Müzzemmil Suresi 18. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müzzemmil Suresi 20 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 3. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 574 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلسَّمَٓاءُ مُنْفَطِرٌ بِه۪ۜ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً
Sureler
Mushaf
Sayfa 574
İlgili Sure
Müzzemmil Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Göklerin paramparça olacağı ve Allah'ın yeniden diriltme vaadinin gerçekleşeceği gün.
Abdullah Parlıyan Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.
Adem Uğur Semâ onunla yarılır! O'nun vaadi gerçekleşmiştir!
Ahmed Hulusi Gök, o günün dehşetinden yarılır. Allah’ın va’di, tehdidi mutlaka yerine gelir.
Ahmet Tekin Ondan (o günün dehşetinden) dolayı gök yarılır. Bu yerine gelecek bir vaaddir.
Ahmet Varol Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
Ali Bulaç O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah’ın vaadi tahakkuk etmiştir.
Ali Fikri Yavuz Gök, o günün dehşetinden çatlar. Allah’ın sözü mutlaka yerine gelir.
Ali Ünal O gün, gök parça parça olur ve O'nun vaadi gerçekleşmiş olur.
Bayraktar Bayraklı O gunun siddetiyle gok bile parcalanir. O'nun sozu yerine gelir.
Bekir Sadak Gök, onunla (o günün dehşetiyle) çatlamıştır (çatlayacak). O'nun va'di mutlaka yerine gelir.
Celal Yıldırım O günün dehşetinden gökler parçalanır ve Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.
Cemal Külünkoğlu O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir.
Diyanet İşleri O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. O'nun sözü yerine gelir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.
Diyanet Vakfı Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.
Edip Yüksel O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.
Elmalılı ( Sade ) Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O'nun va'di yerine getirilmiştir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır
Elmalılı Hamdi Yazır Bu nedenle gök bile yarılmıştır; (artık) O'nun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
Gültekin Onan Gök bile bu sebeple yarılmıştır. O’nun va’di gerçekleştirilmiştir.
Harun Yıldırım Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va'di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır.
Hasan Basri Çantay Gök (bile) onunla (o günün şiddetiyle) yarılmış olur! O’nun (Allah’ın) va'di yerine getirilmiş (olacak)tır.
Hayrat Neşriyat Gök, onunla yarılmış ve O'nun vaadi yerini bulmuştur.
İbni Kesir İnkarınızdan dolayı gök neredeyse paramparça olacaktı. Rabbinin vaadi mutlak olacaktır.
İlyas Yorulmaz O günün dehşetinden gökler parçalanır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.
İnsan Dergisi O günün şiddetinden gökler çatlayıp paramparça olacak ve böylece O'nun yeniden dirilme ve hesaba çekilme sözü gerçekleşecektir.
Kadri Çelik göklerin paramparça olacağı, (ve) Allah'ın (yeniden diriltme) vaadinin gerçekleşeceği (Gün)?
Mahmut Kısa Gök, o gün yarılır, vaadi, yerine gelir.
Muhammed Esed Gök, bu sebeple çatlamış bir çekirdek (gibi yeni bir doğuma gebedir); böylece O'nun vaadi gerçekleşmiş olacaktır.
Mustafa İslamoğlu (18-19) Gök bile onunla çatlamıştır. Allah'ın vaadi, fiile çıkarılmıştır. Şüphe yok ki bu bir mev'izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.
Ömer Nasuhi Bilmen O günün şiddetinden gök yarılır, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir.
Ömer Öngüt O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiş olacaktır.
Şaban Piriş O günün şiddetinden gökyüzü çatlamıştır. Ve O’nun sözü yerine getirilmiştir.
Sadık Türkmen O günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.
Seyyid Kutub O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah’ın vâdi mutlaka gerçekleşir.
Suat Yıldırım Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allâh'ın va'di mutlaka yapılmıştır.
Süleyman Ateş Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
Süleymaniye Vakfı O gün gök yarılacak, Allah’ın verdiği söz yerine getirilecektir.
Tefhim-ul Kuran Öyle bir gün ki, dehşetiyle gök yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşmiş demektir.
Ümit Şimşek Gök bile o yüzden parçalanır. O'nun vaadi gerçekleşmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk Gök bile onunla (o günün şiddetinden) yarılıp-çatlamıştır. O'nun vaadi yerine gelmiştir.

Sureler
Sayfa 574
Mushaf
Müzzemmil Suresi
İlgili Sure
Ayetler