Kıyamet Suresi 14. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kıyamet Suresi 40 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 31. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 577 sayfa numarasında yer almaktadır.
بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِه۪ بَص۪يرَةٌۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 577
İlgili Sure
Kıyamet Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Hayır, aslında insan kendi aleyhine şahitlik yapacak.
Abdullah Parlıyan Artık insan, kendi kendinin şahididir.
Adem Uğur İşte (gerçek şu ki) insan, kendi nefsini değerlendiricidir! ("OKU yaşam bilgini {kitabını}! Bilincin bu aşamada, yaptıklarının sonucunun ne olduğunu görmeye yeterlidir. " 17. İsrâ' Sûresi: 14. âyetini hatırlayalım. A. H. )
Ahmed Hulusi Üstelik insan, vicdanıyla, organlarıyla nefsine karşı şâhitlik eder.
Ahmet Tekin Hakikatte insan kendi kendine karşı bir şahittir.
Ahmet Varol Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.
Ali Bulaç Doğrusu insan, nefsine karşı murakabeci bir şahiddir.
Ali Fikri Yavuz Artık insan kendi aleyhinde bir şahit ve bir delildir,
Ali Ünal Doğrusu insan, kendi öz benliğinin gözlemcisidir.
Bayraktar Bayraklı (14-15) Ozurlerini sayip dokse de, insanoglu, artik kendi kendinin sahididir.
Bekir Sadak (14-15) insan birtakım özürler ileri sürse bile, o kendine karşı duyup gören bir şahittir.
Celal Yıldırım (14-15) Aslında insan birtakım mazeretler ileri sürse de kendi nefsine (yaptıklarına) karşı şahit olacaktır.
Cemal Külünkoğlu (14-15) Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.
Diyanet İşleri (14-15) Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu, artık kendi kendinin şahididir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Artık insan, kendi kendinin şahididir.
Diyanet Vakfı Doğrusu, insan kendi kendisine tanıktır.
Edip Yüksel Doğrusu insan kendi nefsini görür,
Elmalılı ( Sade ) Doğrusu insan kendine karşı bir basirettir (kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).
Elmalılı ( Sade - 2 ) Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir
Elmalılı Hamdi Yazır Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.
Gültekin Onan Doğrusu şu ki, insan kendine karşı bir şahiddir.
Harun Yıldırım Daha doğrusu insan (bizzat) kendisine karşı bir şâhiddir.
Hasan Basri Çantay (14-15) Daha doğrusu insan, (kurtulmak için, bütün) ma'zeretlerini ortaya atsa da, kendi nefsine (bizzat kendisi) şâhiddir!
Hayrat Neşriyat Daha doğrusu insan, kendi kendinin şahididir.
İbni Kesir Ancak insan kendi nefsini çok iyi görendir.
İlyas Yorulmaz Hayır! İnsan, kendi nefsine karşı bütünüyle basiret kesilir (kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).
İnsan Dergisi Aslında insan, kendi hâlini görmekte ve nasıl bir akıbete lâyık olduğunu pekâlâ bilmektedir.
Kadri Çelik hayır, aslında insan, kendi aleyhine şahitlik yapacak,
Mahmut Kısa Hayır, insanın âzası, aleyhine tanıklık eder.
Muhammed Esed bilakis insan kendi benliğine şahit olacak;
Mustafa İslamoğlu (13-14) O gün insana ileri götürmüş olduğu şeyler ile geriye bırakmış olduğu şeyler haber verilecektir. Doğrusu insan kendi şahsı aleyhine bir hüccetir.
Ömer Nasuhi Bilmen İnsan artık kendi kendisinin şâhididir.
Ömer Öngüt -Evet, insan kendini görecektir.
Şaban Piriş Doğrusu şu ki (o gün); insan kendi kendisinin tanığıdır.
Sadık Türkmen Aslında insan kendi kendinin denetleyicisidir.
Seyyid Kutub (14-15) Türlü türlü mazeretler öne sürse de, Artık insan, kendisi hakkında şahit olur.
Suat Yıldırım Doğrusu insan kendi nefsini görür,
Süleyman Ateş Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir;
Süleymaniye Vakfı Aslında insan, kendi aleyhine açık bir belgedir.
Tefhim-ul Kuran Aslında insan kendi kendisinin şahididir:
Ümit Şimşek Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır;
Yaşar Nuri Öztürk Hayır, insan kendi nefsine karşı basirdir (görendir).

Sureler
Sayfa 577
Mushaf
Kıyamet Suresi
İlgili Sure
Ayetler