Leyl Suresi 8. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Leyl Suresi 21 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 9. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 595 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰىۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 595
İlgili Sure
Leyl Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Sizden her kim de malını başkaları için harcamayıp cimrilik eder ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip Allah'a ibadet ve sığınma ihtiyacı duymazsa,
Abdullah Parlıyan Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar,
Adem Uğur Ama kim de cimrilik eder ve müstağni olursa (arınmaya, korunmaya ihtiyaç duymazsa);
Ahmed Hulusi Ama cimrilik edene, mâlî mükellefiyetleri yerine getirmeyene; kelime-i tevhide ve Allah yolunda karşılıksız harcamanın mükâfat ve sevabına, vahyin, Kur’ân’ın rehberliğine ihtiyacı olmadığını, gücü, imkânları ve kabiliyetleriyle yeterli donanıma sahip olduğunu ileri sürene de kolaylaştıracağız.
Ahmet Tekin Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah'ın vereceği karşılıktan) müstağni görürse,
Ahmet Varol Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,
Ali Bulaç Fakat kim cimrilik eder (dünya malına razı olur, Allah’ına) ihtiyaç göstermez,
Ali Fikri Yavuz (Allah’ın kendisine verdiği servette) cimrilik yapan ve kendisini kendine yeterli görüp, Allah’a ihtiyacı yokmuş gibi davranan;
Ali Ünal (8-11) Ama cimrilik edip kendini ihtiyaçsız, yeterli gören ve güzeli yalanlayana da, zorluklara uğramasını kolaylaştırırız. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir yarar sağlamaz. [768]
Bayraktar Bayraklı (8-10) Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan mustagni sayan, en guzel sozu yalanlayan kimsenin gucluge ugramasini kolaylastiririz.
Bekir Sadak (8-9-10) Kim de cimrilik edip kendini (Allah'a) muhtaç saymaz ve en güzel olanı yalanlarsa, ona da güçlüğe (uzanan yolu çekici kılıp) kolaylaştırırız.
Celal Yıldırım (8-10) Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp Allah'a muhtaç görmezse ve en güzel olanı (“Lâ ilahe İllallah” sözünü) yalanlarsa, onun için de zorluğa ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız.
Cemal Külünkoğlu (8-10) Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
Diyanet İşleri (8-10) Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız.
Diyanet İşleri ( Eski ) (8-11) Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.
Diyanet Vakfı Fakat, kim cimrilik edip zenginlik taslar,
Edip Yüksel Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür.
Elmalılı ( Sade ) Her kim de cimrilik eder, kendisini müstağni sayar
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve amma her kim bahıllik eder ve istiğna gösterir
Elmalılı Hamdi Yazır Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,
Gültekin Onan Kim de cimrilik eder ve kendini yeterli görürse,
Harun Yıldırım Amma kim cimrilik eder, kendisini müstağnî görür,
Hasan Basri Çantay (8-10) Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah’ın sevâbına) muhtaç görmezse, ve o en güzel olanı yalanlarsa, onu da en zor olana (Cehenneme) muvaffak kılarız!
Hayrat Neşriyat Ama kim de cimrilik eder ve kendini müstağni sayarsa;
İbni Kesir Cimrilik edip fakir fukaraya vermeyene, kendini yeterli derecede ihtiyaçsız görene ve
İlyas Yorulmaz Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse.
İnsan Dergisi Fakat her kim de cimrilik eder, aptalca bir gurura kapılarak kendisini —Allah'ın yol göstericiliği de dâhil— her türlü ihtiyacın üstünde görür,
Kadri Çelik Cimrilik yapana ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedene,
Mahmut Kısa Ve ama kim nekeslik etti ve zenginleşmeyi dilediyse.
Muhammed Esed Sözgelimi; kim de cimrilik yapar ve kendi kendine yettiğini zanneder,
Mustafa İslamoğlu Amma kim cimrilikte bulundu ve istiğna gösterdi ise,
Ömer Nasuhi Bilmen Fakat kim de cimrilik edip, inâyet-i ilâhîden kendisini müstağnî görürse,
Ömer Öngüt Kim de cimrilik eder ve kendini ihtiyaçsız görürse..
Şaban Piriş Her kim de cimrilik eder kendisini yeterli görürse
Sadık Türkmen Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp kendisini Allah'tan müstağni sayarsa,
Seyyid Kutub Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp Allah’tan müstağni gören,
Suat Yıldırım Kim de cimrilik eder, kendini zengin (ve kendine yeterli) görürse,
Süleyman Ateş Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,
Süleymaniye Vakfı Kim de cimrilik eder ve Allah’tan çekinme ihtiyacı duymaz,
Tefhim-ul Kuran Kim cimrilik eder ve kendisini Allah'a muhtaç görmezse,
Ümit Şimşek Ama kim cimriliğe sapar ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görür,
Yaşar Nuri Öztürk Kim de cimrilik edip-vermez, kendini müstağni (ihtiyaçtan uzak) görürse

Sureler
Sayfa 595
Mushaf
Leyl Suresi
İlgili Sure
Ayetler