Meâric Suresi 4. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meâric Suresi 44 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 79. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 568 sayfa numarasında yer almaktadır.
تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْس۪ينَ اَلْفَ سَنَةٍۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 568
İlgili Sure
Meâric Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Melekler ve Rûh adı da verilen Cibrîl yüce Allah'a ölçüsü dünya hesabıyla ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.
Abdullah Parlıyan Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.
Adem Uğur Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh'a ermek için yöneliş süreci) O'na.
Ahmed Hulusi Melekler, ruh, büyük melekler, dünya ölçüsüyle, sizin hesaplarınıza göre elli bin yıl tutan bir günde O’nun huzuruna yükselerek çıkar.
Ahmet Tekin Melekler ve Ruh (Cibril), süresi elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.
Ahmet Varol Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.
Ali Bulaç (Bu makamların) her birine, melekler ve cebrâil, miktarı elli bin yıl olan, bir günde çıkar.
Ali Fikri Yavuz Ki, (bu basamaklar boyunca) melekler ve Ruh, elli bin yıl tutan bir günde O’na yükselirler.
Ali Ünal Melekler ve Rûh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.
Bayraktar Bayraklı Melekler ve Cebrail mikdari ellibin yil olan o derecelere bir gunde yukselirler.
Bekir Sadak Melekler ve Ruh (Melek Cebrail veya çok büyük bir melek olan Ruh), miktarı elli bin yıl olan bir günde ona (o derecelere) yükselirler.
Celal Yıldırım (Bu makamların) her birine, melekler ve Ruh (Cebrail), miktarı elli bin yıl olan bir günde çıkar.
Cemal Külünkoğlu Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
Diyanet İşleri Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.
Diyanet İşleri ( Eski ) Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.
Diyanet Vakfı Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.
Edip Yüksel Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.
Elmalılı ( Sade ) Melekler ve Ruh (Cebrail), süresi elli bin yıl tutan bir günde ona yükselip çıkarlar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar
Elmalılı Hamdi Yazır Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.
Gültekin Onan Melekler ve Ruh, ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselir.
Harun Yıldırım Melekler de, Ruuh da oraya bir günde yükselib çıkar ki mesafesi (dünyâ seneleriyle) elli bin yıldır.
Hasan Basri Çantay Melekler ve Rûh (Cebrâîl), mikdârı (sizce) elli bin sene olan bir günde O’na (arşına)çıkarlar.
Hayrat Neşriyat Melekler de, ruh da miktarı ellibin yıl olan bir günde ona yükselip çıkarlar.
İbni Kesir Melekler ve Ruh (vahiy meleği Cibril)) miktarı elli bin yıl kadar olan bir günde, O nun makamına çıkarlar.
İlyas Yorulmaz Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.
İnsan Dergisi Şu evrende görevli bütün melekler ve ölü kalplere hayat bahşeden vahiy meleği Kutsal Ruh Cebrail bile, dünya takvimine göre tam elli bin yıl süren bir günde bütün mertebeleri aşıp O'nun huzuruna yükselirler. O halde ey insan! Meleklerin dahi ancak elli bin yılda ulaşabildiği olgunluk makamlarına, sen hiç sıkıntı çekmeden, uzun süre sabredip direnmeden çabucak ulaşabileceğini mi sanıyorsun?
Kadri Çelik bütün melekler ve (insana bahşedilmiş olan) ilham O'na (bir günde) yükselir, uzunluğu elli bin yıl (gibi) süren bir günde.
Mahmut Kısa Melekler ve Rûh, kendilerine emredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır.
Muhammed Esed Bütün melaike, ruh ile birlikte, süresi (dünyaya göre) elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.
Mustafa İslamoğlu Melekler ve Rûh oraya bir günde çıkarlar ki, oranın mesafesi ellibin yıldır.
Ömer Nasuhi Bilmen Melekler ve Ruh (Cebrail) oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.
Ömer Öngüt Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona yükselirler.
Şaban Piriş Melekler ve Ruh, O’nun huzuruna miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler!
Sadık Türkmen Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.
Seyyid Kutub Melekler ve Rûh, O’nun Arş’ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler.
Suat Yıldırım Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.
Süleyman Ateş Melekler ve ruh (Cebrail) O'nun huzuruna bir günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.
Süleymaniye Vakfı Süresi elli bin yıl olan bir günde[1*] (tekrar diriliş öncesinde) melekler ve ruhlar[2*] O’na yükselir.
Tefhim-ul Kuran Melekler ve Ruh elli bin sene uzunluğundaki bir günde Ona yükselir.
Ümit Şimşek Melekler ve Rûh, miktarı ellibin yıl olan bir günde yükselirler O'na.
Yaşar Nuri Öztürk Melekler ve ruh (bu yollar ile kendi hızlarına göre) süresi ellibin yıl olan bir günde O'na yükselip-çıkar.

Sureler
Sayfa 568
Mushaf
Meâric Suresi
İlgili Sure
Ayetler