Muhammed Suresi 1. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Muhammed Suresi 38 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 95. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 507 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلَّذ۪ينَ كَـفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
Sureler
Mushaf
Sayfa 507
İlgili Sure
Muhammed Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Onlar ki, Allah'tan gelen gerçekleri tanımayarak kâfir oldular. Allah yolundan döndüler ve Allah yoluna girmek isteyenleri çevirmek istediler. Allah onların bütün iş ve çabalarını boşa çıkaracak.
Abdullah Parlıyan İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Adem Uğur Hakikat bilgisini inkâr edenler ve Allâh yolundan alıkoyanlar, yaptıkları boşa gidenlerdir!
Ahmed Hulusi Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, insanları, Allah yolundan, İslâm’a girmekten alıkoyanların, İslâmî hayatı yaşamaya, İslâmî faaliyetlere engel tedbirler alanların amellerini Allah zayi eder.
Ahmet Tekin İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini (Allah) boşa çıkarmıştır.
Ahmet Varol Onlar ki inkâr ettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Ali Bulaç Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin bütün amellerini, Allah boşa çıkarmıştır.
Ali Fikri Yavuz Kendileri küfredip, (başkalarını da) Allah’ın yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah kesinlikle sonuçsuz bırakacaktır.
Ali Ünal Allah, inkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarmıştır. [557]
Bayraktar Bayraklı Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alikoyanlarin islerini bosa cikarir.
Bekir Sadak Onlar ki inkâra saptılar ve Allah yolundan çevirip alıkoydular, Allah onların işlerini boşa çıkarır.
Celal Yıldırım İnkâr edenler ve Allah yolundan (insanları) alıkoyanlar var ya; işte Allah, onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılmıştır.
Cemal Külünkoğlu İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; işte, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.
Diyanet İşleri Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.
Diyanet İşleri ( Eski ) İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Diyanet Vakfı İnkar edip ALLAH'ın yolundan ayrılanların tüm işlerini O boşa çıkarır.
Edip Yüksel İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.
Elmalılı ( Sade ) Onlar ki, inkar etmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler; Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler, Allah amellerini boşa gidermektedir
Elmalılı Hamdi Yazır Onlar ki küfrettiler ve Tanrı'nın yolundan alıkoydular, (işte Tanrı da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Gültekin Onan Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edip Allah’ın yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarmıştır.
Harun Yıldırım Küfredib de Allahın yolundan yüz çevirenlerin amellerini (Allah) boşa çıkarmışdır.
Hasan Basri Çantay İnkâr edenler ve Allah yolundan men' edenler yok mu, (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır.
Hayrat Neşriyat Küfredip de Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah, boşa çıkarır.
İbni Kesir Doğruları inkar edenler ve Allah'ın yolundan insanları çevirenlerin yaptıkları her şeyi, Allah boşa çıkarmıştır.
İlyas Yorulmaz Allah küfre sapanların ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarır.
İnsan Dergisi Bu mesajı inkâr eden ve insanları Allah yolundan engelleyen zalimler var ya, işte Allah, onların İslâm aleyhindeki bütün çalışmalarını eninde sonunda başarısızlığa uğratacak ve yaptıkları sözde iyilikleri geçersiz kılacaktır.
Kadri Çelik Hakikati inkara şartlanmış olan ve (başkalarını) Allah yolundan alıkoymaya kalkışanlar; Allah, işte onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılacaktır.
Mahmut Kısa Kâfir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.
Muhammed Esed İnkarda direnen ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını, O boşa çıkaracaktır.
Mustafa İslamoğlu O kimseler ki, kâfir oldular ve Allah'ın yolundan men'e çalıştılar (Allah) onların amellerini iptâl etmiştir.
Ömer Nasuhi Bilmen İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Ömer Öngüt İnkar edenler ve Allah’ın yolundan saptıranların çalışmalarını Allah boşa çıkardı.
Şaban Piriş Allah, inkârcıların ve yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.
Sadık Türkmen Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.
Seyyid Kutub İnkâr edip insanları Allah’ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.
Suat Yıldırım Allâh, inkâr edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.
Süleyman Ateş Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Süleymaniye Vakfı Allah, ayetleri görmezlikten gelenlerin (kafirlerin) ve Allah’ın yolundan engelleyenlerin işlerini hedefine ulaştırmaz.
Tefhim-ul Kuran İnkâr eden ve halkı Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır.
Ümit Şimşek Küfre saplanıp Allah'ın yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini O, boşa çıkarmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk Onlar (ayetlerimizi) inkar ettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (Allah da) amellerini boşa çıkarmıştır.

Sureler
Sayfa 507
Mushaf
Muhammed Suresi
İlgili Sure
Ayetler