Müzzemmil Suresi 17. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müzzemmil Suresi 20 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 3. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 574 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَـكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ ش۪يباًۗ
Sureler
Mushaf
Sayfa 574
İlgili Sure
Müzzemmil Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Peki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederseniz, çocukların bile saçlarını ağartıp ihtiyarlatacak olan o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız?
Abdullah Parlıyan Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?
Adem Uğur Eğer (hakikatin bildirimine) nankörlük ederseniz, gençleri saçı ağarmış ihtiyar kılan o süreçte nasıl korunursunuz?
Ahmed Hulusi Peki, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına itip örtbas ederek inkârda, küfürde ısrar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Ahmet Tekin Peki, siz eğer inkâr ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlar haline getiren bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Ahmet Varol Eğer inkâr edecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Ali Bulaç O halde, küfre varırsanız, çocukları ak saçlılar haline çevirecek bir günün (kıyametin) azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Ali Fikri Yavuz Küfürde ısrar edecek olursanız, bu takdirde kendinizi, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir günden nasıl koruyacaksınız?
Ali Ünal Eğer inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan bir günden nasıl korunursunuz?
Bayraktar Bayraklı Eger inkar ederseniz, gencleri ihtiyarlatan gunden nasil korunursunuz?
Bekir Sadak Eğer küfre saparsanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek günden nasıl korunursunuz?!
Celal Yıldırım Hal böyle iken hala inkâr ederseniz, (şiddetinden) çocukların saçlarını ağartan bir günden nasıl korunacaksınız?
Cemal Külünkoğlu Hâl böyle iken inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?
Diyanet İşleri Eğer inkar ederseniz, gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz?
Diyanet İşleri ( Eski ) Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?
Diyanet Vakfı Peki, inkar ederseniz, çocukların saçlarını ağartan bir günden nasıl korunursunuz?
Edip Yüksel Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden (kıyamet gününden) kendinizi nasıl kurtaracaksınız?
Elmalılı ( Sade ) O halde eğer inkar ederseniz, çocukları ak saçlı kocalara (ihtiyarlara) çevirecek olan o günde nasıl korunursunuz?
Elmalılı ( Sade - 2 ) O halde siz nasıl korunursunuz küfredersiniz? O gün ki çocukları ak saçlı kocalara çevirir
Elmalılı Hamdi Yazır Eğer küfredecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Gültekin Onan Eğer inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız!?
Harun Yıldırım Eğer siz (dünyâda) küfrederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günde kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?
Hasan Basri Çantay O hâlde (siz de) inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Hayrat Neşriyat Eğer küfrederseniz; gençleri yaşlı kılan bir günden nasıl korunabileceksiniz?
İbni Kesir Eğer siz, çocukların saçlarının bembeyaz olduğu bir günü inkar ederseniz, (Rabbinizden) nasıl korunursunuz?
İlyas Yorulmaz Eğer küfredecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde, siz kendinizi nasıl koruyacaksınız?
İnsan Dergisi Şu hâlde, ey çağdaş kâfirler! Siz de Firavun gibi inkâr edecek olursanız, çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çeviren o dehşetli gün gelip çatınca kendinizi Allah'ın azabından nasıl koruyacaksınız?
Kadri Çelik Öyleyse, hakikati kabul etmeye yanaşmazsanız, çocukların saçlarını ağartan o Gün kendinizi nasıl koruyacaksınız,
Mahmut Kısa Nasıl korursunuz kendinizi, kâfir olursanız, o günün şerrinden ki çocukları bile ihtiyarlatır da saçlarını ağartır.
Muhammed Esed Şu halde eğer inkar ederseniz, yeni doğan bebeleri ak saçlı ihtiyarlara döndüren o gün nasıl korunacaksınız?
Mustafa İslamoğlu (16-17) Fir'avun ise o Resûle isyan etti, artık o Fir'avun'u bir şiddetli yakalamakla yakaladık. Artık siz küfrederseniz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bir günden ki, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviriverir.
Ömer Nasuhi Bilmen Eğer inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan o günden nasıl korunacaksınız?
Ömer Öngüt Eğer inkar ederseniz, çocukları saçları ağarmış ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunabilirsiniz?
Şaban Piriş Eğer inkâr ederseniz nasıl korunacaksınız; çocukları yaşlılara çeviren o günden?
Sadık Türkmen Eğer kafir olursanız, çocukların saçlarını anında ağartan o günün dehşetinden paçayı nasıl kurtaracaksınız?
Seyyid Kutub Kâfirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
Suat Yıldırım Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız?
Süleyman Ateş Eğer küfredecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde, siz kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Süleymaniye Vakfı Ayetleri görmezlikten gelirseniz, çocukları bile ihtiyarlatan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Tefhim-ul Kuran İnkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden nasıl korunacaksınız?
Ümit Şimşek Eğer inkâr ve nankörlüğe saparsanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız?
Yaşar Nuri Öztürk Eğer inkar ederseniz, çocukların saçlarını ağartan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Sureler
Sayfa 574
Mushaf
Müzzemmil Suresi
İlgili Sure
Ayetler