Kureyş Suresi 4. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kureyş Suresi 4 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 29. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 602 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلَّذ۪ٓي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
Sureler
Mushaf
Sayfa 602
İlgili Sure
Kureyş Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Çünkü Kâbe'nin Rabbi olan Allah bunları aç kalmasınlar diye her zaman doyuragelmiş ve aç koymamış ve her türlü tehlike ve korkulardan da kurtarıp güven içinde bir hayat yaşatmıştır.
Abdullah Parlıyan Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.
Adem Uğur O ki, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin etti.
Ahmed Hulusi Kendilerini açlıktan kurtararak doyuran, korkudan kurtararak emniyete kavuşturan Allah’a kulluk ve ibadet etsinler.
Ahmet Tekin Ki o kendilerini açlıktan doyurmuş ve onları korkudan güvene kavuşturmuştur.
Ahmet Varol Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Ali Bulaç O Rab ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini (Ashab-ı Fîl’in saldığı) korkudan emin kıldı...
Ali Fikri Yavuz Ki O Rab, onları açlığa karşı korumakta ve her türlü korkudan emin kılmaktadır.
Ali Ünal O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.
Bayraktar Bayraklı (3-4) Oyleyse kendilerini acken doyuran ve korku icindeyken guven veren bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. *
Bekir Sadak O Rab ki, onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan güvene kavuşturdu.
Celal Yıldırım O Rab ki, onları (Kabe hürmetine) açlıktan doyurdu ve kendilerini (Ashab-ı Fil'in saldığı) korkudan güvenliğe kavuşturdu.
Cemal Külünkoğlu (1-4) Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.
Diyanet İşleri (3-4) Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Ev'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler.
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-4) Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.
Diyanet Vakfı O ki onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan güvene kavuşturdu.
Edip Yüksel O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.
Elmalılı ( Sade ) Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ki onları açlıktan doyurdu ve korkudan emîn buyurdu.
Elmalılı Hamdi Yazır Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır (amenehüm).
Gültekin Onan O ki, kendilerini açlıktan doyurdu ve korkudan güvenlik verdi.
Harun Yıldırım (O Rab ki) onları açlıkdan (kurtarıb) doyuran, kendilerine korkudan emînlik verendir O.
Hasan Basri Çantay O (Beyt’in Rabbi) ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini korkudan emîn kıldı.
Hayrat Neşriyat Ki o, kendilerini açlıktan kurtarmış ve korkudan emin kılmıştır.
İbni Kesir Açlıktan onları doyuran ve korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler.
İlyas Yorulmaz O (Kâbe'nin Rabbi), kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
İnsan Dergisi Onları bu verimsiz topraklarda açlıktan kurtarıp doyuran ve Arabistan'ın dört bir yanında terör ve anarşi hüküm sürerken, kendilerini her türlü tehlikeden koruyup güvene kavuşturan yüce Allah'a kulluk etsinler ki, toplumsal felâketlerden, anarşiden, siyasî, ekonomik, ahlâkî ve kültürel yozlaşmadan ve emperyalist güçlerin baskı ve sömürüsünden korunabilsinler. Böylece, mutlu ve huzurlu bir toplumun temelini atarak hem dünyada hem âhirette kurtuluşa erişebilsinler.
Kadri Çelik O ki, aç kalmasınlar diye onları beslemiş ve tehlikelerden emin kılmıştır.
Mahmut Kısa Öyle Rab ki doyurdu da kurtardı sizi açlıktan ve emîn etti sizi korkudan.
Muhammed Esed Ki O, onları açlığa rağmen doyurmuş, her tür tehlike ve tehdide rağmen güvende kılmıştır.
Mustafa İslamoğlu Onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.
Ömer Nasuhi Bilmen O ki, kendilerini açken doyurmuş, korku içindeyken her türlü korkudan emin kılmıştır.
Ömer Öngüt Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana..
Şaban Piriş O (rab) ki (bu yolculuklarda yaptıkları ticaret sebebiyle); onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları korkudan güvene kavuşturdu [*] .
Sadık Türkmen O Rabb ki kendilerini açlıktan doyurmuş ve korkudan güvenliğe eriştirmiştir.
Seyyid Kutub Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rab’lerine kulluk etsinler!
Suat Yıldırım O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.
Süleyman Ateş Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Süleymaniye Vakfı Onlara yiyecek verip aç bırakmayan, korkudan emin kılan Sahiplerine[*]!...
Tefhim-ul Kuran Öyle bir Rab ki, onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve korkudan emin kılmıştır.
Ümit Şimşek O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.
Yaşar Nuri Öztürk Ki O (böylece) kendilerini açlıktan doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Sureler
Sayfa 602
Mushaf
Kureyş Suresi
İlgili Sure
Ayetler