Müddessir Suresi 52. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müddessir Suresi 56 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 4. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 575 sayfa numarasında yer almaktadır.
بَلْ يُر۪يدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتٰى صُحُفاً مُنَشَّرَةًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 575
İlgili Sure
Müddessir Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Evet o inkârcılar; hepsinin davet olundukları Kur'ân yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini iddia ederler.
Abdullah Parlıyan Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.
Adem Uğur Belki de her biri, kendisine (vahiy inip) açılmış sahifeler verilmesini diler!
Ahmed Hulusi Üstelik her biri, kendisine senin peygamberliğini belgeleyen, yayınlanmış resmî belgeler verilmesini istiyor.
Ahmet Tekin Hayır; onlardan her bir kişi kendisine, açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
Ahmet Varol Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
Ali Bulaç Doğrusu, onlardan her biri (Allah tarafından) kendisine okuyacak olduğu ayrı kitablar dağıtılmasını istiyor, (ki orada peygambere iman etmek gerektiğine dair Allah’ın emrini bulsun).
Ali Fikri Yavuz Bir de onlardan her biri istiyor ki, kendisine (Kur’ân’ın benzeri) hususî ve sayfa sayfa dizilmiş bir kitap verilsin.
Ali Ünal (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.
Bayraktar Bayraklı Hayir; her biri onune acilivermis sahifeler verilmesini ister.
Bekir Sadak Hayır, onlardan her kişi kendisine açık sâhifeler verilmesini isterler.
Celal Yıldırım Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır (Allah tarafından dağıtılmış) kutsal sayfalar (verilmesini) istiyorlar.
Cemal Külünkoğlu Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.
Diyanet İşleri Hayır; her biri önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.
Diyanet İşleri ( Eski ) Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.
Diyanet Vakfı Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.
Edip Yüksel Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
Elmalılı ( Sade ) Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor
Elmalılı Hamdi Yazır Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
Gültekin Onan O kadar ki her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini isterler.
Harun Yıldırım Evet, onlardan herkişi kendisine neşredilecek sahîfeler verilmesini ister.
Hasan Basri Çantay Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor.
Hayrat Neşriyat Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.
İbni Kesir Hayır! Onlar istiyorlar ki, her bir kişi için, ellerine yazılmış sayfalar verilsin (ki inansınlar).
İlyas Yorulmaz Hayır! Onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
İnsan Dergisi Hayır, aslında onların her biri, bir Peygambere itaati gururuna yediremiyor, kendisine özel olarak açılmış ilâhî sayfalar verilmesini istiyor.
Kadri Çelik Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler!
Mahmut Kısa Hayır, onların herbiri, ister ki apaçık sahîfeler verilsin onlara.
Muhammed Esed Evet, onların her biri kendilerine açık seçik sayfalar verilmesini ister.
Mustafa İslamoğlu (50-52) Sanki onlar, arslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun.
Ömer Nasuhi Bilmen Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor.
Ömer Öngüt Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.
Şaban Piriş Bilakis, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini ister.
Sadık Türkmen Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.
Seyyid Kutub Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler!
Suat Yıldırım Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor.
Süleyman Ateş Hayır; onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
Süleymaniye Vakfı Aslında onlardan her biri, kendine açık seçik sayfalar verilmesini ister.
Tefhim-ul Kuran İstiyorlar ki, herbirine ayrı ayrı sayfalar dağıtılsın.
Ümit Şimşek İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.
Yaşar Nuri Öztürk Hayır, onlardan herbiri kendisine (özel) açılmış sahifelerin verilmesini ister.

Sureler
Sayfa 575
Mushaf
Müddessir Suresi
İlgili Sure
Ayetler