Meâric Suresi 36. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meâric Suresi 44 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 79. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 568 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَمَالِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِع۪ينَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 568
İlgili Sure
Meâric Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Peygamber ve mü'minlerle alay edip onları küçümseyerek her zaman peygamberin etrafını saran inkârcılara hitab edilerek: “Şimdi gerçekleri örtbas edenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar?
Abdullah Parlıyan (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, sana doğru koşuyorlar?
Adem Uğur O hakikat bilgisini inkâr edenlere ne oluyor ki sana şaşkın düşkün geliyorlar?
Ahmed Hulusi İnkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin ne dertleri var da, hem senin söylediklerini duymak, hem de seni yalanlamak, seninle alay etmek için boyunlarını uzatarak sana doğru koşuşturuyorlar, senin etrafında dolanıyorlar.
Ahmet Tekin Şimdi o inkâr edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.
Ahmet Varol Şimdi inkâr edenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.
Ali Bulaç Şimdi o kâfirlere ne oluyor ki, (seninle alay etmek için) boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar;
Ali Fikri Yavuz O küfredenlere ne oluyor ki, (mü’minlerle alay etmek için,) gözlerini üzerine dikmiş, sana doğru koşarak geliyorlar,
Ali Ünal (36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, grup grup sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar!
Bayraktar Bayraklı (36-37) Inkar edenlere ne oluyor, sana dogru sagdan soldan topluluklar halinde kosusuyorlar?
Bekir Sadak (36-37) O inkâr edenlere ne oluyor ki, sağdan soldan bölük bölük boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar ?
Celal Yıldırım (36-37) Şimdi bu inkârcılara ne oluyor ki sağdan, soldan bölükler halinde sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?
Cemal Külünkoğlu (36-37) Şimdi, inkâr edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar hâlinde sana doğru koşuyorlar?
Diyanet İşleri (36-37) İnkar edenlere ne oluyor, sana doğru sağdan soldan topluluklar halinde koşuşuyorlar?
Diyanet İşleri ( Eski ) (36-37) (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar.
Diyanet Vakfı Peki şimdi inkarcılara ne oluyor da senin önünde koşuşuyorlar?
Edip Yüksel Şimdi ne oluyor o inkâr edenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?
Elmalılı ( Sade ) Şimdi ne oluyor o küfredenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Şimdi ne var o küfredenlere ki sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?
Elmalılı Hamdi Yazır Şimdi küfredenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.
Gültekin Onan Küfürde ısrar eden bu kimselere ne oluyor ki sana doğru koşuşuyorlar!
Harun Yıldırım (36-37) Şimdi, o küfredenlere ne oluyor ki senin sağ (ın) dan, sol (un) dan halka halka hep gözlerini sana doğru dikib bakmakdadırlar.
Hasan Basri Çantay (36-37) Öyle ise o inkâr edenlere ne oluyor ki, (onlar alay etmek üzere) ayrı ayrı fırkalar hâlinde, sağdan ve soldan sana doğru koşan kimselerdir.
Hayrat Neşriyat O küfredenlere ne oluyor ki; gözlerini sana doğru dikip bakmaktadırlar.
İbni Kesir İnkar edenlere ne oluyor ki, senin önünde korku içinde...
İlyas Yorulmaz Şimdi küfre sapanlara ne oluyor da etrafında gözlerini sana doğru dikip bakıyorlar.
İnsan Dergisi Şimdi, ey Müslüman, bu inkârcılara ne oluyor ki, ellerinde bir delil varmış gibi senin üzerine üzerine geliyor, saçma iddialar öne sürerek sana doğru heyecanla koşuşuyorlar?
Kadri Çelik O halde bu hakikati inkara şartlanmış olanlara ne oluyor ki senin önünde şaşkın vaziyette oraya buraya koşturuyorlar,
Mahmut Kısa Ne oluyor kâfirlere ki sana doğru koşmadalar.
Muhammed Esed İnkarı hayat tarzı edinmiş olan şunlara ne oluyor ki, senden yana boyunlarını uzatarak
Mustafa İslamoğlu (36-37) Artık ne var o kâfir olanlara ki senin cihetine koşarlar. Dağınık fırkalar olarak sağdan ve soldan.
Ömer Nasuhi Bilmen Resulüm! O kâfirlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.
Ömer Öngüt (36-37) Kafir olanlara ne oluyor ki; sağdan soldan, bölük pörçük uzaklaşıyorlar?
Şaban Piriş Şimdi inkârcılara ne oluyor ki? Önünde şaşkın şaşkın koşuşuyorlar;
Sadık Türkmen O nankörlere ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar
Seyyid Kutub (36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.
Suat Yıldırım Nânkörlere ne oluyur ki sana doğru koşuyorlar?
Süleyman Ateş Şimdi küfretmekte olanlara ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.
Süleymaniye Vakfı Sana doğru başlarını uzatan şu kafirlerin dertleri ne?
Tefhim-ul Kuran O kâfirlere ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar,
Ümit Şimşek O nankörlere ne oluyor ki, sana doğru, o yandan, bu yandan boyunlarını uzatarak geliyorlar;
Yaşar Nuri Öztürk O küfredenlere ne oluyor ki (boyunlarını uzatıp) sana doğru koşuyorlar.

Sureler
Sayfa 568
Mushaf
Meâric Suresi
İlgili Sure
Ayetler