Lokman Suresi 24. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Lokman Suresi 34 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 57. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 411 sayfa numarasında yer almaktadır.
نُمَتِّعُهُمْ قَل۪يلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَل۪يظٍ
Sureler
Mushaf
Sayfa 411
İlgili Sure
Lokman Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Onlara kısa bir süre dünyada, hayatın zevkini yaşatır, geçindirir, ama sonunda şiddetli bir azaba sürükleriz.
Abdullah Parlıyan Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.
Adem Uğur Kısa süre dünya zevkini yaşarlar. . . Sonra onları, ağır - şiddetli bir azabı yaşamaya mecbur ederiz.
Ahmed Hulusi Onlara biraz zevku safa sürdürürüz. Sonra kendilerini ağır bir azâba sürükleriz.
Ahmet Tekin Onları kısa bir süre geçindirir sonra katı bir azaba atarız.
Ahmet Varol Biz onları az (bir şey ve zaman) olarak metalandırıp yararlandırırız, sonra onları ağır bir azaba katlandırırız.
Ali Bulaç Biz, o kâfirlere (dünyada) biraz zevk ettiririz de, sonra kendilerini ağır bir azaba mecbur tutarız.
Ali Fikri Yavuz Onlara az bir süre yaşama imkânı tanır, sonra da haşin bir azabı kendilerine mecburî istikamet yaparız.
Ali Ünal Onları az bir süre faydalandırırız, sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.
Bayraktar Bayraklı Onlari az bir sure gecindiririz, sonra da agir bir azaba surukleriz.
Bekir Sadak Onları az bir süre geçindirip yararlandırırız. Sonra da pek ağır bir azaba katlanmaya çaresiz kılarız.
Celal Yıldırım Onlara kısa bir süre hayatın zevkini yaşatırız, ama sonunda (yaptıkları yüzünden) onları şiddetli bir azaba sürükleriz.
Cemal Külünkoğlu Biz, onları (dünyada) biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.
Diyanet İşleri Onları az bir süre geçindiririz, sonra da ağır bir azaba sürükleriz.
Diyanet İşleri ( Eski ) Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.
Diyanet Vakfı Onları biraz yaşatırız, sonra da ağır bir cezaya süreriz.
Edip Yüksel Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini ağır bir azaba zorlarız.
Elmalılı ( Sade ) Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini korkunç bir azaba mahkum ederiz.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini galîz bir azâba muztarr kılarız
Elmalılı Hamdi Yazır Biz onları az (bir şey ve zaman) olarak metalandırıp yararlandırırız, sonra onları ağır bir azaba katlandırırız.
Gültekin Onan Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.
Harun Yıldırım Biz onları (dünyâda) biraz geçindirib sonra kendilerini ağır bir azaba (katlanmıya) mecbur edeceğiz.
Hasan Basri Çantay (Biz) onları azıcık (bir müddet dünyada) faydalandırırız; sonra onları ağır bir azâba(girmeye) mecbur kılarız.
Hayrat Neşriyat Onları az bir süre geçindirir, sonra da katı bir azaba sürükleriz.
İbni Kesir Bu inkarları ile onları bir müddet yaşatırız, sonra onları azabın en şiddetlisine atarız.
İlyas Yorulmaz Biz onları oldukça az (bir süre) olarak faydalandırıp yararlandırırız, sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.
İnsan Dergisi Onların bu dünyada kısa bir süre istedikleri gibi yiyip içip yaşamalarına izin vereceğim, fakat göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir ömür sonunda, hepsini cehennemdeki o korkunç azaba mahkûm edeceğim.

Aslında bu inkârcılar bile, doğuştan sahip oldukları sezgisel bilinç sayesinde, Allah'a kulluk edilmesi gerektiğini yüreğinde hissederler:
Kadri Çelik Onlara kısa bir süre hayatın zevkini yaşatır, ama sonunda şiddetli bir azaba sürükleriz.
Mahmut Kısa Onları az bir müddet geçindiririz de sonra istemedikleri halde onları ağır bir azâba atarız.
Muhammed Esed Tadımlık bir hazzı kısa vadede tüketmelerini sağlarız; ardından onları altında ezilecekleri ağır bir azaba mahkum ederiz.
Mustafa İslamoğlu Onları biraz mütenaim kılarız. Sonra onları en şiddetli bir azaba muztar kılacağızdır.
Ömer Nasuhi Bilmen Onları az bir süre geçindiririz, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.
Ömer Öngüt Onları biraz geçindiririz. Sonra da onları şiddetli bir azaba uğratırız.
Şaban Piriş Onları az bir süre geçindiririz, sonra da kaba bir azaba sürükleriz.
Sadık Türkmen Onlara biraz geçim sağlar, sonra ağır bir azaba sürükleriz.
Seyyid Kutub Biz onlara kısa bir süre ömür sürme imkânı veririz, ondan sonra da şiddetli bir azaba mahkûm ederiz.
Suat Yıldırım Onları biraz yaşatırız, sonra kaba bir azâba süreriz.
Süleyman Ateş Biz onları az (bir şey ve zaman) olarak metalandırıp yararlandırırız, sonra da onları ağır bir azaba katlandırırız.
Süleymaniye Vakfı Onları, önce biraz nimetlendirir sonra da kaba bir azabı çekmek zorunda bırakırız.
Tefhim-ul Kuran Onları biraz nasiplendirir, sonra da ağır bir azaba sürükleriz.
Ümit Şimşek Onları birazcık nimetlendiriyoruz. Sonunda hepsini şiddetli bir azaba süreceğiz.
Yaşar Nuri Öztürk Biz onları az (bir şey ve süre) olarak metalandırıp-yararlandırır sonra da onları (kaçınılmaz) ağır bir azaba mecbur ederiz.

Sureler
Sayfa 411
Mushaf
Lokman Suresi
İlgili Sure
Ayetler