Mücâdele Suresi 20. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mücâdele Suresi 22 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 105. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 542 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَٓادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُٓ اُو۬لٰٓئِكَ فِي الْاَذَلّ۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 542
İlgili Sure
Mücâdele Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Allah'a ve elçisine karşı gelenler, işte onlar kıyamet günü en alçaklar arasındadırlar.
Abdullah Parlıyan Allah'a ve Peygamberine düşman olanlar, işte onlar en aşağıların arasındadırlar.
Adem Uğur Muhakkak ki Allâh ve Rasûlü ile zıtlaşanlar, işte onlar en zeliller içindedirler!
Ahmed Hulusi Emirlerini terkederek Allah’a ve Rasulüne, Kur’ân’a ve sünnete, müslüman idarecilere isyan edip düşman olanlar, işte onlar, en aşağılıklar, en çok zillete düşürülecekler arasındadır.
Ahmet Tekin Şüphesiz Allah'a ve Peygamber'ine karşı gelenler (var ya), onlar, en aşağılar arasındadırlar.
Ahmet Varol Hiç şüphesiz Allah'a ve Resûlü'ne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışmakla) başkaldıranlar; işte onlar, en çok zillete düşenler arasında olanlardır.
Ali Bulaç Allah’a ve Peygamberine muhalefet edenler, muhakkak onlar, (cehennemdeki) en alçaklarla beraberdirler.
Ali Fikri Yavuz Gerçek şu ki, Allah’a ve Rasûlü’ne karşı duranlar, onlardır en zelil ve en alçak derekede olanlarla aynı safı paylaşanlar.
Ali Ünal Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler sürüm sürüm sürüneceklerdir.
Bayraktar Bayraklı Allah'a ve peygamberine karsi gelenler; iste onlar, en alcak kimselerle beraberdirler.
Bekir Sadak Şüphesiz ki Allah'a ve Peygamberine karşı gelip düşmanlık besleyenler, işte onlar en aşağılık kimseler arasındadırlar.
Celal Yıldırım Allah'a ve Resulü'ne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışmakla) başkaldıranlar var ya, işte onlar (cehennemde) en alçak kimselerle beraberdir.
Cemal Külünkoğlu Allah’a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar.
Diyanet İşleri Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler; işte onlar, en alçak kimselerle beraberdirler.
Diyanet İşleri ( Eski ) Allah'a ve Peygamberine düşman olanlar, işte onlar en aşağıların arasındadırlar.
Diyanet Vakfı ALLAH'a ve elçisine karşı gelenler, alçaklardandır.
Edip Yüksel Allah'a ve Resulüne düşman olanlar var ya, onlar en alçaklar arasındadırlar.
Elmalılı ( Sade ) Allah'a ve peygamberine hudud yarışına (onların koyduğu sınırlardan başka sınırlar koymağa) kalkanlar, en alçaklar arasındadırlar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Allah ve Resulüne hudud yarışına kalkanlar herhalde onlar en alçaklar içindedirler
Elmalılı Hamdi Yazır Hiç şüphesiz Tanrı'ya ve Resulü'ne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışmakla) başkaldıranlar; işte onlar, en çok zillete düşenler arasında olanlardır.
Gültekin Onan Hiç şüphesiz Allah’a ve Rasulü’ne karşı başkaldıranlar; işte onlar, alçaklar arasındadır.
Harun Yıldırım Allaha ve peygamberine muhaalefet edenler (yok mu?) onlar şübhesiz ki en çok zillete düşenlerin içindedir.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki Allah’a ve Resûlüne karşı, muhâlefet edenler yok mu, işte onlar en zelîl(en aşağı) kimseler arasındadırlar!
Hayrat Neşriyat Allah'a ve Peygamberine muhalefet edenler; işte onlar, en çok zillete düşenlerle beraberdirler.
İbni Kesir Allah ve Elçisi aleyhinde mücadele edenler, şüphe yok ki küçük düşeceklerdir.
İlyas Yorulmaz Allah'a ve resulüne karşı başkaldıranlar (var ya), işte onlar, kesinlikle en çok zillete düşenler arasında olanlardır.
İnsan Dergisi Allah'a ve Elçisine karşı gelenler, dünyada da âhirette de en aşağılık kimseler arasında yer alacaklardır.
Kadri Çelik Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelenler, işte onlar (Hesap Günü) en sefiller arasında bulunacaklardır.
Mahmut Kısa Allah'ın ve Peygamberinin sınırlarına uymayanlar ve karşı gelenler yok mu, onlardır en aşağılık kişilerin içinde bulunanlar.
Muhammed Esed Bir de Allah'a ve Rasulüne meydan okuyanlar var: işte onlar da en alçaklar sınıfına dahildirler.
Mustafa İslamoğlu (20-21) Muhakkak o kimseler ki, Allah'a ve resûlune muhalefette bulunurlar, işte onlar, zelîl olanların arasındadırlar. Allah yazdı ki, «Elbette ben galebe edeceğim Ben. Peygamberlerim de...». Şüphe yok ki Allah kavîdir, azîzdir.
Ömer Nasuhi Bilmen Allah'a ve Peygamber'ine muhalefet edenler, işte onlar en aşağılık kimseler arasındadırlar.
Ömer Öngüt Allah’a ve Peygamberine muhalefet edenler, işte onlar, en alçaklar içindedirler.
Şaban Piriş Allah’a ve Rasûlüne/Elçisine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar.
Sadık Türkmen Allah'a ve peygamberine düşman olanlar, onlar en alçak kimselerle beraberdirler.
Seyyid Kutub Allah’ı ve Resulünü karşısına alanlar, onlara düşmanlık edenler en alçak olanların derekesindedirler.
Suat Yıldırım Allah'a ve Elçisine düşman olanlar, onlar en alçaklar arasındadırlar.
Süleyman Ateş Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendiler sınır koymağa kalkışmakla) başkaldıranlar; işte onlar, en çok zillete düşenler arasında olanlardır.
Süleymaniye Vakfı Allah’a ve elçisine sınır çizenler[*] var ya; işte onlar iyice alçalacak olanlardandır.
Tefhim-ul Kuran Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlar, en aşağılık kimseler arasındadırlar.
Ümit Şimşek Allah'a ve resulüne kafa tutanlar en aşağılık kişiler arasındadırlar.
Yaşar Nuri Öztürk Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne karşı haddi aşıp-başkaldıranlar, işte onlar zillete düşenler arasındadır.

Sureler
Sayfa 542
Mushaf
Mücâdele Suresi
İlgili Sure
Ayetler