Müzzemmil Suresi 6. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müzzemmil Suresi 20 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 3. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 574 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْـٔاً وَاَقْوَمُ ق۪يلاًۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 574
İlgili Sure
Müzzemmil Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve daha güçlü olur ve okuma da berraklaşır yani gündüz için malzeme hazırlanmış olur.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.
Adem Uğur Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir!
Ahmed Hulusi Gece kalkarak yapılan ibadet, ilmî çalışma, gündüz yapılandan daha etkili, daha kalıcı, daha samimidir. Kur’ân daha iyi anlaşılır. Söz daha güzel söylenir, daha iyi dinlenir, daha derin manalara nüfûz edilir.
Ahmet Tekin Gerçekten, gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından da daha sağlamdır.
Ahmet Varol Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.
Ali Bulaç Muhakkak ki gece (ibadet için yatağından) kalkan kişi, neşe bakımından daha kuvvetli, (Kur’an’ı) okuyuş bakımından da daha sağlamdır.
Ali Fikri Yavuz Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek, (zihin, kalb ve ruh üzerinde) çok daha tesirli ve okuma, okunanı dinleme ve anlama bakımından çok daha verimlidir.
Ali Ünal (2-8) Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur'ân'ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O'na ver! [689]
Bayraktar Bayraklı suphesiz, gece kalkisi daha tesirli ve o zaman okumak daha elverislidir.
Bekir Sadak Hakikat (ibâdet için) gece kalkmak hem daha dokunaklı ve te'sirli, hem de okuma cihetiyle daha sağlam (bilgi ve huzur verici)dir.
Celal Yıldırım Doğrusu gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.
Diyanet İşleri şüphesiz, gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.
Diyanet Vakfı Kuşkusuz gece kalkıp meditasyonda bulunmak çok daha etkili ve ifade açısından daha uygundur.
Edip Yüksel Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.
Elmalılı ( Sade ) Çünkü gece neşesi, hem daha dokunaklı hem de deyişçe daha sağlamdır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Çünkü gece neş'esi hem daha dokunaklı hem deyişce daha sağlamdır
Elmalılı Hamdi Yazır Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.
Gültekin Onan Doğrusu gece kalkışı, etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.
Harun Yıldırım Gerçek, gece (yatağından ibâdete) kalkan nefs (yok mu?) o, hem uygunluk i'tibariyle daha kuvvetlidir, hem kıraatçe daha sağlamdır.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki gece kalkışı, (Kur’ân’ı anlamada kalbe) alabildiğine uygun ve kırâate daha elverişlidir.
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki gece kalkışı, daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.
İbni Kesir Gece kalkmak, çalışmak için daha uygundur ve söz daha güçlü anlaşılır.
İlyas Yorulmaz Doğrusu uyanmak (ibadet dünyasına) adım atmak bakımından daha metanetli, söz bakımından da daha tutarlıdır.
İnsan Dergisi Bu görevi başarabilmek için, öncelikle kendi iç dünyanda büyük bir devrim gerçekleştirerek kalben tam bir güvene ulaşman, sarsılmaz bir imana ve derin bir bilince sahip olman gerekiyor. Bunun en güzel yolu da, gecenin dingin vakitlerinde Kur'an'la birlikte olmaktır. Çünkü geceleyin kalkıp Kur'an okumak, gündüz okuyuşuna nazaran daha dokunaklı, insanın iç dünyasında uyandırdığı etki bakımından daha güçlüdür. Söz olarak da daha akılda kalıcı, daha verimli ve daha sağlamdır.
Kadri Çelik (ve) gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır,
Mahmut Kısa Şüphe yok ki geceleyin kalkmak, pek meşakkatlidir, fakat ibâdet için de gece, pek uygun.
Muhammed Esed elbet (şu) gece dirilişi var ya: işte o pek derin bir iz bırakır ve okuyuş açısından daha bir etkilidir;
Mustafa İslamoğlu Şüphe yok ki, geceleyin kalkış, o daha muvafıktır ve kıraatca da daha sağlamdır.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphesiz ki gece kalkıp ibadet etmek daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.
Ömer Öngüt Gece uyanıklığı daha etkili ve okuyuş için daha elverişlidir.
Şaban Piriş Şüphesiz gece (kalkışı, Kur’an’ı okuma/anlama bakımından), tesirce şiddetli (anlayışça daha uygundur) ve özümleme (kavrayış) bakımından daha etkilidir.
Sadık Türkmen Kuşkusuz gece ibadeti, gündüze göre daha zor, fakat sözü daha etkilidir.
Seyyid Kutub Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur’ân okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.
Suat Yıldırım Gerçekten gece kalk(ıp ibâdet et)mek daha oturaklı ve (geceleyin) söz (du'â) daha etkilidir.
Süleyman Ateş Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır.
Süleymaniye Vakfı Gece ortamı daha etkili ve (o sırada) okuma daha kalıcı olur.
Tefhim-ul Kuran Muhakkak ki, gece ibadeti daha etkili, gece okuması ise daha doğru ve sağlamdır.
Ümit Şimşek Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir.
Yaşar Nuri Öztürk Şüphesiz gece kalkışı daha zorlu-daha etkili ve söyleyiş-okuyuş bakımından da daha sağlamdır.

Sureler
Sayfa 574
Mushaf
Müzzemmil Suresi
İlgili Sure
Ayetler