Müddessir Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müddessir Suresi 56 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 4. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 575 sayfa numarasında yer almaktadır.
قُمْ فَاَنْذِرْۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 575
İlgili Sure
Müddessir Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Kalk ve insanları uyar.
Abdullah Parlıyan Kalk, ve (insanları) uyar.
Adem Uğur Kalk da uyar!
Ahmed Hulusi Kalk, meydanlara çık, İslamı öğret, insanların ihtiyaçlarıyla sorumluluklarıyla ilgilen, Müslümanları denetle, artık insanları ve cinleri uyar.
Ahmet Tekin Kalk ve uyar.
Ahmet Varol Kalk (ve) bundan böyle uyar.
Ali Bulaç Kalk da (kavmini Allah’ın azabı ile) korkut; (iman etmezlerse azaba uğrıyacaklarını kendilerine haber ver).
Ali Fikri Yavuz Kalk ve uyar!
Ali Ünal Kalk ve uyar!
Bayraktar Bayraklı Kalk da uyar.
Bekir Sadak Kalk da (yanlış yolda olanları) uyar.
Celal Yıldırım Kalk ve (yanlış yolda olanları) uyar!
Cemal Külünkoğlu Kalk da uyar.
Diyanet İşleri Kalk da uyar.
Diyanet İşleri ( Eski ) Kalk, ve (insanları) uyar.
Diyanet Vakfı Kalk ve uyar.
Edip Yüksel Kalk artık uyar.
Elmalılı ( Sade ) kalk artık uyar,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Kalk artık inzar et
Elmalılı Hamdi Yazır Kalk (ve) bundan böyle uyar.
Gültekin Onan Kalk; artık uyar!
Harun Yıldırım kalk, artık (kâfirleri azâb ile) korkut.
Hasan Basri Çantay Kalk! (Ve) artık (insanları Allah’ın azâbı ile) korkut!
Hayrat Neşriyat Kalk ve uyar.
İbni Kesir Kalk ve uyar.
İlyas Yorulmaz Kalk (ve) bundan böyle uyarıp korkut.
İnsan Dergisi Her türlü korku, endişe ve çekingenlik duygularından sıyrılarak büyük bir azim ve kararlılıkla kalk ve ışığa susamış gönülleri iman nuruyla aydınlatmak üzere, insanlığı bu Kur'an ile uyar.
Kadri Çelik Kalk ve uyar!
Mahmut Kısa Kalk da korkut.
Muhammed Esed Kalk ve (insanları) uyar!
Mustafa İslamoğlu Kalk artık korkut.
Ömer Nasuhi Bilmen Kalk da (insanları) uyar.
Ömer Öngüt Kalk ve uyar.
Şaban Piriş Artık kalk, uyar!
Sadık Türkmen Kalk da uyar.
Seyyid Kutub (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!
Suat Yıldırım Kalk, uyar.
Süleyman Ateş Kalk (ve) bundan böyle uyarıp korkut.
Süleymaniye Vakfı Kalk da insanları uyar!
Tefhim-ul Kuran Kalk ve uyar.
Ümit Şimşek Kalk da uyar!
Yaşar Nuri Öztürk Kalk (ve) uyar.

Sureler
Sayfa 575
Mushaf
Müddessir Suresi
İlgili Sure
Ayetler