Müddessir Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müddessir Suresi 56 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 4. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 575 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 575
İlgili Sure
Müddessir Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Her türlü pislik ve kötülükten kaçın uzak dur.
Abdullah Parlıyan Kötü şeyleri terket.
Adem Uğur Rücz'den (her türlü şirkten, yanlış değerlendirmekten) kaçın!
Ahmed Hulusi Pisliklerden, putlardan, heykellerden, azâba sebep olacak günahlardan uzak dur.
Ahmet Tekin Pislikten [1] uzak dur.
Ahmet Varol Pislikten kaçınıp uzaklaş.
Ali Bulaç Azaba vesile olan şeyleri terkde sebat et.
Ali Fikri Yavuz Pis ve murdar olan her şeyden uzak dur!
Ali Ünal Bütün pisliklerden kaçın!
Bayraktar Bayraklı Kotu seyleri terke devam et.
Bekir Sadak Murdar şeyleri de terke devam et.
Celal Yıldırım Azaba ve kötülüğe yol açacak şeylerden kaçın!
Cemal Külünkoğlu Şirkten uzak dur.
Diyanet İşleri Kötü şeyleri terke devam et.
Diyanet İşleri ( Eski ) Kötü şeyleri terket.
Diyanet Vakfı Kötülükten uzaklaş.
Edip Yüksel Pislikten sakın.
Elmalılı ( Sade ) pislikleri artık uzaklaştır,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve o pislikleri artık def' eyle
Elmalılı Hamdi Yazır Pislikten kaçınıp uzaklaş.
Gültekin Onan Pislikden uzak dur.
Harun Yıldırım azâb (a götürecek şeyleri) terk (de yine sebat) eyle.
Hasan Basri Çantay Ve (bütün) kötü şeyleri terk et! (Bu güzel hâlini devâm ettir!)
Hayrat Neşriyat Kötü şeylerden ise sakın.
İbni Kesir Günahlardan uzaklaş.
İlyas Yorulmaz Pislikten kaçınıp uzaklaş.
İnsan Dergisi Kur'an'ın ve aklın onaylamadığı gerek maddi, gerekse inanç, düşünce, ahlâk ve davranış ile ilgili her türlü çirkinlik, kötülük ve pislikten uzak dur.
Kadri Çelik Ve bütün pisliklerden kaçın!
Mahmut Kısa Ve putlardan çekin.
Muhammed Esed Bütün pisliklerden uzak dur!
Mustafa İslamoğlu (5-6) Azaba sebep olacak günahtan artık uzak ol! Çok görerek minnette bulunma.
Ömer Nasuhi Bilmen Kötü şeylerden uzak dur.
Ömer Öngüt Pislikten uzak dur.
Şaban Piriş (her türlü) pislikten (düşünce kirliliğinden) uzaklaş/kaçın.
Sadık Türkmen Çirkin davranışlardan uzak dur.
Seyyid Kutub (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!
Suat Yıldırım Pislikten kaçın.
Süleyman Ateş Pislikten kaçınıp uzaklaş.
Süleymaniye Vakfı Pis şeylerden uzak dur!
Tefhim-ul Kuran Pislikten uzak dur.
Ümit Şimşek Uzaklaştır kendinden pisliği!
Yaşar Nuri Öztürk Ve kötü şeylerden kaçınıp-uzaklaş.

Sureler
Sayfa 575
Mushaf
Müddessir Suresi
İlgili Sure
Ayetler