Mülk Suresi 30. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mülk Suresi 30 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 77. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 562 sayfa numarasında yer almaktadır.
قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَٓاؤُ۬كُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْت۪يكُمْ بِمَٓاءٍ مَع۪ينٍ
Sureler
Mushaf
Sayfa 562
İlgili Sure
Mülk Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı De ki: “Yeraltı ve yer üstündeki tüm sularınız büsbütün çekilip batıp gitse, artık Allah'tan başka size kim su getirebilirdi.”
Abdullah Parlıyan De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?
Adem Uğur De ki: "Bir düşünün! Eğer suyunuz çekilse, sizde kim kaynak açıp su (ilim) oluşturur?
Ahmed Hulusi 'Hiç düşündünüz mü? Suyunuz âniden çekilse, Allah’tan başka kim size temiz kaynaklardan yeni akarsular temin edebilir?' de.
Ahmet Tekin De ki: 'Ne dersiniz, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa size kim bir akar su getirebilir?'
Ahmet Varol De ki: "Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olsa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir?"
Ali Bulaç (Yine onlara) de ki: “- Bana söyleyin: Eğer suyunuz, yerin dibine batar giderse, size bir akar su kim getirir? (Bunu getirebilecek Allah’dan başka bir kuvvet var mı? O halde, O’na nasıl eder de ortak koşarsınız, hükümlerini dinlemezsiniz?)”.
Ali Fikri Yavuz De ki: “Yine söyleyin bana: Bütün suyunuz birden çekilip, yer altında kaybolup gidiverirse, bu takdirde size kim kaynayıp duran yeni ve tatlı bir su sağlayabilir?”
Ali Ünal De ki: “Suyunuz çekilirse, söyleyin bakalım! Size kim bir akarsu getirebilir?”
Bayraktar Bayraklı De ki: «Suyunuz yere batarsa, soyleyin, size kim temiz bir su kaynagi getirebilir?"*
Bekir Sadak De ki: Suyunuz iyice çekilip kaynağı kuruyacak olursa, söyler misiniz kim size akan bir su kaynağı getirebilir?
Celal Yıldırım De ki: “(Söyleyin bakalım): Suyunuz çekiliverse, size kim akar su kaynağı getirebilir?”
Cemal Külünkoğlu De ki: “Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?”
Diyanet İşleri De ki: 'Suyunuz yere batarsa, söyleyin, size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?'
Diyanet İşleri ( Eski ) De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?
Diyanet Vakfı De ki, 'Hiç düşündünüz mü ki: suyunuz çekilse, size kim temiz bir su getirebilir?
Edip Yüksel De ki: «Baksanıza, eğer suyunuz çekilse, size kim bir akarsu getirebilir?»
Elmalılı ( Sade ) De ki: «Gördünüz mü, eğer sabaha kadar suyunuz batakalırsa (çekilecek olsa), size kim bir akarsu getirebilir?
Elmalılı ( Sade - 2 ) De ki: Gördünüz mü? Sabaha kadar suyunuz bata kalırsa size bir âb-i revân getirecek kim?
Elmalılı Hamdi Yazır De ki: "Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olsa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir?"
Gültekin Onan De ki: “Ne dersiniz! Suyunuz yerin dibine geçiriliverse kim size bir kaynak su getirebilir?”
Harun Yıldırım De ki: «Eğer suyunuz yerin dibine savulub giderse kim akar bir su getirir, (bana) söyleyin».
Hasan Basri Çantay De ki: 'Söyleyin bana! Eğer suyunuz (yerin dibine) çekilecek olsa, artık size kim bir akar su getirebilir?'
Hayrat Neşriyat De ki: Eğer suyunuz yerin dibine batarsa, söyleyin; size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?
İbni Kesir Deki "Eğer suyunuz çekilmiş olsaydı, size kaynağın suyunu kim getirebilir ki?"
İlyas Yorulmaz De ki: “Söyleyin bakayım; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olursa, bu durumda kim size bir akarsu kaynağı getirebilir?
İnsan Dergisi Ey Peygamber! Doğru inanç ve ahlâkın insan hayatında sudan daha hayati bir öneme sahip olduğunu idrak edemeyen, bu yüzden Rahman'a kul olmayı reddeden o zalimleri uyararak de ki: "Gökten indirdiği kar ve yağmur sularını dağlarda depolayıp biriktiren, sonra onu serin ve tatlı pınarlar, gözeler şeklinde istifadenize sunan ve o suyla insanlara, hayvanlara ve bitkilere hayat bahşeden Allah'tır. Bir düşünsenize, şayet Allah hayatın kaynağı ve tüm canlıların en önemli ihtiyacı olan tatlı su kaynaklarını aniden kurutsa ve bütün suyunuz çekilip yerin dibine gitse, söyler misiniz, Allah'tan başka kim size o akan tatlı suyu geri getirebilir?"
Kadri Çelik (Hakikati inkar edenlere) de ki: "Ne sanıyorsunuz? Aniden bütün suyunuz toprağın altında yok olup gitseydi (Allah'tan başka) kim size temiz kaynaklardan (yeni) su verebilirdi?"
Mahmut Kısa De ki: Haber verin bana, suyunuz, tamâmıyla batıp çekiliverse artık kimdir size bir akarsu pınarı peydahlayacak?
Muhammed Esed De ki: "Hiç düşündünüz mü? Eğer suyunuz (yeryüzünden) tamamen çekiliverse, size tertemiz kaynak sularını kim getirecek?"
Mustafa İslamoğlu De ki: «Bana haber veriniz, eğer suyunuz yerin dibine gidip çekiliverecek olsa artık size kim bir akar su getirecektir?»
Ömer Nasuhi Bilmen De ki: "Suyunuz çekilecek olsa, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?"
Ömer Öngüt De ki: -Eğer suyunuz yerin dibine çekilse, söyleyin bakalım, size akar bir su kim getirebilir?
Şaban Piriş De ki: “Baksanıza/söyleyin bana, eğer suyunuz, yerin derinliğine/dibine çekilse, size kim temiz bir akar su kaynağı getirebilir?”
Sadık Türkmen De ki: «Suyunuz yere batarsa söyleyin, size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?»
Seyyid Kutub De ki: "Söyleyin bana: şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu, kim getirebilir size?"
Suat Yıldırım De ki: "Baksanıza, eğer suyunuz çekilse, size kim bir akar su getirebilir?"
Süleyman Ateş De ki: «Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olursa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir?»
Süleymaniye Vakfı De ki “Düşünsenize, bir sabah sularınız yerin dibine batsa, kim size bir akarsu getirebilir?”
Tefhim-ul Kuran De ki: Suyunuz âniden yerin dibine çekilecek olsa, kim size içilecek bir pınar suyu getirir?
Ümit Şimşek Şunu da söyle: "Bir sabah suyunuz çekiliverse, kim getirecek fışkırıp akan bir su size?"
Yaşar Nuri Öztürk De ki "Bana (görüşünüzü) söyler misiniz? Eğer (jeoterm derecesi düşerek) suyunuz yerin dibine geçecek olsa, bu durumda kim size (yerin dibinden) bir akar su getirebilir?

Sureler
Sayfa 562
Mushaf
Mülk Suresi
İlgili Sure
Ayetler