Mücâdele Suresi 21. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mücâdele Suresi 22 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 105. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 542 sayfa numarasında yer almaktadır.
كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا۬ وَرُسُل۪يۜ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
Sureler
Mushaf
Sayfa 542
İlgili Sure
Mücâdele Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphesiz Allah: “Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz” diye yazmış ve hükmetmiştir. Şüphesiz Allah, çok güçlüdür, çok üstündür.
Abdullah Parlıyan Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.
Adem Uğur Allâh yazmıştır ki: "Kesinlikle galibim Ben ve Rasûllerim (olarak)!" Muhakkak ki Allâh Kaviyy'dir, Aziyz'dir.
Ahmed Hulusi Allah: 'Elbette ben ve Rasullerim galip geleceğiz.' diye Levh-i Mahfuz’da yazmıştır. Allah güçlü, kudretli ve hükümrandır.
Ahmet Tekin Allah: 'Elbette ben ve peygamberlerim galip geleceğiz' diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.
Ahmet Varol Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.
Ali Bulaç Allah, şöyle hüküm vermiştir: “- Celâlim hakkı için, muhakkak ki, hem ben gâlib geleceğim, hem Peygamberlerim. Şübhe yok ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye gâlibdir.
Ali Fikri Yavuz Allah, “Her zaman ve her durumda elbette Ben galip gelirim, Ben ve rasûllerim.” diye hükmetmiştir. Hiç şüphesiz Allah, mutlak kuvvet sahibidir, her işte üstün ve mutlak galiptir.
Ali Ünal Allah, “Kesinlikle ben ve peygamberim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Çünkü Allah güçlüdür; her şeyin üstesinden gelir.
Bayraktar Bayraklı Allah, «And olsun ki Ben ve peygamberlerim ustun gelecegiz» diye yazmistir. Dogrusu Allah kuvvetlidir, gucludur.
Bekir Sadak Allah, «Ben ve Peygamberlerim mutlaka üstün geleceğiz» diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok üstündür.
Celal Yıldırım Çünkü Allah: “Ben ve Peygamberlerim elbette galip geleceğiz” diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, her şeyin mutlak galibidir.
Cemal Külünkoğlu Allah, “Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
Diyanet İşleri Allah, 'And olsun ki Ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz' diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.
Diyanet İşleri ( Eski ) Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.
Diyanet Vakfı ALLAH, 'Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır,' diye yazmıştır. ALLAH Güçlüdür, Üstündür.
Edip Yüksel Allah: «Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz.» diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galipdir.
Elmalılı ( Sade ) Allah: «Andolsun ki, Ben yenerim Ben ve peygamberlerim!» diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah güçlüdür, daima üstün gelendir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Allah yazdı: Celâlim hakkı için herhalde ben yenerim ben ve Resullerim, şübhe yok ki Allah kavîdir azîzdir
Elmalılı Hamdi Yazır Tanrı, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Tanrı, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.
Gültekin Onan Allah: “Mutlaka galip geleceğim; ben de elçilerim de.” diye yazmıştır. Şüphesiz Allah Kaviyy’dir, Azîz’dir.
Harun Yıldırım Allah (şöyle) yazmışdır: «Andolsun ki ben gaalib geleceğim, peygamberlerim de». Şübhesiz Allah yegâne kuvvet saahibidir, mutlak gaalibdir.
Hasan Basri Çantay Allah, (Levh-i Mahfûz’da): 'Celâlim hakkı için, ben muhakkak galib geleceğim, peygamberlerim de!' diye yazmıştır. Çünki Allah, Kavî (çok kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.
Hayrat Neşriyat Allah: Andolsun ki Ben ve Peygamberlerim elbette galip geleceğiz, diye yazmıştır. Muhakkak ki Allah; Kavi'dir, Aziz'dir.
İbni Kesir Allah "Ben ve elçim mutlaka galip gelecektir" diye yazmıştır. Elbetteki Allah çok kuvvetli ve güç sahibidir.
İlyas Yorulmaz Allah, “Şüphesiz ben galip geleceğim ve peygamberlerim de” diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.
İnsan Dergisi Çünkü Allah, hak ile batılın mücadelesinde insanlığın kader kitabına şu değişmez kanunu yazmıştır: "Ben mutlaka üstün geleceğim ve Elçilerim de!"

Hiç kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak otorite sahibidir.
Kadri Çelik (Çünkü) Allah böyle buyurdu: "Ben kesinlikle üstün geleceğim, Ben ve Elçim!" Şüphesiz Allah, güçlüdür, kudret sahibidir!
Mahmut Kısa Allah yazdı, takdîr etti ki andolsun, ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz; şüphe yok ki Allah pek kuvvetlidir, üstündür.
Muhammed Esed (Zira) Allah şöyle diledi: "Elbet Ben galip geleceğim; Ben ve elçilerim! Şüphe yok ki Allah tarifsiz güçlüdür, mutlak üstün ve yüce olandır.
Mustafa İslamoğlu (20-21) Muhakkak o kimseler ki, Allah'a ve resûlune muhalefette bulunurlar, işte onlar, zelîl olanların arasındadırlar. Allah yazdı ki, «Elbette ben galebe edeceğim Ben. Peygamberlerim de...». Şüphe yok ki Allah kavîdir, azîzdir.
Ömer Nasuhi Bilmen Allah: "Ben ve peygamberlerim elbette galip geleceğiz!" diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, yegâne galiptir.
Ömer Öngüt Allah, “Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz", diye hükmetmiştir. Şüphesiz Allah, güçlüdür, daima galiptir.
Şaban Piriş Allah; “şüphesiz Ben ve Elçilerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah; çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
Sadık Türkmen Allah'a andolsun ki «ben ve elçilerim galip geleceğiz.» diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.
Seyyid Kutub Çünkü Allah: "Ben ve Resullerim elbette galip geliriz." diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.
Suat Yıldırım Allâh: "Elbette ben ve elçilerim gâlib geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphesiz Allâh güçlüdür, gâliptir.
Süleyman Ateş Allah, yazmıştır: «Andolsun, ben galip geleceğim ve peygamberlerim de.» Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.
Süleymaniye Vakfı Allah şöyle yazmıştır: “Ben, elçilerimle mutlaka galip gelirim.” Çünkü Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.
Tefhim-ul Kuran Allah, 'Ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz' diye yazmıştır. Gerçekten de Allah karşı konulmaz kuvvet sahibi ve herşeyin mutlak galibidir.
Ümit Şimşek Allah, "Ben ve resullerim mutlaka galip geleceğiz!" diye yazmıştır. Allah çok güçlüdür, Azîz'dir.
Yaşar Nuri Öztürk Allah "Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz. diye yazmıştır. Muhakkak ki Allah Kavi'dir (her kuvvetin gerçek Sahibidir), Aziz'dir (üstün ve güçlü olandır).

Sureler
Sayfa 542
Mushaf
Mücâdele Suresi
İlgili Sure
Ayetler