Meryem Suresi 74. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meryem Suresi 98 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 44. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 305 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثاً وَرِءْياً
Sureler
Mushaf
Sayfa 305
İlgili Sure
Meryem Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Onlardan önce gelip geçen nice toplulukları helak ettik. Öyle ki, onlar dünyevi güç ve gösterişce, sonrakilerden daha üstün idiler.
Abdullah Parlıyan Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.
Adem Uğur Onlardan önce, nice nesilleri helâk ettik ki, onlar zenginlik ve görünüş itibarıyla daha iyiydiler.
Ahmed Hulusi Onlardan önce de, daha varlıklı, daha gösterişli nice nesilleri helâk ettik.
Ahmet Tekin Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik ki, onlar eşya ve gösterişce daha güzeldiler!
Ahmet Varol Onlardan önce nice insan nesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.
Ali Bulaç Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişçe daha güzel nice asırlar halkını helâk etmişiz.
Ali Fikri Yavuz Oysa Biz, onlardan önce eşyası ve malları daha çok, topluluk olarak daha gösterişli nice nesilleri helâk ettik.
Ali Ünal Oysa, biz onlardan önce gelip geçen, onlardan daha güçlü ve dış görünüş olarak onlardan daha üstün olan nice nesilleri helâk ettik.
Bayraktar Bayraklı Onlardan once nice nesilleri yok ettik ki, onlar varlikca ve gosterisce bunlardan daha ustunduler.
Bekir Sadak Oysa onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki malca da, gösterişçe de daha (güçlü ve) güzel idiler.
Celal Yıldırım Onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.
Cemal Külünkoğlu Biz onlardan önce, mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helâk ettik.
Diyanet İşleri Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, onlar varlıkça ve gösterişçe bunlardan daha üstündüler.
Diyanet İşleri ( Eski ) Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.
Diyanet Vakfı Onlardan önce, daha varlıklı ve daha gösterişli nice nesilleri yok ettik.
Edip Yüksel Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir.
Elmalılı ( Sade ) Oysa Biz, kendilerinden önce mal ve görünüm bakımından daha güzel nice kuşakları helak etmişiz.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Halbuki biz kendilerinden evvel meta' ve manzaraca daha güzel nice karınlar helâk etmişiz
Elmalılı Hamdi Yazır Onlardan önce nice insan nesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.
Gültekin Onan Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.
Harun Yıldırım Biz onlardan evvel nice asır (lar halkını) helak etdik ki onlar mal ve metâ'ca da, gösterişce de daha güzeldiler.
Hasan Basri Çantay Hâlbuki onlardan önce nice nesilleri helâk etmişizdir ki, onlar eşyâca ve gösterişçe daha güzeldiler.
Hayrat Neşriyat Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, varlıkça ve gösterişçe bunlardan çok daha üstündüler.
İbni Kesir Onlardan önce, daha güçlü ve daha üstün nice kasabaları helak etmiştik.
İlyas Yorulmaz Onlardan önce de servet ve görünüm bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.
İnsan Dergisi Oysa Biz onlardan önce, kendilerinden daha varlıklı ve daha gösterişli nice medeniyetleri yeryüzünden silmiş, nice toplumları helâk etmiştik.
Kadri Çelik Oysa, Biz onlardan önce gelip geçen nice kuşakları helak ettik; öyle ki, onlar dünyevi güç ve dış görünüş olarak berikilerden daha üstündüler!
Mahmut Kısa Onlardan önce nice ümmetler helâk ettik ki mal bakımından da daha güzel mallara sahipti onlar, gösteriş bakımından da.
Muhammed Esed Halbuki Biz onlardan önce de nice uygarlıkları helake uğrattık; onlar varlık ve görkem açısından daha öndeydiler.
Mustafa İslamoğlu Halbuki, Biz onlardan evvel nice asırlar (ahalisini) helâk ettik ki, onlar eşyaca ve manzara itibariyle daha güzel idiler.
Ömer Nasuhi Bilmen Halbuki biz bunlardan önce, malca ve gösteriş bakımından güzel olan nice nesiller helâk ettik.
Ömer Öngüt Onlardan önce nice nesilleri helak etmiştik, onların malları ve görünüşleri daha güzeldi.
Şaban Piriş Onlardan önce nice kuşakları helâk ettik. Onlar eşyaca ve gösterişçe daha alımlıydılar!
Sadık Türkmen Oysa biz eski dönemlerde onlardan daha varlıklı ve daha gösterişli nice kuşakları yokettik.
Seyyid Kutub Halbuki Biz onlardan önce, gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan öyle nesiller helâk ettik ki saymaya gelmez.
Suat Yıldırım Onlardan önce nice nesiller helâk ettik ki onlar eşyaca ve gösterişce daha güzeldi.
Süleyman Ateş Onlardan önce nice insan kuşaklarını yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.
Süleymaniye Vakfı (Halbuki) Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirmiştik, onların evi barkı daha düzgün, görüntüleri daha iyi idi.
Tefhim-ul Kuran Oysa Biz onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.
Ümit Şimşek Onlardan önce nice kuşaklar helak ettik ki, malca ve manzaraca daha alımlıydılar.
Yaşar Nuri Öztürk Onlardan önce nice nesilleri helak ettik, ki onlar mal bakımından da, gösteriş bakımından da (kendilerinden) daha güzeldiler.

Sureler
Sayfa 305
Mushaf
Meryem Suresi
İlgili Sure
Ayetler