Müddessir Suresi 20. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müddessir Suresi 56 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 4. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 575 sayfa numarasında yer almaktadır.
ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 575
İlgili Sure
Müddessir Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Evet o geberesice kendisini perişan eder böyle hesaplarla.
Abdullah Parlıyan Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse!
Adem Uğur Sonra yine ölesi (de hakikati göresi) nasıl takdir etti!
Ahmed Hulusi Kahrolası, gene ne biçim ölçüp biçti.
Ahmet Tekin Yine canı çıkası nasıl da hesab kurdu.
Ahmet Varol Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?
Ali Bulaç Sonra kahrolası ne biçim (söz) uydurdu!...
Ali Fikri Yavuz Hay kem gözlerden uzak kalasıca, gerçekten nasıl da ölçtü biçti!
Ali Ünal (18-20) Zira o, düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice, nasıl ölçtü biçti! Lanet olası nasıl ölçtü biçti!
Bayraktar Bayraklı Cani cikasi; sonra yine ne bicim olcup bicti!
Bekir Sadak (19-20) Geberesi nasıl ölçüp biçti I Sonra yine kahrolası nasıl ölçüp biçti!
Celal Yıldırım Yine kahrolası, nasıl düşündü ve uydurdu?
Cemal Külünkoğlu Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!
Diyanet İşleri Canı çıkası; sonra yine ne biçim ölçüp biçti!
Diyanet İşleri ( Eski ) Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse!
Diyanet Vakfı Kahrolası, gene ne biçim ölçüp biçti.
Edip Yüksel Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti.
Elmalılı ( Sade ) Sonra (yine) kahrolası nasıl ölçüp biçti!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Sonra kahr olası nasıl biçti
Elmalılı Hamdi Yazır Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?
Gültekin Onan Yine kahrolası! Ne biçim karar verdi.
Harun Yıldırım Yine kahr olası, nasıl ölçü yapdı o?!
Hasan Basri Çantay Sonra (yine o) kahrolası, nasıl (da) ölçtü biçti!
Hayrat Neşriyat Sonra yine canı çıkası nasıl da öşçüp biçti.
İbni Kesir Sonra kahrolası nasılda planladı.
İlyas Yorulmaz Sonra yine kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı?
İnsan Dergisi Evet, canı çıkası nankör, ne biçim ölçüp biçti!
Kadri Çelik evet, o kendini mahveder böyle hesaplarla!
Mahmut Kısa Sonra gene de geberesice, nasıl da ölçtü biçti.
Muhammed Esed Bir daha canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti!
Mustafa İslamoğlu (20-21) Sonra kahrolası, nasıl ölçtü biçti. Sonra bakıverdi.
Ömer Nasuhi Bilmen Yine kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti!
Ömer Öngüt Bir daha kahrolası nasıl da değerlendirdi.
Şaban Piriş Yine stresli/öfkeli/kahırlı kişi; ne biçim ölçtü (biçti), yorumladı!
Sadık Türkmen Bir daha kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı?
Seyyid Kutub Hay kahrolası! Nasıl, nasıl da ölçtü biçti!
Suat Yıldırım Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti.
Süleyman Ateş Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?
Süleymaniye Vakfı Ah kahrolasıca, ne biçim ölçtü biçti!
Tefhim-ul Kuran Yine kahrolası, nasıl da ölçüp biçti!
Ümit Şimşek Bir kez daha kahrolası, nasıl bir ölçü kullandı?!
Yaşar Nuri Öztürk Sonra canı çıkası-kahrolası (yine) nasıl ölçüp biçti.

Sureler
Sayfa 575
Mushaf
Müddessir Suresi
İlgili Sure
Ayetler