Müddessir Suresi 24. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müddessir Suresi 56 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 4. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 575 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَقَالَ اِنْ هٰذَٓا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 575
İlgili Sure
Müddessir Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve dedi: Bu Muhammed'in söyledikleri eskiden beri söylenen, aktarılagelen bir sihir, bir sihirbaz sözünden başkası değildir.
Abdullah Parlıyan Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir.
Adem Uğur Ve şöyle dedi: "Bu nakledilen büyüleyici bir sözden başka bir şey değil!"
Ahmed Hulusi 'Bunlar, öteden beri anlatılan, öğretilen büyüleyerek aklı etki altına alan sözlerden ibaret.' dedi.
Ahmet Tekin 'Bu aktarılagelen bir büyüden başka bir şey değildir' dedi.
Ahmet Varol Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.
Ali Bulaç Şöyle dedi: “- Bu ancak (başka sihirbazdan) öğrenilen bir sihirdir.
Ali Fikri Yavuz Ve, “Bu,” dedi, “olsa olsa, eski zamanlardan beri büyücülerin nakledegeldiği çok etkili bir büyü olabilir.
Ali Ünal (21-25) Sonra baktı. Sonra yüzünü ekşitti ve suratını astı. Sonra arkasını döndü ve kibirlendi. Şöyle dedi: “Bu, sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür.”
Bayraktar Bayraklı (24-25) «Bu sadece ogretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnizca bir insan sozudur» dedi.
Bekir Sadak Ve «Bu ancak anlatılagelen bir sihirden başkası değildir.
Celal Yıldırım (24-25) Ve “Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür ve bu, ancak insan sözüdür” dedi.
Cemal Külünkoğlu (23-24) Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: “Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir.”
Diyanet İşleri (24-25) 'Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnızca bir insan sözüdür' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) (21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»
Diyanet Vakfı 'Bu,' dedi, 'etkileyici bir büyüden başka bir şey değil.'
Edip Yüksel «Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir.»
Elmalılı ( Sade ) Bu, dedi, başka değil sadece ötedenberi nakledilegelen bir sihirdir,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser
Elmalılı Hamdi Yazır Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.
Gültekin Onan Böylece: “Bu, nakledilegelen bir sihirden başka değil.” dedi.
Harun Yıldırım «Bu, dedi, (sihirbazlardan öğrenilib) rivayet edilen bir sihirden başkası değil».
Hasan Basri Çantay Nihâyet dedi ki: 'Bu (Kur’ân), (öteden beri) anlatılagelen bir sihirden başka bir şey değildir!'
Hayrat Neşriyat Ve dedi ki: Bu; sadece öğretilegelen bir büyüdür.
İbni Kesir Sonra "Bu söyledikleri ona öğretilmiş bir sihir."
İlyas Yorulmaz Böylece, “Bu, yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür” dedi.
İnsan Dergisi "Bu Kur'an!" dedi, "Nesilden nesle aktarılan göz boyayıcı büyülü bir sözden başka bir şey değildir."
Kadri Çelik ve: "Bu, (eski zamanlardan) intikal eden büyüleyici bir sözdür!
Mahmut Kısa Derken bu, ancak dedi, eskiden beri söylenegelen bir büyü.
Muhammed Esed Nihayet şöyle dedi: "Bu sadece geçmişten miras kalan bir büyüdür,
Mustafa İslamoğlu (24-25) Artık dedi ki: «Bu, naklolunagelen, bir sihirden başka değildir. Bu başka değil, ancak insan lâkırdısıdır.»
Ömer Nasuhi Bilmen Dedi ki: "Bu, sadece nakledilen bir sihirdir. "
Ömer Öngüt Ve şöyle dedi: -Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir.
Şaban Piriş Dedi ki: “Bu (başkasından) nakledilen bir sihirdir.
Sadık Türkmen Ve dedi ki; «Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür.
Seyyid Kutub "Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir." dedi.
Suat Yıldırım "Bu dedi, rivâyet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir."
Süleyman Ateş Böylece: «Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür» dedi.
Süleymaniye Vakfı Arkasından şöyle dedi: “Bu olsa olsa etkilenilen bir büyü olur!”
Tefhim-ul Kuran Dedi ki: 'Bu çok cazibeli bir büyü.
Ümit Şimşek Şöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil."
Yaşar Nuri Öztürk (Ve) dedi ki "Bu yalnızca (geçmişten) aktarılan bir sihirdir."

Sureler
Sayfa 575
Mushaf
Müddessir Suresi
İlgili Sure
Ayetler