Müddessir Suresi 18. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Müddessir Suresi 56 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 4. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 575 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّهُ فَـكَّرَ وَقَدَّرَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 575
İlgili Sure
Müddessir Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bakınız mesajlarımız inkâr edenlere ulaştırıldığında, onları nasıl tesirsiz hale getireceğini düşünüp ölçtü, biçti.
Abdullah Parlıyan Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.
Adem Uğur Muhakkak ki o düşündü ve takdir etti!
Ahmed Hulusi O Kur’ân’a ve İslâm’ı tebliğe nasıl karşı çıkacağını düşündü ve plan yaptı.
Ahmet Tekin Çünkü o düşündü ve hesap kurdu. [2]
Ahmet Varol Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti.
Ali Bulaç Çünkü o (Velid İbni Muğire), kendi kendine bir düşündü ve (zannınca peygambere söyliyecek sözünü) uydurub kurdu.
Ali Fikri Yavuz (İnsanların gözünde Kur’ân’ı nasıl mahkûm ederim diye) düşündü, taşındı, ölçtü biçti.
Ali Ünal (18-20) Zira o, düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice, nasıl ölçtü biçti! Lanet olası nasıl ölçtü biçti!
Bayraktar Bayraklı Cunku o, dusundu, olctu bicti;
Bekir Sadak Çünkü gerçekten o, iyice düşündü, ölçüp biçti.
Celal Yıldırım Çünkü o (Velid İbni Muğire), kendi kendine bir düşündü ve (zannınca Kur'an hakkında peygambere söyleyecek sözünü) uydurup kurdu.
Cemal Külünkoğlu Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.
Diyanet İşleri Çünkü o, düşündü, ölçtü biçti;
Diyanet İşleri ( Eski ) Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.
Diyanet Vakfı Nitekim o düşündü; ölçtü biçti.
Edip Yüksel Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti.
Elmalılı ( Sade ) Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti
Elmalılı Hamdi Yazır Çünkü o, düşündü (fekkere) ve bir ölçü tesbit etti.
Gültekin Onan Çünkü o düşündü ve karar verdi.
Harun Yıldırım Çünkü o (Kur'an hakkında ne diyeceğini) uzun uzadıya düşündü, (kendine göre gûyâ bir) ölçü koydu.
Hasan Basri Çantay Çünki o, (Kur’ân hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya) düşündü ve ölçtü biçti.
Hayrat Neşriyat Doğrusu o, düşündü ve ölçüp biçti.
İbni Kesir Şüphe yok ki o düşündü ve planladı.
İlyas Yorulmaz O düşündü ve değerlendirme yaptı.
İnsan Dergisi Çünkü o, ayetlerimiz kendisine tebliğ edilince, Allah'tan geldiğini çok iyi bildiği bu sözleri önce bir düşündü, onu kabul veya reddettiği takdirde neler kazanıp kaybedeceğini inceden inceye ölçtü biçti.
Kadri Çelik Bakınız, (mesajlarımız hakikati inkara şartlanmış olan birine aktarıldığında, onları nasıl çürüteceğini) düşünür ve (onu) hesaplar,
Mahmut Kısa Şüphe yok ki o, iyice bir düşündü de kendince ölçtü biçti.
Muhammed Esed Çünkü o (vahiy hakkında) sığ ve yanlış düşündü, ölçüp biçti;
Mustafa İslamoğlu (18-19) Şüphe yok ki o, düşündü ve ölçtü biçti. Artık kahrolası, nasıl ölçtü biçti.
Ömer Nasuhi Bilmen Çünkü o düşündü taşındı, ölçüp biçti.
Ömer Öngüt Çünkü o düşündü ve karar verdi..
Şaban Piriş Çünkü o, düşündü ve ölçtü (biçti), yorumladı.
Sadık Türkmen O düşündü ve değerlendirme yaptı.
Seyyid Kutub O düşündü, ölçtü, biçti...
Suat Yıldırım Zirâ o düşündü, ölçtü, biçti.
Süleyman Ateş Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti.
Süleymaniye Vakfı O düşündü, ölçtü biçti.
Tefhim-ul Kuran Düşünüp taşındı, ölçüp biçti.
Ümit Şimşek Derin derin düşündü o; ölçtü biçti.
Yaşar Nuri Öztürk Doğrusu o düşündü ve (kendi ölçüsüyle) ölçüp biçti.

Sureler
Sayfa 575
Mushaf
Müddessir Suresi
İlgili Sure
Ayetler