Kıyamet Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kıyamet Suresi 40 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 31. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 577 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَلَٓا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 577
İlgili Sure
Kıyamet Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve andolsun kendi kendini kınayıp duran pişmanlık çeken kişiye.
Abdullah Parlıyan Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).
Adem Uğur Ve Nefs-i Levvâme'ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim!
Ahmed Hulusi Fazla söze gerek yok! Kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse, vicdanın kınayan sesine yemin ederim.
Ahmet Tekin Yine hayır. Sürekli kendini kınayan nefse yemin ederim.
Ahmet Varol Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.
Ali Bulaç Yine kasem ederim pişmankâr nefse ki, (muhakkak öldükten sonra dirileceksiniz).
Ali Fikri Yavuz Ve yemin ederim kendisini kınayan nefse,
Ali Ünal Hayır! Sürekli olarak kendini kınayan nefse yemin ederim. [696]
Bayraktar Bayraklı Ve nedamet ceken nefse yemin ederim.
Bekir Sadak Kendini çokça kınayan nefse de and içerim.
Celal Yıldırım Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse de yemin ederim (ki muhakkak öldükten sonra diriltilip hesaba çekileceksiniz).
Cemal Külünkoğlu (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).
Diyanet İşleri Ve nedamet çeken nefse yemin ederim.
Diyanet İşleri ( Eski ) Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).
Diyanet Vakfı Sürekli özeleştiride bulunan kişiye and içerim.
Edip Yüksel Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse.
Elmalılı ( Sade ) Yine Yoo! Yemin ederim o pişman cana (kınayan nefse)!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Yine yo... Kasem ederim o pişman cana (nefs-i levvame'ye)
Elmalılı Hamdi Yazır Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.
Gültekin Onan Kınayıcı nefse de yemin ederim.
Harun Yıldırım (Hayır, hakıykat öyle değildir). Kendisini alabildiğine kınayan nefse yemîn ederim (ki siz öldükden sonra mutlakaa dirileceksiniz).
Hasan Basri Çantay (Pişmanlık duyup) dâimâ kendini kınayan nefse de yemîn ederim (ki öldükten sonradiriltileceksiniz)!
Hayrat Neşriyat Nedamet çeken nefse yemin ederim.
İbni Kesir Sürekli kınayan nefse yemin olsun ki.
İlyas Yorulmaz Ve yine hayır! Kendini kınayıp duran nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).
İnsan Dergisi Ve yine andolsun, özeleştiride bulunarak kendisini kınayan insana ki, Biz ölmüş bedenleri mutlaka diriltip Yargı Gününde hesaba çekeceğiz. Bunun şahitlerinden biri de, bizzat insanın yüreğinde hissettiği vicdan ve özeleştiri duygusudur.
Kadri Çelik İnsan vicdanının kınayan sesini tanıklığa çağırırım!
Mahmut Kısa Ve andolsun kendini kınayıp duran nefse.
Muhammed Esed Yine ötesi yok, kendini kınayan nefse Ben yemin ediyorum!
Mustafa İslamoğlu (1-2) Yok; Kıyamet gününe yemin ederim. Yok; melâmet duyan nefse de yemin ederim.
Ömer Nasuhi Bilmen Kendisini alabildiğine kınayan nefse andolsun!
Ömer Öngüt Andolsun kendini kınayan nefse.
Şaban Piriş Hayır hayır, yemin ederim o kendisini kınayan nefse/kişiye!
Sadık Türkmen Yoo andolsun, özünü eleştiren, kendini kınayan nefse.
Seyyid Kutub Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için (ki siz mutlaka diriltileceksiniz).
Suat Yıldırım Yoo, dâimâ, kendini kınayan nefse and içerim.
Süleyman Ateş Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.
Süleymaniye Vakfı Yanlışlarını görüp kendini kınayana da yemin etmem (Bunların önemi ortadadır.)
Tefhim-ul Kuran Ve yemin ederim kendisini kınayan nefse.
Ümit Şimşek Öyle değil! Kendisini ısrarla kınayan benliğe de yemin ederim.
Yaşar Nuri Öztürk Ve yine hayır, kendini kınayan nefse de and ederim.

Sureler
Sayfa 577
Mushaf
Kıyamet Suresi
İlgili Sure
Ayetler