Meâric Suresi 37. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meâric Suresi 44 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 79. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 568 sayfa numarasında yer almaktadır.
عَنِ الْيَم۪ينِۙ وَعَنِ الشِّمَالِ عِز۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 568
İlgili Sure
Meâric Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.
Abdullah Parlıyan Bölük bölük sağından ve solundan (gelip etrafını sarıyorlar).
Adem Uğur Sağdan ve soldan bölük bölük!
Ahmed Hulusi Sureti haktan görünerek, zayıf taraflarını araştırarak, ekipler halinde koşuşturuyorlar.
Ahmet Tekin Sağdan ve soldan bölük bölük.
Ahmet Varol Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.
Ali Bulaç Sağdan ve soldan bölük bölük...
Ali Fikri Yavuz Sağdan soldan gruplar halinde!
Ali Ünal (36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, grup grup sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar!
Bayraktar Bayraklı (36-37) Inkar edenlere ne oluyor, sana dogru sagdan soldan topluluklar halinde kosusuyorlar?
Bekir Sadak (36-37) O inkâr edenlere ne oluyor ki, sağdan soldan bölük bölük boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar ?
Celal Yıldırım (36-37) Şimdi bu inkârcılara ne oluyor ki sağdan, soldan bölükler halinde sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?
Cemal Külünkoğlu (36-37) Şimdi, inkâr edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar hâlinde sana doğru koşuyorlar?
Diyanet İşleri (36-37) İnkar edenlere ne oluyor, sana doğru sağdan soldan topluluklar halinde koşuşuyorlar?
Diyanet İşleri ( Eski ) (36-37) (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar.
Diyanet Vakfı Sağdan, soldan gruplar halinde...
Edip Yüksel Sağdan ve soldan bölük bölük.
Elmalılı ( Sade ) Sağdan ve soldan bölük bölük.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Sağdan ve soldan fırka fırka
Elmalılı Hamdi Yazır Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.
Gültekin Onan Sağdan ve soldan bölük bölük.
Harun Yıldırım (36-37) Şimdi, o küfredenlere ne oluyor ki senin sağ (ın) dan, sol (un) dan halka halka hep gözlerini sana doğru dikib bakmakdadırlar.
Hasan Basri Çantay (36-37) Öyle ise o inkâr edenlere ne oluyor ki, (onlar alay etmek üzere) ayrı ayrı fırkalar hâlinde, sağdan ve soldan sana doğru koşan kimselerdir.
Hayrat Neşriyat Sağdan ve soldan halka halka olarak.
İbni Kesir Sağa sola koşturup duruyorlar.
İlyas Yorulmaz Sağ yandan ve sol yandan gruplar halinde.
İnsan Dergisi Hem de, sağdan soldan hücum eden gruplar hâlinde üzerine üşüşüyorlar.
Kadri Çelik sağdan ve soldan kalabalıklar halinde (sana gelerek)?
Mahmut Kısa Sağdan ve soldan parça parça ve bölük bölük.
Muhammed Esed dağınık gruplar halinde bir sağa bir sola gezinip duruyorlar?
Mustafa İslamoğlu (36-37) Artık ne var o kâfir olanlara ki senin cihetine koşarlar. Dağınık fırkalar olarak sağdan ve soldan.
Ömer Nasuhi Bilmen Sağdan ve soldan, ayrı ayrı gruplar halinde.
Ömer Öngüt (36-37) Kafir olanlara ne oluyor ki; sağdan soldan, bölük pörçük uzaklaşıyorlar?
Şaban Piriş Sağdan ve soldan bölük bölük!
Sadık Türkmen Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde gelip etrafını sarıyorlar.
Seyyid Kutub (36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.
Suat Yıldırım Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde (gelip etrafını sarıyorlar)?
Süleyman Ateş Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.
Süleymaniye Vakfı Sağında ve solunda küme küme olmuşlar!
Tefhim-ul Kuran Sağında, solunda bölük bölük oluyorlar?
Ümit Şimşek Sağdan ve soldan parçalar halinde.
Yaşar Nuri Öztürk Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

Sureler
Sayfa 568
Mushaf
Meâric Suresi
İlgili Sure
Ayetler