Meâric Suresi 40. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meâric Suresi 44 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 79. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 568 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَلَٓا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 568
İlgili Sure
Meâric Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Yine hayır, iş onların umdukları gibi değildir. Güneş ay ve yıldızların doğup battığı yerlere yemin ederim ki şüphesiz biz güç yetiririz,
Abdullah Parlıyan Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, bizim gücümüz yeter:
Adem Uğur Doğuların ve batıların Rabbi olarak kasem ederim ki, gerçekten biz her şeye gücü yetenleriz!
Ahmed Hulusi Fazla söze gerek yok. Güneşin doğduğu yerlerin ve battığı yerlerin Rabbine yemin ederim. Elbette bizim her şeye gücümüz, kudretimiz yeter.
Ahmet Tekin Hayır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz güç yetireniz.
Ahmet Varol Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz;
Ali Bulaç Artık doğuların ve batıların Rabbine kasem olsun ki, muhakkak biz kadiriz,
Ali Fikri Yavuz Bu sebeple, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, elbette Bizim gücümüz yeter,
Ali Ünal (40-41) Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, elbette onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.
Bayraktar Bayraklı (40-41) Dogularin ve batilarin Rabbine yemin ederim ki, onlarin yerine daha iyilerini getirmege Bizim gucumuz yeter ve kimse de onumuze gecemez.
Bekir Sadak (40-41) Hayır, (İlâhî sünnet onların sandığı gibi değildir). Doğuların ve batıların Rabbına and içerim ki, elbette bizim onların yerine kendilerinden hayırlısını getirmeğe kudretimiz yeter ve bizim önümüze de geçilmez.
Celal Yıldırım (40-41) İş onların sandığı gibi değil. Bütün gündoğumu ve günbatımı (güneşin doğduğu ve battığı) noktaların bütün hareketlerinin Rabbine yemin olsun ki, şüphesiz biz her şeye kadiriz. Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye de (kadiriz). Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.
Cemal Külünkoğlu (40-41) Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.
Diyanet İşleri (40-41) Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeğe Bizim gücümüz yeter ve kimse de önümüze geçemez.
Diyanet İşleri ( Eski ) (40-41) Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.
Diyanet Vakfı Doğuların ve batıların Rabbine andolsun; bizim gücümüz yeter...
Edip Yüksel Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.
Elmalılı ( Sade ) Artık o doğuların ve batıların Rabbi için yemine ne hacet; şüphesiz ki, Bizim elbette gücümüz yeter!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Artık o maşrıklerin, mağriblerin Rabbı için yemîne ne hacet, şübhesiz ki biz elbette kadiriz
Elmalılı Hamdi Yazır Artık, doğuların ve batıların rabbine yemin ederim; biz gerçekten güç yetireniz;
Gültekin Onan Hayır; doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz gerçekten güç yetiririz;
Harun Yıldırım (40-41) Yine hayır, (iş onların umdukları gibi değildir). Doğuların, batıların Rabbine andederim ki, şübhesiz biz onların yerine kendilerinden daha hayırlısını getirmiye de elbette kaadiriz ve biz, önümüze geçilebilecekler (den) de değiliz.
Hasan Basri Çantay (40-41) Doğuların ve batıların Rabbine (Zâtım üzerine) yemîn ederim ki, şübhesiz biz(onların) yerine onlardan daha hayırlılarını getirmeye elbette gücü yetenleriz ve biz(kudretinin) önüne geçilenler değiliz!
Hayrat Neşriyat Doğuların ve Batıların Rabbına yemin ederim ki, şüphesiz Biz; gücü yetenleriz.
İbni Kesir Hayır! Doğuların da Rabbi, batıların da Rabbine yemin olsun ki, bizim onları yaratmaya gücümüz yeter.
İlyas Yorulmaz Artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz gerçekten güç yetirenleriz.
İnsan Dergisi Şu hâlde, güneş sistemlerine yerleştirdiği şaşmaz ölçü sayesinde, evrende ortaya koyduğu her bir gündoğumu ve günbatımı noktası ile aydınlığı karanlığa ve karanlığı aydınlığa çeviren, gönderdiği Kur'an sayesinde zulüm ve cehalet karanlıklarını iman ve İslâm  nurlarıyla aydınlatan, doğudaki ve batıdaki, geçmiş ve gelecek tüm ülkelerin gerçek Hükümdarı, bütün zamanların ve mekânların biricik Hâkimi olan Allah'a, yani doğuların ve batıların, doğanların ve batanların, tüm doğuş ve batışların Rabb'ine andolsun ki, Bizim elbette gücümüz yeter:
Kadri Çelik Evet! Bütün gündoğumu ve günbatımı noktalarının Rabbini (Bizim varlığımıza) tanıklık etmeye çağırırım; şüphesiz Biz muktediriz,
Mahmut Kısa Andolsun doğuların Rabbine ve batıların Rabbine, gerçekten de bizim gücümüz yeter.
Muhammed Esed Artık bundan ötesi yok! Gündoğumu ve günbatımı noktalarının tümünün Rabbi olan (Zatıma) yemin ederim ki: elbet Biz kadiriz
Mustafa İslamoğlu Artık öyle değil, meşriklerin ve mağriblerin Rabbine kasem ederim ki şüphe yok, Biz elbette kâdiriz,
Ömer Nasuhi Bilmen Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz muktediriz.
Ömer Öngüt (40-41) Hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz bizim onların yerine daha iyilerini getirmeye gücümüz yeter. Bizim önümüze de geçilemez.
Şaban Piriş Doğularin ve batıların Rabbine yemin olsun ki, Biz elbette güç yetirenleriz;
Sadık Türkmen Yoo, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter.
Seyyid Kutub (40-41) Hayır, Allah’ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.
Suat Yıldırım Yoo, doğuların ve bâtıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter:
Süleyman Ateş Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; biz gerçekten güç yetirenleriz;
Süleymaniye Vakfı Doğuların ve batıların Sahibine yemin etmeye gerek yok! Biz elbette ölçü koyarız.
Tefhim-ul Kuran (40-41) Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha hayırlılarını getirmeye Bizim elbette gücümüz yeter; hiç kimse de Bize engel olamaz.
Ümit Şimşek İş onların sandığı gibi değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun ki, biz gerçekten gücü yetenleriz;
Yaşar Nuri Öztürk Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, muhakkak ki Biz güç yetirenleriz.

Sureler
Sayfa 568
Mushaf
Meâric Suresi
İlgili Sure
Ayetler