Kehf Suresi 91. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kehf Suresi 110 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 69. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 293 sayfa numarasında yer almaktadır.
كَذٰلِكَۜ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً
Sureler
Mushaf
Sayfa 293
İlgili Sure
Kehf Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İşte Zülkarneyn'in gücü ve saltanatı böylece idi. Fakat onun yanında ne türlü alet ve bilgiler vardı ki, biz hepsini ilmimizle kuşatmışızdır.
Abdullah Parlıyan İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.
Adem Uğur İşte böyle. . . Biz Onu, ondaki ile ihâta etmiştik.
Ahmed Hulusi Zülkarneyn burada da, önceki gibi, ihtiyaçlara cevap vererek sorumluluğunu yerine getirdi. Biz, onun sahip olduğu bilgiyi, medeniyet araçlarını, imkânlarını, gücünü, kudretini, tecrübesini biliyorduk.
Ahmet Tekin İşte böyle. Biz, onun yanında ne tür bilgi ve tecrübe varsa [3] (ilmimizle) kuşatmıştık.
Ahmet Varol İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup biten her şeyi) biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.
Ali Bulaç İşte Zü’l-karneyn’in kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmışızdır.
Ali Fikri Yavuz Zülkarneyn’in haşmet ve saltanatına karşılık onların durumu böyle idi. Andolsun Biz, Zülkarneyn’in maddî ve manevî yönden nelere sahip olduğunu biliyorduk; (dolayısıyla, O’nun böyle bir kavme karşı nasıl davranacağı da belli idi.)
Ali Ünal İşte onun durumu böyledir. Onun bilgi olarak sahip olduğu her şeyi biz biliriz.
Bayraktar Bayraklı Iste bunun gibi, onun yaptiklarinin hepsini bastanbasa biliyorduk.
Bekir Sadak İşte böylece onun yanında olan her şeyi kuşatıp biliyorduk.
Celal Yıldırım İşte (Zülkarneyn 'in) kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi sizin bilmediğiniz daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmıştık.
Cemal Külünkoğlu İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır.
Diyanet İşleri İşte bunun gibi, onun yaptıklarının hepsini baştanbaşa biliyorduk.
Diyanet İşleri ( Eski ) İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.
Diyanet Vakfı İşte böyle... Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk.
Edip Yüksel İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.
Elmalılı ( Sade ) İşte böyle. Halbuki Biz, onun yanında nelerin bulunduğunu tamamen biliyorduk.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Böyle, halbuki onun yanında neler vardı temamını biz biliyorduk
Elmalılı Hamdi Yazır İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup biten her şeyi) biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.
Gültekin Onan İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.
Harun Yıldırım İşte (Zülkarneynin işi) böyle idi. Halbuki onun yanında (neler vardı) ki biz hepsini ilm (imiz) le kuşatmışızdır.
Hasan Basri Çantay İşte (Zülkarneyn’in işi) böyledir! Ve onun yanında olan şeyleri, gerçekten(hepsinden) haberdâr olarak kuşatmıştık.
Hayrat Neşriyat İşte bunun gibi, onun yaptıklarının hepsini baştan başa biliyorduk Biz.
İbni Kesir Böylece biz onları bulundukları hal ile kuşattık (kendi hallerine bıraktık).
İlyas Yorulmaz İşte böyleydi, onun yanında olan her şeyi (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.
İnsan Dergisi İşte Zülkarneyn, yeryüzünün doğusuna ve batısına hükmeden böyle kudretli ve bilge bir hükümdardı. Ve hiç kuşkusuz Biz, onun tüm yaptıklarından haberdar idik.
Kadri Çelik (Biz onları) işte böyle (bir yaşama tarzı içinde, böyle bir düzeyde bırakmıştık ve o da onları öylece kendi hallerine bıraktı;) ve muhakkak ki sınırsız bilgimizle Biz onun zihninden geçenleri kuşatmış bulunuyorduk.
Mahmut Kısa Böyleydi işte bu, gerçekten de nesi var, nesi yoksa bilgimiz hepsine şâmildir, hepsinden de haberdarız.
Muhammed Esed onların yaşam tarzı da işte böyleydi; fakat doğrusu Biz, onun sahip olduğu tasavvuru derin bir bilgiyle kuşatmışızdır.
Mustafa İslamoğlu İşte böylece. Ve şüphe yok ki, onun yanında neler olduğunu Biz ilmen ihata etmişizdir.
Ömer Nasuhi Bilmen İşte böylece onunla ilgili baştan başa her şeyden haberdar idik.
Ömer Öngüt İşte böyle, onun yanındakilerin hepsini baştan başa biliyorduk.
Şaban Piriş Işte böyle! Biz onunla ilgili olan her bilgiyi kuşatmıştık.
Sadık Türkmen İşte böyle, onun serüveni, bütün ayrıntıları ile bilgimizin kapsamı içindedir.
Seyyid Kutub İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var, ne yoksa Biz hepsine vakıf idik.
Suat Yıldırım İşte (Zu'l-Karneyn) böyle (yüksek bir mevkie ve hükümranlığa sâhip) idi. Onun yanında (daha) nice bilgi ve yetki bulunduğunu biliyorduk.
Süleyman Ateş İşte böyle, onun yanında «özü kapsayan bilgi olduğunu» (veya yanında olup biten her şeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.
Süleymaniye Vakfı İşte böyle; Biz o topluğun her şeyini biliyorduk.
Tefhim-ul Kuran İşte Zülkarneyn'in hali böyleydi; ve Bizim ilmimiz, onun herşeyini kuşatmış bulunuyordu.
Ümit Şimşek İşte böyle! Biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.
Yaşar Nuri Öztürk İşte böyle idi. Biz onun yanında olan herşeyi (bildiklerini ve yaptıklarını) hubren (evvel ve ahir ilmiyle) büsbütün kuşatmıştık.

Sureler
Sayfa 293
Mushaf
Kehf Suresi
İlgili Sure
Ayetler