Meâric Suresi 34. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meâric Suresi 44 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 79. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 568 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 568
İlgili Sure
Meâric Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Namazlarını, kendilerini her türlü kötülükten alıkoyacak biçimde ve şartlarına riayet ederek kılıp, Allah'a isyan etmek suretiyle boşa götürmezler. Her türlü dünyevi ve şeytani engellerden korurlar.
Abdullah Parlıyan Namazlarını koruyanlar;
Adem Uğur Onlar ki salâtlarını muhafaza ederler (Allâh'a yöneliş hâllerini sürekli korurlar).
Ahmed Hulusi Onlar, dünyevî gaile ve düşüncelerden sıyrılarak, namazlarını, rükûnlarına, şartlarına, vakitlerine riayet ederek kılanlardır.
Ahmet Tekin Onlar namazlarını da korurlar.
Ahmet Varol Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.
Ali Bulaç Onlar ki, namazlarını gözetirler, (şartlarına riayet ederek gereği üzere devamlı olarak kılarlar),
Ali Fikri Yavuz Onlar, bütün şartları ve rükünleriyle birlikte namazlarını kusursuz yerine getirirler.
Ali Ünal Namazlarını titizlikle kılarlar.
Bayraktar Bayraklı Namazlarina riayet edenler,
Bekir Sadak Namazlarını (vakitlerinde) kılarak korurlar.
Celal Yıldırım Onlar, namazlarını (bütün dünyevi endişelerden) uzak tutanlardır.
Cemal Külünkoğlu Onlar, namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.
Diyanet İşleri Namazlarına riayet edenler,
Diyanet İşleri ( Eski ) Namazlarını koruyanlar;
Diyanet Vakfı Namazlarına özen gösterirler.
Edip Yüksel Namazlarına devam ederler.
Elmalılı ( Sade ) Ve onlar ki, namazları üzerine muhafızlık ederler.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve onlar ki namazları üzerine muhafızlık ederler
Elmalılı Hamdi Yazır Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.
Gültekin Onan Onlar ki namazlarını korurlar.
Harun Yıldırım Namazları (nın hakkını) muhaafaza edenler,
Hasan Basri Çantay O kimseler ki onlar, namazlarını (şartlarına riâyet ve ona devâm ederek) muhâfaza ederler.
Hayrat Neşriyat Ve onlar ki; namazlarını muhafaza ederler.
İbni Kesir Onlar ki, namaz kılmanın sorumluluğunu yerine getirirler.
İlyas Yorulmaz Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.
İnsan Dergisi Onlar ki, namazlarını mekanik hareketlere dönüştürmeden, okuduklarını anlayıp özümsemeye çalışarak, vaktinde ve mümkünse cemaatle birlikte kılar, beş vakit namazı hayatın merkezine yerleştirerek onu her türlü aşınmaya, pörsümeye karşı titizlikle korurlar.
Kadri Çelik ve namazlarını (bütün dünyevi endişelerden) uzak tutanlar.
Mahmut Kısa Ve öyle kişilerdir onlar ki namazlarını korurlar.
Muhammed Esed ve onlar ki, namazlarının (amacını) titizlikle gözetirler.
Mustafa İslamoğlu Ve onlar ki, namazları üzerine muhafazada bulunurlar.
Ömer Nasuhi Bilmen Namazlarına riâyet ederler.
Ömer Öngüt Onlar, namazlarını muhafaza ederler.
Şaban Piriş Onlar, (namaza zıt iş yapmayarak) namazlarını koruyanlardır.
Sadık Türkmen Namazlarını korurlar.
Seyyid Kutub Onlar namazlarına tam dikkat ederler.
Suat Yıldırım Namazlarını korurlar.
Süleyman Ateş Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.
Süleymaniye Vakfı Onlar namazlarına özen gösterenlerdir.
Tefhim-ul Kuran Onlar namazlarını gözetir ve korurlar.
Ümit Şimşek Ve bunlar, namazlarını/dualarını korurlar.
Yaşar Nuri Öztürk Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.

Sureler
Sayfa 568
Mushaf
Meâric Suresi
İlgili Sure
Ayetler