Kevser Suresi 3. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kevser Suresi 3 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 15. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 602 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ
Sureler
Mushaf
Sayfa 602
İlgili Sure
Kevser Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Böylece seninle alay eden, senden nefret edip sana kin besleyen düşmanlarının soyu sopu kalmayacak, nesli tükenecek, ardı arkası kesilip güdük kalacak olanlar onlardır.
Abdullah Parlıyan Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Adem Uğur Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!
Ahmed Hulusi Asıl sana buğzedenin, hınç duyanın, işte onun soyu kurumuş, ocağı sönmüştür, dünyevî ve uhrevî hayırdan yoksundur.
Ahmet Tekin Doğrusu asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir.
Ahmet Varol Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.
Ali Bulaç Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...
Ali Fikri Yavuz Gerçek şu ki, “soyu kesik” diyerek seni ayıplamaya kalkandır gerçekte soyu kesik (ve gerçek hayır ve bereketten mahrum) olan
Ali Ünal Asıl “nesli kesik” olan, sana buğzedendir.
Bayraktar Bayraklı Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. *
Bekir Sadak Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.
Celal Yıldırım Doğrusu, sana (nesli kesik diyerek) dil uzatandır hayırsız nesli kesik.
Cemal Külünkoğlu Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
Diyanet İşleri Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Diyanet Vakfı Asıl mahfolacak olanlar sana kin duyanlardır.
Edip Yüksel Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.
Elmalılı ( Sade ) Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!
Elmalılı ( Sade - 2 ) doğrusu sana buğz edendir ebter.
Elmalılı Hamdi Yazır Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.
Gültekin Onan Doğrusu asıl soyu kesik sana buğz edendir.
Harun Yıldırım Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.
Hasan Basri Çantay Doğrusu asıl ebter (nesli kesik) olan, sana kin besleyendir.
Hayrat Neşriyat Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.
İbni Kesir Senin soyunun kesik olduğunu söyleyenlerin, kendi soyları kesiktir.
İlyas Yorulmaz Senin düşmanın, asıl odur soyu kesik olan.
İnsan Dergisi İnsanlığı bir tek Allah'a kulluk ve ibadete çağırdığın için sana kin besleyen ve hakikatin sesini kesmek, Allah'ın nurunu söndürmek için plânlar kuran, iman erlerine karşı amansız savaş başlatan zalimler var ya, asıl onlardır eninde sonunda işi bitirilecek, nesli kesilecek, defteri dürülecek ve her türlü hayırdan, güzellikten, bereketten mahrum kalarak silinip gidecek olanlar.

Bir insanın değerini, servetinin çokluğu, makamının üstünlüğü, mensup olduğu kabilenin gücü, evlatlarının sayısı gibi dünyevi ölçütlere göre belirleyen inkârcılar, Peygamber'i (s) bu gibi özelliklere fazlaca sahip olmadığından küçük görüyorlardı. Onlara göre, bu değerlerden yoksun biri Allah tarafından Peygamberlikle onurlandırılmış olamazdı. Üstelik o, yaşadığı toplumda en önemli değer yargısı olan erkek evladına da sahip değildi. Oğulları vefat etmişti. Ona tâbi olanların da çoğu toplumun batıl ölçülerine göre zayıf ve hor görülen insanlardı. Bu yüzden düşmanları ona "ebter" diyorlardı. Bununla Peygamber'in hayır ve bereketten yoksun olduğunu, omuzladığı davanın kısa zamanda başarısızlığa mahkûm olduğunu kastediyor ve bunu da şiddetle arzu ediyorlardı. Oysa Peygamber'e kevser verilmişti. Yani ona Kur'an gibi bütün hayır ve bereketlerin kaynağı bahşedilmişti. Ayrıca o tertemiz bir ahlâka sahipti. Öyleyse o asla ebter olmayacaktı. Onun davası galip gelecek, ümmeti çoğalacak, Allah onun önünde kimseye nasip olmayan ufuklar ve imkânlar açacaktı. Peygamber'e kin besleyenler yeryüzünden silinerek ebedî azaba göçüp gidecek; o yetim Peygamber ise gönüllerde taht kuracak, anneler çocuklarına onun adını verecek, onun davasına baş koyan milyarlarca insan ona tâbi olacaktı. Hatta ona ebter diyenlerin çocukları ve nesilleri de bu kervana katılacaktı. Ve öyle de oldu. İşte, onun yaşadığı yüce ahlâka sahip olan, onun öğrettiği Kur'an'ı kendileri için bir yaşam tarzına dönüştüren, onun gösterdiği hedeflere yürüyen herkes o kevserden bu dünyada nasibini almış demektir. Böylelerini Mahşer Gününde "Kevser Havuzu", cennette ise "Kevser Irmağı" beklemektedir.

 
Kadri Çelik Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!
Mahmut Kısa Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.
Muhammed Esed Bir başka gerçek de şu ki; (hayırdan) tamamen kesilip kopmuştur senden nefret eden.
Mustafa İslamoğlu Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).
Ömer Nasuhi Bilmen Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan dil uzatan kimsedir.
Ömer Öngüt Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.
Şaban Piriş Asıl sonu kötü olan, sana kin tutan/seni ayıplayandır.
Sadık Türkmen Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.
Seyyid Kutub Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!
Suat Yıldırım Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.
Süleyman Ateş Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.
Süleymaniye Vakfı Unutulup gidecek olan, senden nefret edendir[*].
Tefhim-ul Kuran Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.
Ümit Şimşek Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!
Yaşar Nuri Öztürk Gerçek şu ki asıl ebter (soyu kesik) olan, sana buğzeden-kin duyandır.

Sureler
Sayfa 602
Mushaf
Kevser Suresi
İlgili Sure
Ayetler