Mü'min Suresi 32. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mü'min Suresi 85 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 60. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 467 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَيَا قَوْمِ اِنّ۪ٓي اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 467
İlgili Sure
Mü'min Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve ey kavmim! Ben o boşuna bağrışıp, çağrışacağınız kıyamet günündeki halinizden korkuyorum.
Abdullah Parlıyan Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, korkuyorum.
Adem Uğur (O iman eden adam dedi ki): "Ey kavmim. . . Gerçekten ben, sizin üzerinize o endişeyle haykırışma sürecinin gelmesinden korkuyorum. "
Ahmed Hulusi 'Ey kavmim, ben sizin adınıza, feryad-ü figan edilecek bir vâveylâ gününden korkuyorum.'
Ahmet Tekin Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o çağrışma gününden korkuyorum.
Ahmet Varol "Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum."
Ali Bulaç Ey Kavmim! Gerçekten ben, başınıza gelecek çağrışma gününden (imdad için birbirinizi yardıma çağıracağınız kıyamet gününden) korkuyorum.
Ali Fikri Yavuz “Ey halkım! Gerçekten ben sizin hakkınızda, birbirinizden (boşuna) imdat isteyeceğiniz ve birbirinize lânet okuyacağınız günden de endişe ediyorum.
Ali Ünal (32-33) “Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağırışıp çağırışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”
Bayraktar Bayraklı «Ey milletim! Ahu figan gununden sizin hesabiniza korkuyorum.»
Bekir Sadak «Ey milletim ! Doğrusu ben sizin için bağrış-çağrış (seslerinin yükseldiği bir) günden korkuyorum.
Celal Yıldırım (32-33) “Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz) ve arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah'(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi (yaptıkları yüzünden) sapıklığa bırakırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”
Cemal Külünkoğlu (32-33) “Ey kavmim! Gerçekten sizin için, o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah’(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”
Diyanet İşleri 'Ey milletim! Ahu figan gününden sizin hesabınıza korkuyorum.'
Diyanet İşleri ( Eski ) (32-33) «Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan (O'nun azabından) kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.»
Diyanet Vakfı 'Halkım, sizin için Toplanma Gününden korkuyorum.'
Edip Yüksel «Ey kavmim! Ben size gelecek o çağrışma gününden (kıyamet gününden) korkuyorum.»
Elmalılı ( Sade ) Ve ey kavmim, ben sizin için o çağrışma gününden korkuyorum.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hem ey kavmım! hakıkaten ben size o çığrışma gününden korkarım
Elmalılı Hamdi Yazır "Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum."
Gültekin Onan "Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, korkuyorum.
Harun Yıldırım «Ey kavmim, hakıykat ben size karşı o bağrışıb çağırışma gününden endîşe etmekdeyim».
Hasan Basri Çantay (32-33) 'Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için bağrışıp çağrışma gününden (kıyâmet gününden, hesab yerine) arkanızı dönen kimseler olarak (Cehenneme) gideceğiniz günden korkuyorum. (O gün) sizi Allah’(ın azâbın)dan kurtaracak hiçbir kimse yoktur. Bununla berâber Allah kimi (isyanındaki inadı yüzünden) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek hiçbir kimse yoktur.'
Hayrat Neşriyat Ey kavmim; doğrusu ben, sizin için o feryad gününden endişe ediyorum.
İbni Kesir Ey kavmim! Birbirinizi yardıma çağıracağınız günün azabının, sizin üzerinize gelmesinden korkuyorum."
İlyas Yorulmaz “Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o çığlık (basacağınız kıyamet) gününden korkuyorum.”
İnsan Dergisi "Ey halkım! Dünyada uğrayacağınız felâketler bir yana, doğrusu ben sizin için, pişmanlıktan hıçkıra hıçkıra ağlayıp Feryat edeceğiniz o Hesap Gününden endişe ediyorum."
Kadri Çelik Ey kavmim! Sizin için, (sıkıntıyla) birbirinizi çağıracağınız Gün(ün, Hesap Günü'nün gelmesin)den korkuyorum;
Mahmut Kısa Ve ey kavmim, ben, o feryâdü figan, o boşuna bağırıp söylenme günündeki hâlinizden korkuyorum.
Muhammed Esed "Ey Kavmim! Ben, herkesin birbirinden imdat dilediği o günün aleyhinize sonuçlanmasından korkuyorum.
Mustafa İslamoğlu «Ve ey kavmim! Ben sizin üzerinize o feryâd ü figan edilecek günden korkuyorum.»
Ömer Nasuhi Bilmen "Ey kavmim! Âh-u figân gününden sizin hesabınıza korkuyorum. "
Ömer Öngüt -Ey halkım, ben sizin için feryat gününden korkuyorum.
Şaban Piriş Ey kavmim! Şüphesiz ben sizin için o feryat gününden korkuyorum;
Sadık Türkmen Ey kavmim, sizin için insanların korku ve dehşetten bağırıp birbirlerinden yardım isteyecekleri o çağırma gününden korkuyorum.
Seyyid Kutub "Ey benim milletim! Ben sizin hakkınızda o feryad u figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum."
Suat Yıldırım Ey kavmim, sizin için o (Yüce Divâna) çağırma (yahut feryâd etme) gününden korkuyorum.
Süleyman Ateş «Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum.»
Süleymaniye Vakfı Ey halkım! Karşılıklı bağrışmaların olacağı günden, sizin adınıza endişeleniyorum.
Tefhim-ul Kuran 'Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o feryat ve figan gününden korkuyorum.
Ümit Şimşek "Ey toplumum, sizin adınıza o bağırıp-çağrışma gününden korkuyorum."
Yaşar Nuri Öztürk Ve ey kavmim. Ben gerçekten sizin için o feryat gününden korkuyorum.

Sureler
Sayfa 467
Mushaf
Mü'min Suresi
İlgili Sure
Ayetler