Muhammed Suresi 29. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Muhammed Suresi 38 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 95. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 507 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
Sureler
Mushaf
Sayfa 507
İlgili Sure
Muhammed Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Yoksa kalpleri hasta olanlar, Allah'ın kalplerindeki kinleri ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Abdullah Parlıyan Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Adem Uğur Yoksa hastalıklı düşünce sahipleri, onların (gizledikleri) amansız kinlerini Allâh asla ortaya çıkarmayacak mı sandılar?
Ahmed Hulusi Yoksa Allah’ın, kalpleri kararmış, aklından zoru olan hasta ruhluların kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Ahmet Tekin Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Alah'ın, kendilerinin kinlerini meydana çıkarmayacağını mı sandılar?
Ahmet Varol Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın kinlerini hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?
Ali Bulaç Yoksa o kalblerinde bir maraz (nifak) bulunanlar, kinlerini Allah asla meydana çıkarmaz mı sandılar?
Ali Fikri Yavuz Yoksa o kalblerinde hastalık bulunanlar, (dinine ve mü’minlere karşı) içlerinde besledikleri buğzu Allah’ın açığa çıkarmayacağını mı sanıyorlardı?
Ali Ünal Yoksa o kalplerinde hastalık olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?
Bayraktar Bayraklı Yoksa, kalblerinde hastalik olanlar, Allah'in onlarin kinlerini disari vurmayacagini mi sandilar?
Bekir Sadak Kalblerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın, içlerindeki kinlerini dışarı çıkarmıyacağını mı sanırlar?
Celal Yıldırım Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar sandılar mı ki, Allah onların kinlerini meydana çıkarmayacaktır?
Cemal Külünkoğlu Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar Allah’ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Diyanet İşleri Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini dışarı vurmayacağını mı sandılar?
Diyanet İşleri ( Eski ) Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Diyanet Vakfı Kalplerinde hastalık bulunanlar, ALLAH'ın, onların kinlerini açığa çıkaracağını bilmezler mi?
Edip Yüksel Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah kendilerinin kinlerini hiç ortaya çıkarmaz mı sandılar?
Elmalılı ( Sade ) Yoksa o kalplerinde bir hastalık olanlar, Allah'ın kinlerini asla meydana çıkaramayacağını mı sandılar?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Yoksa o kalblerinde bir maraz bulunanlar, Allah kendilerinin kinlerini asla meydana çıkarmaz mı sandılar?
Elmalılı Hamdi Yazır Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Tanrı'nın kinlerini hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?
Gültekin Onan Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah’ın kinlerini hiç çıkarmayacağını mı sandılar?
Harun Yıldırım Yoksa kalblerinde maraz bulunanlar, kinlerini Allahın asla (meydana) çıkarmayacağını mı sandı (lar)?
Hasan Basri Çantay Yoksa kalblerinde bir hastalık (nifak) bulunanlar, Allah, kinlerini aslâ ortaya çıkarmayacak mı sandı(lar)?
Hayrat Neşriyat Yoksa; kalblerinde hastalık olanlar, kinlerini Allah'ın dışarı vurmayacağını mı sandılar?
İbni Kesir Kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kalplerindeki bozuklukları ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler?
İlyas Yorulmaz Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, kendi (içlerinde gizledikleri) kinlerini Allah'ın hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?
İnsan Dergisi Yoksa kalplerinde hastalık bulunan bu münafıklar, müminlere karşı besledikleri kinlerini ve haince tuzaklarını Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlardı?
Kadri Çelik Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar zannederler mi ki Allah onların ahlaki zaaflarını açığa çıkarmayacak?
Mahmut Kısa Yoksa, gönüllerinde hastalık olanlar, Allah, onların kinlerini, hasetlerini hiç meydana çıkarmayacak mı sanmaktadır?
Muhammed Esed Yoksa kalplerinde bir tür hastalık bulunanlar, (içlerindeki) derin nefreti Allah'ın açığa çıkarmayacağını mı sandılar?
Mustafa İslamoğlu Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar sandılar mı ki, Allah onların kinlerini meydana çıkarmayacaktır?
Ömer Nasuhi Bilmen Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa onların kinlerini Allah'ın aslâ dışarı vurmayacağını mı sandılar?
Ömer Öngüt Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah’ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Şaban Piriş Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah’ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Sadık Türkmen Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini dışarı vurmayacağını mı sandılar?
Seyyid Kutub Yoksa kalplerinde hastalık (nifak) bulunan münâfıklar Allah’ın, kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?
Suat Yıldırım Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar, Allâh'ın, kendilerinin kinlerini ortaya çıkarmayacak mı sandılar?
Süleyman Ateş Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, kendi kinlerini Allah'ın hiç çıkarmayacağını mı sandılar?
Süleymaniye Vakfı Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar?
Tefhim-ul Kuran Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, kinlerini Allah'ın meydana çıkarmayacağını mı sandılar?
Ümit Şimşek Yoksa o kalplerinde maraz olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?
Yaşar Nuri Öztürk Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, kendi kinlerini Allah'ın hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?

Sureler
Sayfa 507
Mushaf
Muhammed Suresi
İlgili Sure
Ayetler