Kehf Suresi 4. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kehf Suresi 110 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 69. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 293 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداًۗ
Sureler
Mushaf
Sayfa 293
İlgili Sure
Kehf Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ayrıca bu kitap: “Allah kendine bir çocuk edindi” iddiasında bulunanları da uyarmak içindir.
Abdullah Parlıyan Ve "Allah evlât edindi" diyenleri de uyarmak için.
Adem Uğur "Allâh çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için.
Ahmed Hulusi 'Allah oğul edindi.' diyenleri uyarmak için de, Kur’ân’ı doğru ve sağlam bir dayanak kılan Allah’a hamdolsun.
Ahmet Tekin 'Allah çocuk edindi' diyenleri de uyarması üzere (indirdi).
Ahmet Varol (Bu Kur'an) "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarıp korkutur.
Ali Bulaç Bir de “Allah çocuk edindi” diyenleri (azabla) korkutmak için yapmıştır. (*) Dikkat!...(Secde) âyetidir.
Ali Fikri Yavuz Ve, “Allah çocuk edindi!” diyenleri de uyarsın.
Ali Ünal (2-4) Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki Allah'ın katından gelecek şiddetli azaba karşı uyarsın; iyi işler yapan müminlere de, kendileri için, içinde süreli bulunacakları güzel bir ödül olduğunu müjdelesin ve “Allah çocuk edindi” diyenleri de uyarsın.
Bayraktar Bayraklı (1-4) Hamd Allah'a muhsustur ki, kendi katindan siddetli bir baskini haber vermek ve yararli is yapan muminlere, icinde temelli kalacaklari guzel bir mukafati mujdelemek ve : «Allah cocuk edindi» diyenleri uyarmak icin kuluna egri bir taraf birakmadigi dosdogru Kitap'i indirmistir.
Bekir Sadak (1-2-3-4) Hamd O Allah'a ki, (inkarcı sapıkları) kendi katından şiddetli bir azâb ile korkutmak; iyi-yararlı amellerde bulunan mü'minleri, içinde devamlı kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelemek ve «Allah çocuk edindi» diyenleri uyarmak için kulu (Muhammed'e) kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik meydana getirmedi; onu dosdoğru sapasağlam tuttu.
Celal Yıldırım (2-4) (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, faydalı eylemlerde bulunan mü'minleri, içlerinde ebedi kalacakları güzel mükâfat yurdu olan (cennet) ile müjdelemek ve “Allah, bir çocuk edindi” diyenleri de (korkutup) uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.
Cemal Külünkoğlu (2-4) (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedî olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve “Allah, bir çocuk edindi” diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.
Diyanet İşleri (1-4) Hamd Allah'a mahsustur ki, kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve yararlı iş yapan müminlere, içinde temelli kalacakları güzel bir mükafatı müjdelemek ve : 'Allah çocuk edindi' diyenleri uyarmak için kuluna eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru Kitap'ı indirmiştir.
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-4) Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
Diyanet Vakfı Ve: Allah çocuk edindi, diyenleri uyarman için.
Edip Yüksel Ayrıca, (bu ilahi kelam,) "Allah kendine bir oğul edindi" iddiasında bulunanları uyarmak için(dir).
Elmalılı ( Sade ) Bir de, «Allah çocuk edindi.» diyenleri uyarmak için.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hem şunları inzar etmek için ki «Allah veled edindi» demekteler
Elmalılı Hamdi Yazır (Bu Kuran) "Tanrı çocuk edindi" diyenleri uyarıp korkutur.
Gültekin Onan Ve "Allah evlât edindi" diyenleri de uyarmak için.
Harun Yıldırım (1-2-3-4) (Kâfirleri) cânib (-i ilâhîsi) nden en çetin bir azâb ile korkutmak, güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunan mü'minlere de içinde ebedî kalacakları güzel bir ecr (ve mükâfat) ı müjdelemek, (hele) «Allah evlâd edindi» diyenlere ma'ruz kalacakları kötü aakıbetleri haber vermek için, kendisinde hiç bir eğrilik yapmadığı, o dosdoğru kitabı (Kur'ânı) kulu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellem) üzerine indiren Allaha hamd olsun.
Hasan Basri Çantay Hem: 'Allah çocuk edindi' diyenleri korkutsun (diye o Kitâb’ı indirdi)!
Hayrat Neşriyat Ve: Allah çocuk edindi, diyenleri uyarman için.
İbni Kesir Bir de «Allah evlat edindi» diyenleri uyarsın diye.
İlyas Yorulmaz (Bu Kur'an) “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarıp korkutmaktadır.
İnsan Dergisi Ve ayrıca, "Allah kendisine çocuk edindi!" iddiasında bulunanları uyarmak için bu kitabı gönderdi. Çünkü "Melekler Allah'ın kızlarıdır." diyen Arap müşrikleri, "Hürmüz ve Ehrimen Allah'ın oğullarıdır." diyen bazı Mecusiler ve özellikle de "İsa Mesih Allah'ın oğludur." diyen Hristiyanlar Allah'a çocuk isnat ederek derin bir sapıklığa düşüyorlar. Zaten bütün sapık inanç ve ideolojiler, Allah'ın herhangi bir konuda yetersiz, aciz, muhtaç ve zayıf olduğu varsayımından yola çıkarlar. Oysaki:
Kadri Çelik Ayrıca, (bu ilahi kelam,) "Allah kendine bir oğul edindi" iddiasında bulunanları uyarmak için(dir).
Mahmut Kısa Ve Allah, kendisine oğul edindi diyenleri korkutmak için indirdi.
Muhammed Esed Bir de "Allah çocuk edindi" diyen kimseleri uyarsın…
Mustafa İslamoğlu Ve, «Allah (kendisi için) veled edindi» diyenleri de korkutsun (diye o kitabı indirdi).
Ömer Nasuhi Bilmen Ve “Allah çocuk edindi. ” diyenleri uyarmak için.
Ömer Öngüt Ve “Allah çocuk edinmiştir.” diyen kimseleri uyarması için indirmiştir.
Şaban Piriş “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için.
Sadık Türkmen Bir de «Allah evlat edindi» diyenleri uyarsın diye.
Seyyid Kutub (2-4) Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki Kendi nezdinde inkârcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın. Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyyen içinde kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelesin ve ta ki "Allah evlat edindi" diyenleri uyarsın.
Suat Yıldırım Ve: "Allâh çocuk edindi" diyenleri de uyarsın.
Süleyman Ateş (Bu Kur'an) «Allah çocuk edindi» diyenleri uyarıp korkutmaktadır.
Süleymaniye Vakfı Bunun bir sebebi de Kitabın, “Allah çocuk edindi” diyenleri[*] uyaracak olmasıdır.
Tefhim-ul Kuran Bir de 'Allah evlât edindi' diyenleri uyarmak için kitabı indirdi.
Ümit Şimşek Ve "Allah bir çocuk edindi" diyenleri uyarsın diye indirdi onu.
Yaşar Nuri Öztürk Ve "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarmak için (indirdi).

Sureler
Sayfa 293
Mushaf
Kehf Suresi
İlgili Sure
Ayetler