Mü'min Suresi 6. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mü'min Suresi 85 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 60. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 467 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اَنَّهُمْ اَصْحَابُ النَّارِۢ
Sureler
Mushaf
Sayfa 467
İlgili Sure
Mü'min Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Böylece Rabbinin kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenler hakkındaki: “Onlar cehennemliktir” sözü yerini bulmuş oldu.
Abdullah Parlıyan İnkâr edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti.
Adem Uğur Böylece hakikat bilgisini inkâr edenler hakkında "Onlar Nâr (ateş - radyasyon ortamı) ehlidir" diye Rabbinin sözü gerçekleşti.
Ahmed Hulusi Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, Cehennem ehli olduklarına dâir Rabbinin haklı, âdil ve gerekçeli hükmü, geçmiştekilere benzer şekilde, senin ümmetinin içindeki kâfirler hakkında da gerçekleşti.
Ahmet Tekin Böylece Rabbinin inkâr edenler hakkındaki: 'Onlar ateş halkıdırlar' sözü gerçekleşmiş oldu.
Ahmet Varol Senin Rabbinin kafirler üzerindeki: "Gerçekten onlar ateşin halkıdır" sözü böylece hak oldu.
Ali Bulaç İşte peygamberleri tekzib edenlere, Rabbinin azab vaadi böylece vacib oldu. Onlar cehennemliktirler.
Ali Fikri Yavuz Neticede, küfredenlerin Ateş’in yoldaşları olduklarına dair Rabbinin sözü kesinleşti.
Ali Ünal İnkâr edenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü, böylece gerçekleşti.
Bayraktar Bayraklı Inkar edenlerin cehennemlik olduklarina dair Rabbinin sozu boylece gerceklesti.
Bekir Sadak Böylece inkarcıların Cehennemlik oldukları hakkındaki Rabbin sözü gerçekleşti.
Celal Yıldırım Böylece Rabbinin, hakikati inkâra şartlanmış olanlar hakkındaki, “Onlar cehennemliklerdir” sözü gerçekleşti.
Cemal Külünkoğlu Böylece Rabbinin, inkâr edenler hakkındaki, “Onlar cehennemliklerdir” sözü gerçekleşmiş oldu.
Diyanet İşleri İnkar edenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti.
Diyanet İşleri ( Eski ) İnkâr edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti.
Diyanet Vakfı Rabbinin, 'Onlar cehennemin halkıdır,' diye inkarcılar hakkında verdiği sözü böylece gerçekleşir.
Edip Yüksel İşte o nankörlük eden kâfirlere Rabbinin (azab) sözü öyle hak oldu. Onlar, mutlaka cehennemliktirler.
Elmalılı ( Sade ) Ve işte o nankörlük eden kafirlere, Rabbinin onların nara (cehennemde) yanacaklarına dair sözü öyle gerçekleşti.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve işte o nankörlük eden kâfirlere rabbının kelimesi öyle hakk oldu, onlar nâra yanacaklar
Elmalılı Hamdi Yazır Senin rabbinin küfredenler üzerindeki: "Gerçekten onlar ateşin halkıdır" sözü böylece hak oldu.
Gültekin Onan İnkâr edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti.
Harun Yıldırım Kâfirlere karşı Rabbinin, onları muhakkak ateş yârânı oldukları (na âid bulunan), sözü işte böyle tahakkuk etmişdir.
Hasan Basri Çantay Böylece Rabbinin, inkâr edenler üzerine 'Şübhesiz onlar, ateş ehlidirler' sözü hak oldu.
Hayrat Neşriyat Böylece küfredenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbının sözü gerçekleşti.
İbni Kesir İşte böylece, Rabbinin sözü, doğruları inkar edenler üzerine gerçekleşmiş ve onlar ateşin içine gireceklerden olmuşlardır.
İlyas Yorulmaz Rabbinin küfre sapanlar üzerindeki, “Şüphesiz onlar ateş ehlidir” sözü böylece gerçekleşmiş oldu.
İnsan Dergisi Ve böylece Rabb'inin, hakikati bile bile inkâr edenlerin cehennemlik olduğuna dair hükmü gerçekleşmiş oldu.

O hâlde, ey müminler! İnkârcıların baskı ve eziyetleri karşısındaki çaresizliğinizden dolayı üzülmeyin. Onların sizi alaya alıp aşağılamasına aldırmayın. Sizin Allah katındaki makamınız o derece yüksektir ki:
Kadri Çelik Böylece hakikati inkara şartlanmış olanlar hakkındaki Rabbinin sözü gerçekleşecektir. Onlar kendilerini (cehennem) ateşinde bulacaklardır.
Mahmut Kısa İşte böylece Rabbinin verdiği hüküm, kâfirlere hak oldu: Şüphe yok ki onlar, cehennemliktir.
Muhammed Esed İşte Rabbinin inkarda direnen kimseler hakkındaki sözü böyle gerçekleşmiştir; elbet onlar ateş yoldaşıdırlar.
Mustafa İslamoğlu İşte öylece Rabbinin kelimesi, kâfir olanların üzerine hak olmuştur. Şüphe yok ki onlar, ateş yârânıdırlar.
Ömer Nasuhi Bilmen Kâfirlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşmişti.
Ömer Öngüt Rabbinin, kafirler aleyhindeki “onlar ateş ehlidir.” hükmü işte böyle gerçekleşmiştir.
Şaban Piriş Işte böylece; kula kulluk edenler üzerine, Rabbinin sözü gerçekleşti/yerini buldu: “Şüphesiz onlar ateş halkıdırlar!”
Sadık Türkmen İnkar edenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabb'inin sözü böylece gerçekleşti.
Seyyid Kutub İnkârcıların cehennemlik olduklarına dair Rabbinin hükmü böylece kesinleşti.
Suat Yıldırım Böylece Rabbinin inkâr edenler hakkındaki "Onlar ateş halkıdır" sözü yerini bulmuş oldu.
Süleyman Ateş Senin Rabbinin kâfirler üzerindeki: «Gerçekten onlar ateşin halkıdır» sözü böylece hak oldu.
Süleymaniye Vakfı Rabbinin (Sahibinin), ayetleri görmezlikten gelenler için söylediği “Onlar cehennem ahalisidir” sözü, böylece gerçekleşmiş oldu.
Tefhim-ul Kuran İnkâr edenlerin ateş ehli olduklarına dair Rabbinin sözü işte böylece gerçekleşmiştir.
Ümit Şimşek İşte böyle! Rabbinin, nankörlüğe sapanlar hakkındaki, "onlar ateş yâranıdır" sözü tam gerçekleşti.
Yaşar Nuri Öztürk Böylece Rabbinin kafirler üzerindeki "Onlar ateş ehlidir-halkıdır" sözü hak oldu.

Sureler
Sayfa 467
Mushaf
Mü'min Suresi
İlgili Sure
Ayetler