Mü'min Suresi 54. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mü'min Suresi 85 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 60. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 467 sayfa numarasında yer almaktadır.
هُدًى وَذِكْرٰى لِاُو۬لِي الْاَلْبَابِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 467
İlgili Sure
Mü'min Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İşte O kitap, aklı başında olanları doğru yola sevkeder, onlara ibret ve öğüttür.
Abdullah Parlıyan O, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir.
Adem Uğur Derin düşünen akıl sahiplerine Hakikate erdirici ve hatırlatma olmak üzere!
Ahmed Hulusi Akıl ve vicdan sahiplerine bir yol gösterici, bir öğüt, bir hatırlatma olsun istedik.
Ahmet Tekin Akıl sahipleri için bir hidayet ve öğüt olarak.
Ahmet Varol (Ki o,) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir.
Ali Bulaç Akıl sahiblerine bir hidayet ve bir öğüd olarak...
Ali Fikri Yavuz Bir hidayet rehberi ve gerçek idrak sahipleri için bir öğüt, hatırlatma ve talimat kaynağı olan (Kitaba).
Ali Ünal (53-54) Şüphesiz ki biz, Mûsâ'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik. İsrâiloğulları'nı da doğru yolu gösterici ve akıl sahiplerini uyarıcı olarak Kitab'a mirasçı kıldık.
Bayraktar Bayraklı (53-54) And olsun ki Biz Musa'ya dogruluk rehberi verdik. Israilogullarini da, akil sahipleri icin bir ogut ve dogruluk rehberi olan Kitap'a, Tevrat'a varis kildik.
Bekir Sadak Ki o doğru yolu gösteren bir rehber ve akıl sahiplerine bir öğüt ve hatırlatmadır.
Celal Yıldırım (53-54) Andolsun ki biz, Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi (Tevrat'ı) verdik ve İsrailoğullarına da o Kitab'ı miras bıraktık. O, akıl sahipleri için bir öğüttür ve doğruluk rehberidir.
Cemal Külünkoğlu (53-54) Andolsun, biz Mûsâ’ya hidayet verdik. İsrailoğulları’na da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat’ı) miras bıraktık.
Diyanet İşleri (53-54) And olsun ki Biz Musa'ya doğruluk rehberi verdik. İsrailoğullarını da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitap'a, Tevrat'a varis kıldık.
Diyanet İşleri ( Eski ) (53-54) Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitab'ı miras bıraktık.
Diyanet Vakfı Anlayış sahiplerine bir yol gösterici ve bir uyarı olarak.
Edip Yüksel (Bunu) Aklı başında olanlara bir yol gösterici ve bir hatırlatma olsun diye (böyle yaptık).
Elmalılı ( Sade ) Aklı selim sahiplerine bir yol gösterici ve bir ihtar olmak üzere.
Elmalılı ( Sade - 2 ) ki aklı selîm sahiblerine bir irşad ve bir ıhtar olmak için
Elmalılı Hamdi Yazır (Ki o,) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir.
Gültekin Onan O, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir.
Harun Yıldırım (53-54) Andolsun ki biz Musâya hidâyeti verdik. (Kendisinden sonra) İsrâîl oğullarına da — hem doğru yolun rehberi, hem temiz akıl saahibleri için bir öğüd olmak üzere — kitabı mîras bırakdık.
Hasan Basri Çantay (53-54) Celâlim hakkı için, Mûsâ’ya hidâyeti verdik ve İsrâiloğullarına, akıl sâhibleri içinbir hidâyet ve bir nasîhat olmak üzere Kitâb’ı (Tevrât’ı) mîras bıraktık.
Hayrat Neşriyat Ki o; akıl sahipleri için hidayet ve öğüttür.
İbni Kesir (O kitap) Doğru yola ileten ve akıl sahipleri için de bir öğüttür.
İlyas Yorulmaz (O kitap) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet ve hatırlatıcıdır.
İnsan Dergisi Musa'ya o kitabı, akıl ve sağduyu sahipleri için doğruyu ve eğriyi gösteren bir rehber, bir öğüt ve ibret kaynağı olmak üzere göndermiştik.Ey Muhammed! Biz Musa'yı nasıl koruduysak, seni de Mekkeli müşriklerin zulmünden koruyacak, sana yol gösterecek ve yardım edeceğiz. İşte bugün de, tüm insanlığı kucaklayan son mesajımız olan Kur'an'ı gönderdik.
Kadri Çelik akıl, iz'an sahipleri için bir uyarı ve bir rehberlik (aracı) olarak.
Mahmut Kısa Aklı başında olanları doğru yola sevk eder, onlara ibrettir, öğüttür.
Muhammed Esed akletme yetilerini kamil manada kullananlar için bir hidayet ve bir uyarı olarak...
Mustafa İslamoğlu (O kitap) Selîm akıl sahipleri için bir hidâyet ve bir mev'iza olmuştur.
Ömer Nasuhi Bilmen Sağlam akıl sahipleri için bir doğruluk rehberi ve bir öğüt olmak üzere.
Ömer Öngüt Kılavuz ve sağduyu sahipleri için öğüt...
Şaban Piriş O (kitap) bir hidayet/bir yol göstericidir ve temiz akıl sahipleri için bir öğüt/bir hatırlatıcıdır.
Sadık Türkmen O, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir.
Seyyid Kutub O kitap, akl-ı selim sahipleri için bir hidâyet rehberi ve öğüt kaynağıdır.
Suat Yıldırım (O,) sağduyu sâhiplerine bir yol gösterici ve öğüttür.
Süleyman Ateş (Ki o,) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir.
Süleymaniye Vakfı O, bir rehber ve sağlam duruşlular için doğru bilgi kaynağıdır.
Tefhim-ul Kuran Akıl sahipleri için o kitap bir hidayet rehberi ve öğüttür.
Ümit Şimşek Akıl ve gönül sahipleri için bir yol gösterici, bir hatırlatıcıdır o.
Yaşar Nuri Öztürk (Ki o Kitab) ulul elbab (zikir, hikmet ve hayır sahibleri) için bir hidayet (doğru yol) rehberi ve bir zikirdir (hatırlatma ve öğüttür).

Sureler
Sayfa 467
Mushaf
Mü'min Suresi
İlgili Sure
Ayetler