Kasas Suresi 69. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kasas Suresi 88 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 49. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 385 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 385
İlgili Sure
Kasas Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve Rabbin, onların göğüslerinin neyi gizleyip, neyi açığa vurduğunu da bilir.
Abdullah Parlıyan Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Adem Uğur Senin Rabbin onların içlerinde sakladığını da, açıkladıklarını da bilir.
Ahmed Hulusi Rabbin, onların gönüllerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Ahmet Tekin Rabbin onların göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilmektedir.
Ahmet Varol Rabbin onların göğüslerinin sakladıklarını ve açığa vurduklarını bilir.
Ali Bulaç (Allah’ın peygamberine besledikleri kinden) kalblerinin ne sakladığını ve ne açıkladıklarını Rabbin hep bilir.
Ali Fikri Yavuz Senin Rabbin, onların göğüsleri neyi gizliyor, (hangi gizli düşünce ve niyetleri taşıyor) ve onlar neyi açığa vuruyorlarsa hepsini bilir.
Ali Ünal Rabbin, gönüllerinin gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir.
Bayraktar Bayraklı Rabbin gonullerinin gizlediklerini ve aciga vurduklarini bilir.
Bekir Sadak Rabbın onların göğüslerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Celal Yıldırım Ve senin Rabbin, onların içlerinde gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilir.
Cemal Külünkoğlu Rabbin, onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir.
Diyanet İşleri Rabbin gönüllerinin gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Diyanet Vakfı Çünkü Rabbin, onların açığa vurduklarını bildiği gibi göğüslerinin gizlediklerini de bilir.
Edip Yüksel Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Elmalılı ( Sade ) Sineleri ne saklıyor ve ne açığa vuruyorlar, Rabbin bilir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hem rabbın bilir onların sîneleri ne saklıyor ve de i'lân ediyorlar
Elmalılı Hamdi Yazır Rabbin onların göğüslerinin sakladıklarını ve açığa vurduklarını bilir.
Gültekin Onan Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Harun Yıldırım Göğüsleri neler saklıyorsa, neleri ne açıklıyorsa Rabbin (hepsini) bilir.
Hasan Basri Çantay Çünki Rabbin, (onların) sîneleri neyi gizler ve neyi açıklarsa bilir.
Hayrat Neşriyat Rabbın; göğüslerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
İbni Kesir Rabbin ortak koşanların kalplerine yerleşmiş olanları da, açığa vurdukları her şeyi de bilir.
İlyas Yorulmaz Rabbin onların göğüslerinin saklamakta olduklarını da açığa vurmakta olduklarını da bilir.
İnsan Dergisi Ve elbette Rabb'in, onların kalplerinde gizledikleri şeyleri de bilir, açığa vurdukları şeyleri de.
Kadri Çelik Ve yine senin Rabbindir, onların içlerinde gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da künhüyle bilen!
Mahmut Kısa Ve Rabbin bilir, gönüllerinde ne saklıyorlarsa ve neyi açıklıyorlarsa.
Muhammed Esed Onların göğüslerinde sakladıklarını da, açığa vurduklarını da en iyi bilen senin Rabbindir.
Mustafa İslamoğlu Ve Rabbin onların sinelerinin neler sakladığını ve neler ilan ettiklerini bilir.
Ömer Nasuhi Bilmen Rabbin, onların göğüslerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
Ömer Öngüt Rabbin, onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Şaban Piriş Ve rabbin, göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduğunu da bilir.
Sadık Türkmen Rabbin, gönüllerinin gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir.
Seyyid Kutub Senin Rabbin onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir.
Suat Yıldırım Rabbin, onların göğüslerinin neyi gizleyip neyi açığa vurduğunu bilir.
Süleyman Ateş Rabbin onların göğüslerinin saklamakta olduklarını da, açığa vurmakta olduklarını da bilir.
Süleymaniye Vakfı Senin Rabbin, onların içlerinde saklı olanı da bilir, açığa vurduklarını da.
Tefhim-ul Kuran Rabbin onların gönüllerinde sakladıklarını da bilir, açığa vurduklarını da.
Ümit Şimşek Ve Rabbin onların göğüslerinin neyi sakladığını, neyi açığa vurduğunu da bilir.
Yaşar Nuri Öztürk Rabbin onların göğüslerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.

Sureler
Sayfa 385
Mushaf
Kasas Suresi
İlgili Sure
Ayetler