Meryem Suresi 34. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meryem Suresi 98 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 44. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 305 sayfa numarasında yer almaktadır.
ذٰلِكَ ع۪يسَى ابْنُ مَرْيَمَۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 305
İlgili Sure
Meryem Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İşte budur Meryem oğlu İsa, onların şüpheye düştükleri şey hakkında, gerçek söz budur.
Abdullah Parlıyan İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur.
Adem Uğur İşte İsa, Meryemoğlu. . . Hakkında şüpheye düştükleri gerçek!
Ahmed Hulusi İşte hakkında, yahudilerin ve hristiyanların şüpheye düşerek boş yere tartıştıkları, Meryem oğlu Îsâ’ya dair hak söz, Allah’ın sözü budur.
Ahmet Tekin İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa hak söze göre budur.
Ahmet Varol İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri "Hak Söz".
Ali Bulaç İşte hakkında (Yahudilerle Hristiyanların) ihtilâf edip durdukları Meryem oğlu İsâ’ya dair Allah sözü budur.
Ali Fikri Yavuz İşte, hakkında (Yahudilerin ve Hıristiyanların) şüpheye düşüp tartışageldikleri Meryem oğlu İsa ile ilgili hak söz budur.
Ali Ünal İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu Îsâ, hak söz olarak budur.
Bayraktar Bayraklı ste hakkinda supheye dustukleri Meryem oglu sa gercek soze gore budur.
Bekir Sadak İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsâ, gerçek (yanıyla ve yönüyle) budur. (Veya O, hakkın kelimesidir, kün emriyle vücut bulmuştur).
Celal Yıldırım İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu İsa konusunda (Allah'ın) gerçek olan sözü budur.
Cemal Külünkoğlu Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.
Diyanet İşleri İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa gerçek söze göre budur.
Diyanet İşleri ( Eski ) İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur.
Diyanet Vakfı İşte, Meryem oğlu İsa böyleydi. Hakkında kuşkuya düştükleri konunun gerçeği budur.
Edip Yüksel İşte hakkında (yahudilerle hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları Meryemoğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur.
Elmalılı ( Sade ) İşte hakkında tartışıp durdukları Meryem oğlu İsa. Hak sözü olarak budur!
Elmalılı ( Sade - 2 ) İşte hakkında niza edip durdukları İsâ ibn Meryem hak sözü olarak budur
Elmalılı Hamdi Yazır İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri "Hak Söz".
Gültekin Onan İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur.
Harun Yıldırım İşte hakkında şek (ve ihtilâf) etmekde oldukları Meryem oğlu îsâ Hak kavlince budur.
Hasan Basri Çantay (Ey Resûlüm!) (Ehl-i kitâbın,) hakkında şübhe edegeldikleri Meryemoğlu Îsâ, gerçek söz olarak işte budur!
Hayrat Neşriyat İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, hak söze göre budur.
İbni Kesir Meryem'in oğlu İsa hakkında şüphe duyanlar için, gerçek doğru olan sözler işte budur.
İlyas Yorulmaz İşte Meryem oğlu İsa! Hakkında kuşkuya düştükleri hak söz!
İnsan Dergisi İşte, Yahudilerin inkâr ederek, Hristiyanların ise ilâhlaştırarak hakkında anlaşmazlığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkındaki doğru söz ve meselenin içyüzü bundan ibarettir.
Kadri Çelik Meryem oğlu İsa hakkında, üzerinde öylesine derin bir anlaşmazlığa düştükleri doğru açıklama işte budur.
Mahmut Kısa İşte budur Meryemoğlu İsâ. Onların şüpheye düştükleri şey hakkında gerçek söz, budur.
Muhammed Esed İşte budur Meryem oğlu İsa; çekişip durdukları konuda söylenecek tek gerçek söz de (budur)!
Mustafa İslamoğlu (34-35) İşte hak olan kavle göre bu, kendisinde ihtilâfta bulundukları Meryem'in oğlu İsâ'dır. Allah için asla tasavvur olunamaz ki, kendisi için bir çocuk edinmiş olsun. O münezzehtir, hangi bir şeyi (vücûda getirmek) dileyince ona ancak «Ol!» der, o da hemen oluverir.
Ömer Nasuhi Bilmen İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, gerçek söze göre budur.
Ömer Öngüt İşte Meryemoğlu İsa! Hakkında şüphe ettikleri kimsenin gerçek sözü.
Şaban Piriş Işte, meryem OĞLU İsa! Hakkında ayrılığa düştükleri konunun gerçeği budur!
Sadık Türkmen İşte «gerçek söz» e göre Meryemoğlu İsa budur, oysa insanlar bu gerçek sözü kuşku ile karşılıyorlar.
Seyyid Kutub İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu Îsa konusunda gerçeğin ta kendisi olan Allah’ın sözü budur.
Suat Yıldırım İşte Meryem oğlu Îsâ. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, "gerçek söz"e göre budur.
Süleyman Ateş İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri «Hak Söz».
Süleymaniye Vakfı İşte Meryem oğlu İsa; onun hakkında şüphelendikleri şeyin gerçek ifadesi budur.
Tefhim-ul Kuran İşte Meryem oğlu İsa budur. Hakkında anlaşmazlığa düştükleri sözün doğrusu da böyledir.
Ümit Şimşek İşte Meryem'in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür.
Yaşar Nuri Öztürk İşte hakkında kuşkuya düştükleri Meryem oğlu İsa'ya dair "Hak söz" (budur).

Sureler
Sayfa 305
Mushaf
Meryem Suresi
İlgili Sure
Ayetler