Mü'min Suresi 81. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mü'min Suresi 85 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 60. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 467 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَيُر۪يكُمْ اٰيَاتِه۪ۗ فَاَيَّ اٰيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 467
İlgili Sure
Mü'min Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Allah size her türlü delillerini göstermektedir. Allah'ın bunca delillerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?
Abdullah Parlıyan Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?
Adem Uğur (Allâh) size işaretlerini gösteriyor. . . Allâh'ın işaretlerinin hangisini inkâr ediyorsunuz!
Ahmed Hulusi Allah size âyetlerini, kudretinin ve birliğinin delillerini gösteriyor. Şimdi Allah’ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?
Ahmet Tekin O, size ayetlerini gösteriyor. Artık Allah'ın hangi ayetlerini inkâr ediyorsunuz?
Ahmet Varol Size kendi ayetlerini gösteriyor; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz?
Ali Bulaç Ve size (kudretinin kemaline, rahmetinin genişliğine delâlet eden) alâmetlerini gösteriyor; artık Allah’ın hangi âyetlerini inkâr edersiniz (bu Allah’dan değildir, dersiniz)?
Ali Fikri Yavuz Allah, (varlık, birlik ve kudretinin, Ulûhiyet ve Rububiyet’inin) apaçık delillerini size sürekli olarak göstermektedir. Böyle iken, Allah’a ait delillerden hangisini inkâr edebilirsiniz?
Ali Ünal Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?
Bayraktar Bayraklı Allah size delillerini gosteriyor. Allah'in delillerinden hangisini inkar edersiniz?
Bekir Sadak Allah size âyetlerini (kudretinin yüceliğine delâlet eden belgelerini) gösteriyor. Artık Allah'ın hangi âyetlerini inkâr edebilirsiniz?
Celal Yıldırım Allah böylece size kudretinin delillerini gösteriyor. Artık Allah'ın hangi ayetlerini inkâr edebilirsiniz?
Cemal Külünkoğlu Allah, size âyetlerini gösteriyor. Allah’ın hangi âyetlerini inkâr edersiniz?
Diyanet İşleri Allah size delillerini gösteriyor. Allah'ın delillerinden hangisini inkar edersiniz?
Diyanet İşleri ( Eski ) Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?
Diyanet Vakfı Size işaretlerini gösterir. ALLAH'ın hangi işaretini inkar ediyorsunuz?
Edip Yüksel Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın âyetlerinin hangisini inkâr edersiniz?
Elmalılı ( Sade ) Ve size ayetlerini gösterir, şimdi Allah'ın ayetlerinin hangisini inkar edersiniz?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve size âyetlerini gösterir, şimdi Allahın âyetlerinin hangisini inkâr edersiniz?
Elmalılı Hamdi Yazır Size kendi ayetlerini gösteriyor; artık Tanrı'nın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz?
Gültekin Onan Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?
Harun Yıldırım (Allah) size âyetlerini gösteriyor. Siz Allahın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?
Hasan Basri Çantay Böylece (Allah) size âyetlerini gösterir. Şimdi, Allah’ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?
Hayrat Neşriyat Size ayetlerini gösterir. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
İbni Kesir (O gezip gördüğünüz yerlerde) Allah size ayetlerini gösteriyor. Siz şimdi Allah'ın hangi ayetlerini inkar edebilirsiniz?
İlyas Yorulmaz Size kendi ayetlerini göstermektedir; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz?
İnsan Dergisi İşte Allah, hak ve hakikati apaçık ortaya koyan âyetlerini ve bahşetmiş olduğumucizevi nimetlerini size böyle gösteriyor. Şimdi söyleyin ey nankörler; Allah'ın bunca nimetlerinden,bunca mucize ve âyetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?
Kadri Çelik Ve O, yarattığı harikaları (işte böyle) önünüze koyuyor. Öyleyse Allah'ın harikalarından hangisini inkar edebilirsiniz?
Mahmut Kısa Ve size delillerini göstermede, Allah'ın delillerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?
Muhammed Esed İşte O size (varlık) ayetlerini böyle gösterir; o halde Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
Mustafa İslamoğlu Ve size âyetlerini gösterir. Artık Allah'ın hangi âyetlerini inkar edersiniz?
Ömer Nasuhi Bilmen Allah size âyetlerini (delillerini) gösteriyor. Artık Allah'ın âyetlerinden (delillerinden) hangisini inkâr edebilirsiniz?
Ömer Öngüt Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah’ın hangi ayetlerini inkar edebilirsiniz.
Şaban Piriş Ve o (Allah), size ayetlerini (arabadagemideuçakta, kainatta) gösteriyor. Allah’ın ayetlerinden hangisini gözmezlikten geliyorsunuz?
Sadık Türkmen Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz?
Seyyid Kutub Allah böylece size kudretinin alâmetlerini gösterir. Artık Allah’ın hangi delillerini inkâr edebilirsiniz?
Suat Yıldırım (Allâh) Size âyetlerini gösteriyor. Allâh'ın âyetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz?
Süleyman Ateş Size kendi ayetlerini göstermektedir; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz?
Süleymaniye Vakfı O, size âyetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini içinize oturtamıyorsunuz[*]?
Tefhim-ul Kuran Böylece Allah size âyetlerini gösteriyor. Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?
Ümit Şimşek Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk (Allah) size Kendi ayetlerini göstermektedir. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?

Sureler
Sayfa 467
Mushaf
Mü'min Suresi
İlgili Sure
Ayetler