Meâric Suresi 14. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Meâric Suresi 44 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 79. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 568 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَم۪يعاًۙ ثُمَّ يُنْج۪يهِۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 568
İlgili Sure
Meâric Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı ve yeryüzünde bulunanların hepsini versin de tek kendisini kurtarsın.
Abdullah Parlıyan Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın.
Adem Uğur Yeryüzünde yaşamış olanların tümünü (fidye verse) de kendini kurtarsa!
Ahmed Hulusi Yeryüzünde bulunan herkesi fidye olarak vermek isteyecek. Tek kendini kurtarabilsin.
Ahmet Tekin Yeryüzünde olanların hepsini de. Sonra (ister ki) kendini kurtarsın.
Ahmet Varol Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa.
Ali Bulaç Yeryüzünde bulunanların hepsini de, sonra kendini kurtarsa...
Ali Fikri Yavuz O kadar ki, dünyada kim varsa hepsini, ta ki kurtulsun.
Ali Ünal (11-14) Onlar birbirlerine gösterilecekler. Günahkâr, o günün azabından kurtulmak için çocuklarını fidye vermeyi temenni edecek. Eşini ve kardeşini, mensubu olduğu aşiretini, yeryüzündeki herkesi verip sonunda kendini kurtarmak ister.
Bayraktar Bayraklı (11-14) Onlar birbirlerine yalniz gosterilirler. Suclu kimse o gunun azabindan kurtulmak icin ogullarini, ailesini, kardesini, kendisini barindirmis olan sulalesini ve yeryuzunde bulunan herkesi feda etmek ve boylece kendisini kurtarmak ister.
Bekir Sadak (11-12-13-14) Birbirlerine gösterilirler (ama) suçlu günahkârlar o günün azabına karşılık oğullarını, eşini, kardeşini, kendisini barındıran kabile ve obasını ve yeryüzündeki her şeyi fidye verip kendini kurtarmak ister.
Celal Yıldırım (11-14) Onlar birbirlerine gösterilecekler (fakat birbirlerinden yararlanamayacaklar). Suçlu, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, eşini ve kardeşini, kendisini himaye etmiş olan bütün akrabalarını ve yeryüzündeki insanların tümünü fidye verip kendisini kurtarmak isteyecek.
Cemal Külünkoğlu (11-14) Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.
Diyanet İşleri (11-14) Onlar birbirlerine yalnız gösterilirler. Suçlu kimse o günün azabından kurtulmak için oğullarını, ailesini, kardeşini, kendisini barındırmış olan sülalesini ve yeryüzünde bulunan herkesi feda etmek ve böylece kendisini kurtarmak ister.
Diyanet İşleri ( Eski ) (11-14) Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın.
Diyanet Vakfı Ve yeryüzünde bulunan herkesi, ki kurtulsun.
Edip Yüksel Ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki, tek kendini kurtarabilsin.
Elmalılı ( Sade ) ve yeryüzünde bulunanların hepsini (verip) sonra kendisini kurtarsa.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve Arzda bulunanların hepsini de sonra kendini kurtarsa
Elmalılı Hamdi Yazır Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa.
Gültekin Onan Ve yeryüzünde bulunanların tümünü... Hani kendini de kurtarabilse ya!
Harun Yıldırım ve yer (yüzün) de kim varsa hepsini. Ki nihayet (bu fedâkârlığı) kendisini (Allahın azabından) kurtarsın.
Hasan Basri Çantay Ve (öyle ki) yeryüzünde kim varsa hepsini (fedâ etsin de) sonra (bu diyet) onu (o azabdan) kurtarsın!
Hayrat Neşriyat Ve yeryüzünde bulunan herkesi. Ki nihayet kendisini kurtarsın.
İbni Kesir Yeryüzünde olan herkesi feda etmek ister. Sonrasında yeter ki o kurtulsun.
İlyas Yorulmaz Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de), sonra bir kurtulsa!
İnsan Dergisi Ve hatta yeryüzünde kim varsa hepsini feda edip cehenneme yollamak isteyecek. Ta ki, kendisini azaptan kurtarabilsin.
Kadri Çelik ve yeryüzünde yaşayan (başka) herkesi, onların tümünü; böylece yalnız kendini kurtarabilsin diye.
Mahmut Kısa Ve kim varsa yeryüzünde hepsini de fedâ etmek ve sonra da kendini kurtarmak ister.
Muhammed Esed dahası yeryüzünde yaşayan herkesi (fidye vermek isteyecek) ki kendisi kurtulabilsin.
Mustafa İslamoğlu (13-14) Ve kendisini barındıran aşiretini (feda etsin). Ve yeryüzünde kim var ise, cümlesini fidye-i necât olarak versin de (sonra) bu fedakarlığı kendisini kurtarsın.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve yeryüzünde bulunan herkesi fedâ etmek ister. Tâ ki kendisini kurtarsın.
Ömer Öngüt Ve yeryüzünde bulunan herkesi... Sonra kendisini kurtarabilsin..
Şaban Piriş Yeryüzündekilerin hepsini verse de, kendisini kurtarsa...
Sadık Türkmen Ve yeryüzünde bulunanların hepsini versin de tek kendisini kurtarsın.
Seyyid Kutub (10-14) Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz. Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister.
Suat Yıldırım Ve yeryüzünde bulunanların hepsini (versin) de tek kendisini kurtarsın.
Süleyman Ateş Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa.
Süleymaniye Vakfı yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.
Tefhim-ul Kuran Yeryüzünde kim varsa hepsini feda edip kurtulmak ister.
Ümit Şimşek Ve yeryüzündeki insanların tümünü fidye verip kendisini kurtarmayı ister.
Yaşar Nuri Öztürk Yeryüzünde bulunanların hepsini (verse de) sonra kurtulsa.

Sureler
Sayfa 568
Mushaf
Meâric Suresi
İlgili Sure
Ayetler