Müzzemmil Suresi 12. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müzzemmil Suresi 20 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 3. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 574 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ لَدَيْنَٓا اَنْكَالاً وَجَح۪يماًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 574
İlgili Sure
Müzzemmil Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Çünkü katımızda ağır prangalar ve yakıcı koca cehennem var.
Abdullah Parlıyan Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, var.
Adem Uğur Muhakkak ki bizim yanımızda enkal (güçlü bağlar, zincirler) ve cahîm (cehennem, yakıcı ateş) vardır. Not: Ünlü Kur'ân yorumcusu İmam Razi, gelecek yaşamdaki azabın bu sembolizmini izah ederken şunları söyler: "Bu dört durum, kişinin hayattayken yaptıklarının ruhî sonuçları olarak görülebilir. "Ağır prangalar", ruhun önceki maddi ilgilerine ve bedenî zevklerine mahkûmiyetinin devam etmesinin bir sembolüdür. Bunların gerçekleşmesinin imkânsız hâle geldiği o gün, bu prangalar ve zincirler, yeniden dirilen insan kişiliğini (nefs) yücelik ve sâfiyet katına çıkmaktan alıkoyar. Ardından, bu ruhî prangalar "ruhî ateşlere" sebebiyet verir; çünkü kişinin beden zevklerine güçlü bir eğilim duyması, onlara erişmenin imkânsızlığı ile birleştiğinde, ruhî olarak şiddetli bir "yanıp tutuşma" duygusu oluşturur, "yakıcı alev" in (cahîm) anlamı budur. Günahkâr, bu durumda, arzuladığı şeylerden kopmanın acısını ve yoksunluğun boğucu baskısını boğazında hisseder; bu da "boğaza takılan yiyecek" ifadesinin karşılığıdır. Ve sonunda, bu şartlardan dolayı, Allâh'ın nûruyla aydınlanmaktan ve kutsanmış kişilerle bir arada olmaktan yoksun kalır; "şiddetli azap" ifadesinin anlamı budur. Ama yine de bilin ki, Kurân'ın bu âyetlerinin anlamının bu söylediklerimden ibaret olduğunu iddia ediyor değilim. . . "
Ahmed Hulusi Bizim nezdimizde, ağır bukağılar, kaynayan, köpüren bir Cehennem var.
Ahmet Tekin Çünkü bizim katımızda bukağılar ve çılgınca yanan bir ateş var.
Ahmet Varol Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır:
Ali Bulaç Zira (ahirette kâfirler için) bizim yanımızda bukağılar ve (içine) girecekleri bir ateş var.
Ali Fikri Yavuz Çünkü Bizim katımızda onları bekleyen bukağılar ve Kızgın, Alevli bir Ateş vardır;
Ali Ünal (12-14) Şüphesiz, yerin ve dağların şiddetle sarsılacağı, dağların saçılmış kum yığını haline geleceği gün, katımızda prangalar ve cehennem vardır. Boğazı tıkayan yiyecek ve acıklı azap vardır.
Bayraktar Bayraklı (12-13) suphesiz katimizda onlar icin agir boyunduruklar, cehennem, bogazi tikayan bir yiyecek ve can yakan azap vardir.
Bekir Sadak (12-13) Çünkü yanımızda bukağılar, Cehennem, boğazdan geçmeyen yiyecek ve elem verici bir azâb vardır.
Celal Yıldırım (12-13) Hiç şüphesiz, bizim yanımızda ağır prangalar, boyunduruklar, yakıcı bir alev, bir de boğaza takılıp kalan bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır.
Cemal Külünkoğlu (12-13) Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.
Diyanet İşleri (12-13) Şüphesiz katımızda onlar için ağır boyunduruklar, cehennem, boğazı tıkayan bir yiyecek ve can yakan azap vardır.
Diyanet İşleri ( Eski ) (12-13) Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır.
Diyanet Vakfı Yanımızda zincirler ve cehennem vardır.
Edip Yüksel Zira bizim yanımızda bukağılar var, bir cehennem var.
Elmalılı ( Sade ) Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve ateş var,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Çünkü bizim yanımızda bukağılar var ve bir cehîm var
Elmalılı Hamdi Yazır Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır.
Gültekin Onan Çünkü yanımızda ağır bukağılar ve yakıcı bir ateş var.
Harun Yıldırım Çünkü bizim yanımızda (ağır) bukağılar var, yakıcı bir ateş var,
Hasan Basri Çantay Çünki bizim yanımızda ağır kelepçeler ve yakıcı bir ateş vardır!
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki katımızda, ağır boyunduruklar ve cehennem var.
İbni Kesir Şüphe yok ki, sağlam bağlar ve içindekileri sarmalayan ateş bizim yanımızda.
İlyas Yorulmaz Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır.
İnsan Dergisi Bu süre zarfında, diledikleri yolu seçmekte özgürdürler. Fakat şunu iyi bilsinler ki, Bizim katımızda zalimlere ceza vermek için ağır bukağılar, boyunduruk şeklinde kelepçeler ve alevli bir ateş vardır.
Kadri Çelik çünkü, Katımızda ağır prangalar ve yakıcı bir alev (onları beklemektedir),
Mahmut Kısa Şüphe yok ki katımızda bağlar var ve koca cehennem var.
Muhammed Esed (Onların hakkından geliriz), çünkü yanımızda prangalar ve gözleri fal taşı gibi açan bir ateş var;
Mustafa İslamoğlu Şüphe yok ki Bizim yanımızda ağır bukağılar ve bir alevli ateş vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Yanımızda onlar için ağır boyunduruklar ve cehennem var.
Ömer Öngüt Bizim yanımızda ağır boyunduruklar ve cehennem var.
Şaban Piriş Bizim yanımızda bukağılar/boyunduruklar/kelepçeler ve yakıcı ateş vardır.
Sadık Türkmen Çünkü bizim yanımızda ağır zincirler ile cehennem vardır.
Seyyid Kutub (12-13) Muhakkak ki Bizim nezdimizde bukağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gâyet acı azap var.
Suat Yıldırım Doğrusu, bizim yanımızda bukağılar ve cehennem var.
Süleyman Ateş Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır;
Süleymaniye Vakfı Bizim yanımızda demir halkalar, alevli ateş,
Tefhim-ul Kuran Bizim katımızda nice bukağılar, alevler,
Ümit Şimşek Bizim yanımızda bukağılar var, cehennem var!
Yaşar Nuri Öztürk Muhakkak ki Bizim yanımızda bukağılar-boyunduruklar ve alevli bir ateş vardır.

Sureler
Sayfa 574
Mushaf
Müzzemmil Suresi
İlgili Sure
Ayetler