Meryem Suresi 44. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meryem Suresi 98 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 44. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 305 sayfa numarasında yer almaktadır.
يَٓا اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَۜ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِياًّ
Sureler
Mushaf
Sayfa 305
İlgili Sure
Meryem Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ey babacığım! Gel şeytana kulluk etme. Şüphe yok ki, şeytan sınırsız rahmet sahibi olan Rahman'a baş kaldıran birisidir.
Abdullah Parlıyan Babacığım! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan, çok merhametli olan Allah'a âsi oldu.
Adem Uğur "Ey babacığım. . . Şeytana kulluk yapma! Muhakkak ki şeytan Rahman'a âsi oldu. "
Ahmed Hulusi 'Babacığım, şeytana tapma, şeytan Rahmet sahibi, Rahman olan Allah’a âsi oldu.'
Ahmet Tekin Ey babacığım! Şeytana tapma. Şüphesiz şeytan Rahman'a baş kaldırmıştır.
Ahmet Varol "Babacığım, şeytana kulluk etme, kuşkusuz şeytan, Rahman (olan Allah)a başkaldırandır."
Ali Bulaç Ey babam! Şeytana tapma, çünkü Şeytan Rahman’a (Allah’a) asi oldu.
Ali Fikri Yavuz “Babacığım! (Putlara tapman için yaptığı davete uyarak) sakın şeytana ibadet etme; gerçekten şeytan, Rahmân’a isyan içindedir.
Ali Ünal “Ey babacığım! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan Rahmân olan Allah'a isyan etmiştir.”
Bayraktar Bayraklı «Babacigim! seytana tapma, cunku seytan Rahman'a bas kaldirmistir»
Bekir Sadak Babacığım, şeytana tapma ; çünkü gerçekten şeytan Rahmân'a baş kaldırıp karşı gelmiştir.
Celal Yıldırım “Ey babacığım! Sakın şeytana kulluk etme! Çünkü o, rahmeti bol olan Allah'a başkaldırmıştır.”
Cemal Külünkoğlu “Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur.”
Diyanet İşleri 'Babacığım! Şeytana tapma, çünkü şeytan Rahman'a baş kaldırmıştır'
Diyanet İşleri ( Eski ) Babacığım! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan, çok merhametli olan Allah'a âsi oldu.
Diyanet Vakfı 'Babacığım, şeytana tapma. Şeytan, Rahman'a karşı çıkmıştır.'
Edip Yüksel «Babacığım! Şeytana tapma, çünkü şeytan Rahmân (olan Allah)a âsî oldu.»
Elmalılı ( Sade ) Babacığım, şeytana tapma; çünkü şeytan esirgeyen Allah'a isyan etti.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Babacığım Şeytana tapma, çünki Şeytan rehmana âsi oldu
Elmalılı Hamdi Yazır "Babacığım, şeytana kulluk etme, kuşkusuz şeytan, Rahmana başkaldırandır."
Gültekin Onan “Babacığım, şeytana ibadet etme, çünkü şeytan Rahman’a isyan etmişti.”
Harun Yıldırım «Ey babam, şeytana tapma. Çünkü şeytan, hakkıyle esirgeyen (Allah) a çok aasî olmuşdur».
Hasan Basri Çantay 'Ey babacığım, şeytana tapma! Çünki şeytan, Rahmân’a âsî olmuştur.'
Hayrat Neşriyat Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman'a başkaldırmıştır.
İbni Kesir "Ey babacığım! Şeytana kulluk etme, zira şeytan Rahmana karşı isyan eden birisidir."
İlyas Yorulmaz “Babacığım! Şeytana kulluk etme, kuşkusuz şeytan, Rahman'a başkaldırandır.”
İnsan Dergisi "Babacığım, sakın şeytanın gösterdiği yolda yürüyüp de ona kulluk etme! Çünkü şeytan, sonsuz merhamet sahibi olan Allah'a başkaldırmıştır."
Kadri Çelik "Ey babacığım! Gel, Şeytan'a kulluk etme; çünkü Şeytan O sınırsız rahmet Sahibi'ne baş kaldıran biridir!
Mahmut Kısa Ata, Şeytan'a kulluk etme, şüphe yok ki Şeytan, rahmâna âsîdir.
Muhammed Esed "Ey babacığım! Şeytan'a kulluk etme! Hatırla ki Şeytan, O rahmet kaynağına isyan eden biriydi"
Mustafa İslamoğlu «Ey babacığım! Şeytana ibadet etme, şüphe yok ki şeytan, Rahmân'a isyan eder olmuştur.»
Ömer Nasuhi Bilmen “Babacığım! Şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmişti. ”
Ömer Öngüt Babacığım, şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan Rahman’a isyan etmiştir.
Şaban Piriş Babacığım! Şeytana kulluk etme! Şüphesiz şeytan Rahmân’a karşı isyankâr olmuştur.
Sadık Türkmen Ey babacığım, sakın şeytana kul olma; çünkü o, rahmeti bol olan Allah'a baş kaldırmıştır.
Seyyid Kutub "Babacığım, sakın şeytana ibadet etme! Çünkü şeytan Rahman’a isyan içindedir.
Suat Yıldırım "Babacığım, şeytâna tapma, çünkü şeytân, Rahmân'a isyân etmiştir."
Süleyman Ateş «Babacığım, şeytana kulluk etme, kuşkusuz şeytan, Rahman (olan Allah) a başkaldırandır.»
Süleymaniye Vakfı Ey Babacığım! Şeytan’a kulluk etme. Şeytan, Rahman’a baş kaldırmıştır.
Tefhim-ul Kuran 'Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahmân'a âsi olmuştur.
Ümit Şimşek "Babacığım, şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmişti."
Yaşar Nuri Öztürk Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan, Rahman'a (çok merhametli olan Allah'a) asi oldu.

Sureler
Sayfa 305
Mushaf
Meryem Suresi
İlgili Sure
Ayetler