Meryem Suresi 87. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meryem Suresi 98 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 44. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 305 sayfa numarasında yer almaktadır.
لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداًۢ
Sureler
Mushaf
Sayfa 305
İlgili Sure
Meryem Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah katında söz ve izin alandan başkasının şefaate gücü yetmez.
Abdullah Parlıyan O gün Rahmân (olan Allah)'ın nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.
Adem Uğur Rahman'ın indînde ahd edinmiş (hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış) olandan başkası, şefaat edemeyecek!
Ahmed Hulusi Rahmet sahibi Rahman olan Allah katında imanları ile, İslâm’daki sadakatleri ile, rızâyı ilâhîye mazhar olan amelleri ile taahhüt alanların, söz alanların dışında kimse şefaatten nasiplenemiyecek.
Ahmet Tekin Rahman'ın katında bir ahid almış olanların dışındakiler şefaat hakkına sahip olamazlar.
Ahmet Varol Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olmayacaklardır.
Ali Bulaç Rahman’ın katında bir ahd (iman edip söz ve izin) almış olan kimseden başkaları şefaat etmeye sahip olamıyacaklardır.
Ali Fikri Yavuz (Kendilerine şefaatçi, işlerinin görülmesi için aracı olsunlar diye Allah’tan başka ilâhlar edinenler bilmelidirler ki,) Rahmân’ın katında (O’na iman, ibadet ve yakınlıkla) kendilerine şefaat hakkı tanınmış olanların dışında kimsenin şefaat etme hakkı ve yetkisi olmayacaktır.
Ali Ünal O gün, Rahmân'ın katında bir söz almamış olandan başkası asla şefaatte bulunamayacaktır.
Bayraktar Bayraklı Rahman'in katinda bir ahd almis olandan baskasi asla sefaatte bulunamiyacaktir.
Bekir Sadak Rahmân'ın yanında bir söz almış olandan başkası şefaate yetkili olmayacak..
Celal Yıldırım Rahman'ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek.
Cemal Külünkoğlu Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.
Diyanet İşleri Rahman'ın katında bir ahd almış olandan başkası asla şefaatte bulunamıyacaktır.
Diyanet İşleri ( Eski ) (85-87) Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.
Diyanet Vakfı Rahman'ın yanında söz almış olanlardan başkası şefaat (aracılık) edemez.
Edip Yüksel (O gün) Rahmân (olan Allah)'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.
Elmalılı ( Sade ) Rahman'ın katında bir söz almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Rahmanın nezdinde bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaate malik olamıyacaklar
Elmalılı Hamdi Yazır Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olmayacaklardır.
Gültekin Onan O gün Rahmân (olan Allah)'ın nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.
Harun Yıldırım Çok esirgeyici (Allahın) nezdinde ahd edinmiş olanlardan başkaları şefaat (hakkına) mâlik olmayacaklardır.
Hasan Basri Çantay (O gün,) Rahmân’ın katında söz (izin) almış olanlardan başkası şefâat (hakkın)a sâhib olmayacaktır.
Hayrat Neşriyat Rahman'ın katında, ahid almış olanlardan başkası asla şefaatta bulunamayacaktır.
İbni Kesir Ancak o gün yalnızca Rahman dan ahit alanlar şefaate (yardıma) kavuşurlar.
İlyas Yorulmaz Rahmanın katında ahit almışların dışında, (onlar) şefaate malik olamayacaklardır.
İnsan Dergisi İşte O Gün, şefaat konusunda Rahman'dan özel bir söz almış olanlar dışında, hiç kimse bir başkasının kurtuluşu için aracılık edemeyecektir. Şefaat eden de, ancak O'nun izin verdiği ve gerçekten bağışlanmayı hak eden kimselere şefaat edebilecektir.

İnkârcılığın bir başka şekli daha var ki:
Kadri Çelik (bu Günde, hayattayken) O sınırsız rahmet Sahibi'yle bir bağ, bir bağlantı içine girmiş olmadıkça kimse şefaatten pay alamayacaktır.
Mahmut Kısa Rahmandan ahd almış olanlardan başkaları şefaat de edemez.
Muhammed Esed (İşte o gün) O Rahmet kaynağıyla yaptığı (iman) sözleşmesine sadık kalanlar dışında, hiç kimse şefaate nail olamayacaktır.
Mustafa İslamoğlu Şefaate mâlik olamayacaklardır, ancak Rahmân'ın nezdinde bir ahd alan müstesna.
Ömer Nasuhi Bilmen Rahman'ın huzurunda söz ve izin alandan başkasının şefaata gücü yetmez (izin verilmez).
Ömer Öngüt Rahman’ın katında bir söz almış olandan başka hiç bir kimse şefaat edemez.
Şaban Piriş Rahmân’ın katında bir ahit edinen kimseden başkaları, şefaate malik/sahip olamazlar.
Sadık Türkmen Allah'ın bu yolda yetki verdiği kimseler dışında hiç kimse bir başkasına aracılık, şefaat edemez.
Seyyid Kutub Rahman’ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek.
Suat Yıldırım Yalnız Rahmân'ın huzûrunda söz almış olanlardan başkaları şefâ'at edemezler.
Süleyman Ateş Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olamayacaklardır.
Süleymaniye Vakfı (Orada) Rahman’dan söz almış olanlar[1*] dışında kimse şefaatten yararlanma[2*] hakkına sahip olamayacaktır[3*].
Tefhim-ul Kuran Rahmân'dan bir söz almış olanlar dışında hiç kimsenin o gün şefaat yetkisi olmaz.
Ümit Şimşek Rahman katında söz almış olandan başkaları şefaat imkânı bulamazlar.
Yaşar Nuri Öztürk Rahman'ın (çok merhametli olan Allah'ın) katında ahid almışların dışında (hiç kimse) şefaate malik (sahip) olamayacaktır.

Sureler
Sayfa 305
Mushaf
Meryem Suresi
İlgili Sure
Ayetler