (Dünyada elde ettikleri) az bir yararlanmadır. Hâlbuki (ahirette) onlara acıklı bir azap vardır.
Diyanet İşleri Az bir geçim ama ardından can yakıcı bir azap onlaradır.
Diyanet İşleri ( Eski ) (Kazandıkları) pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır.
Diyanet Vakfı Kısa süren bu zevkten sonra onlar için acı bir azap vardır.
Edip Yüksel Onlar için dünyada pek az bir menfaat var, ahirette ise çok acıklı bir azab vardır.
Elmalılı ( Sade ) Bu az bir faydalanmadır ve onlara acı bir azap vardır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Az bir istifade ve haklarında elîm bir azâb vardır
Elmalılı Hamdi Yazır (Bu dünyada olup biten) Pek az bir metadır. Onlara ise acı bir azab vardır.
Gültekin Onan (Kazandıkları) pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır.
Harun Yıldırım (Bu, ancak geçici ve) az bir menfeatden ibâretdir. Halbuki onlara (âhıretde) pek acıklı bir azâb vardır.
Hasan Basri Çantay (Dünyada) az bir faydalanma ve (buna mukabil âhirette) onlar için (pek) elemli bir azab vardır.
Hayrat Neşriyat Az bir geçim ve ardından onlara elim bir azab vardır.
İbni Kesir (Bu şekilde yalanlarla) Bir müddet yaşayıp giderler ama onlar için acıklı bir azap vardır.
İlyas Yorulmaz (Kazandıkları) Pek az bir menfaattir. Hâlbuki onlar için elem verici bir azap vardır.
İnsan Dergisi Onların yaptığı, âhiret nimetlerine göre basit bir menfaat olan dünya hayatının gelip geçici zevkleriyle oyalanmaktan ibarettir. Fakat öte dünyada, onlar için can yakıcı bir azap vardır!

İşte, yiyecekler konusunda kaçınmanız gereken haramlar yukarıda sayılanlardan ibarettir. Bunların dışında haramlar olduğunu öne sürenlere inanmayın. Gerçi:
Kadri Çelik (Onlarınki bu dünyada) kısa bir avuntudan ibarettir; (öte dünyada ise) kendilerini can yakıcı bir azap beklemektedir!
Mahmut Kısa Elde ettikleri pek az bir geçimden ibârettir ve onlara elemli bir azap var.
Muhammed Esed (Bu dünyada) oyalayıcı kısa bir haz (duysalar da), (ahirette) onları can yakıcı bir ceza bekler.
Mustafa İslamoğlu (Bu) Biraz menfaatten ibarettir ve onlara pek acıklı bir azap vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Az bir geçimlik ve ardından onlara can yakıcı bir azap vardır.
Ömer Öngüt Az bir menfaat ve onlara acı bir azap!
Şaban Piriş Bu, birazcık geçinmedir/menfaatlenmedir ve sonra onlar için acıklı bir azap vardır.
Sadık Türkmen Kısa süreli bir dünya mutluluğu tadarlar, ama acıklı bir azap onları beklemektedir.
Seyyid Kutub Onların bütün bulacakları, dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır.
Suat Yıldırım Azıcık yaşama(nın ardından), onlara acı bir azâb gelecektir.
Süleyman Ateş (Bu dünyada olup biten) Pek az bir metadır. Onlara ise acıklı bir azab vardır.
Süleymaniye Vakfı Bu pek az bir menfaatir. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır[*].
Tefhim-ul Kuran Bulacakları az bir menfaattir; sonra onlar için acı bir azap vardır.
Ümit Şimşek Az bir nimetlenme ardından, acıklı bir azap var onlara.
Yaşar Nuri Öztürk (Onlar için) dünyada pek az bir meta (geçim ve yararlanma), ahirette ise çok acıklı bir azab vardır

Sureler
Sayfa 267
Mushaf
Nahl Suresi
İlgili Sure
Ayetler