Kehf Suresi 100. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kehf Suresi 110 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 69. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 293 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِر۪ينَ عَرْضاًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 293
İlgili Sure
Kehf Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve o gün Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere, cehennemi açık olarak göstermişizdir.
Abdullah Parlıyan Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.
Adem Uğur Hakikat bilgisini inkâr edenlerin gözlerinin önüne o süreçte Cehennemi, öyle apaçık sermişizdir ki!
Ahmed Hulusi O gün, Cehennem’le kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri yüzyüze getireceğiz.
Ahmet Tekin O gün cehennemi kâfirlere (açık) bir sunuşla sunarız.
Ahmet Varol Ve o gün, cehennemi, inkâr edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz.
Ali Bulaç Cehennem’i de o kıyamet günü, kâfirlere açık olarak göstermişizdir.
Ali Fikri Yavuz O gün de, Cehennem’i, bütün dehşetiyle kâfirlerin önüne koyarız.
Ali Ünal (100-101) Dünyada iken gözleri beni hatırlatan her şeye karşı perdeli, kulak vermeye de dayanamayan kâfirleri, o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz.
Bayraktar Bayraklı (100-10) 1 Gozleri bizim ogudumuze karsi kapali olan ve ofkelerinden onu dinlemeye tahammul edemeyen kafirlere o gun cehennemi oyle bir gosteririrz ki! *
Bekir Sadak (100-101) Beni anmak (öğüdümü kabullenmek) hususunda gözle/i perdeli olup (Kur'ân'ı) dinlemeye tahammülleri olmayan kâfirlere o gün Cehennem'i gösterip karşı karşıya getiririz.
Celal Yıldırım (100-101) O gün cehennemi, hakikati görmek hususunda gözleri perdeli olan, (Kur'an'ı) dinlemeye tahammül edemeyen inkârcıların karşısına dikeceğiz.
Cemal Külünkoğlu (100-101) O gün cehennemi; gözleri Zikr’ime (Kur’an’a) karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kâfirlerin karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz!
Diyanet İşleri (100-101) Gözleri bizim öğüdümüze karşı kapalı olan ve öfkelerinden onu dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere o gün cehennemi öyle bir gösteririz ki!
Diyanet İşleri ( Eski ) (100-101) Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.
Diyanet Vakfı O gün cehennemi sunarız o kafirlere...
Edip Yüksel Ve cehennemi o gün kâfirlere öyle bir göstereceğiz ki!
Elmalılı ( Sade ) Ve o gün cehennemi kafirlere öyle bir gösteriş göstermişizdir ki...
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve Cehennemi o gün kâfirlere bir gösteriş göstermişizdir
Elmalılı Hamdi Yazır Ve o gün, cehennemi, kafirlere tam bir sunuşla sunmuşuz.
Gültekin Onan Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.
Harun Yıldırım (100-101) Beni anmak (hakıykatı görmek) hususunda gözleri perdeli olan, (Kur'ânı) dinlemiye tahammül edemeyen kâfirlere o gün cehennemi öyle bir göstereceğiz ki!
Hasan Basri Çantay Ve o gün Cehennemi kâfirlere açıkça göstermişizdir.
Hayrat Neşriyat O gün; kafirlere cehennemi öyle bir gösteririz ki;
İbni Kesir O gün cehennemi, inkar edenlere arz ederiz.
İlyas Yorulmaz Ve o gün, cehennemi, küfre sapanlara tam bir sunuşla (tümüyle göstererek) sunarız.
İnsan Dergisi Ve o Gün cehennemi, tüm dehşetiyle inkârcılara göstereceğiz.
Kadri Çelik Ve o Gün hakkı inkar edenlerin karşısına cehennemi çıkarırız.
Mahmut Kısa Ve o gün kâfirlere, cehennemi öyle bir gösteririz ki.
Muhammed Esed İşte o gün kafirlere cehennemi (reddedemeyecekleri bir biçimde) arz ederiz.
Mustafa İslamoğlu (100-101) Ve o gün cehennemi kâfirler için bir gösterişle göstermişizdir. Onlar ki, gözleri benim zikrimden bir perdede idi ve işitmeğe de kâdir olmaz olmuşlardı.
Ömer Nasuhi Bilmen Cehennemi o gün kâfirlere öyle bir gösteririz ki!
Ömer Öngüt O gün, kafirlere cehennemi tam bir gösterişle sunarız.
Şaban Piriş O gün cehennemi kâfirler için açıkça göstermişizdir.
Sadık Türkmen O gün cehennemi, kâfirlerin gözleri önüne dikeriz.
Seyyid Kutub (100-101) Gözleri Benim kitabım karşısında perdeli olup, Kur’ân’ı dinlemeye tahammül edemeyen kâfirlere, o gün cehennemi gösteririz, cehennemle karşı karşıya koyarız onları.
Suat Yıldırım O gün cehennemi kâfirlere açıkça göstereceğiz.
Süleyman Ateş Ve o gün, cehennemi, küfre sapanlara tam bir sunuşla sunmuşuz.
Süleymaniye Vakfı O gün cehennemi de kâfirlerin önüne uzayıp gidecek şekilde çıkaracağız.
Tefhim-ul Kuran Cehennemi de o gün öyle bir sunuşla kâfirlerin önüne sermişizdir ki!
Ümit Şimşek O gün, cehennemi, inkârcılara öyle bir sunmuşuzdur ki!...
Yaşar Nuri Öztürk O gün, küfre sapanlara cehennemi öyle bir göstereceğiz ki (dehşet içinde dehşete düşecekler).

Sureler
Sayfa 293
Mushaf
Kehf Suresi
İlgili Sure
Ayetler