Kalem Suresi 50. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kalem Suresi 52 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 2. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 564 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاجْتَبٰيهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِح۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 564
İlgili Sure
Kalem Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Derken Rabbi O'nu peygamber olarak seçti de doğru dürüstlerden eyledi.
Abdullah Parlıyan Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.
Adem Uğur Rabbi Onu seçti de Onu sâlihlerden (hakikati yaşayanlardan) kıldı.
Ahmed Hulusi Fakat Rabbi onu peygamber olarak seçti. Dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi mü’minler, sâlihler zümresine dâhil etti.
Ahmet Tekin Ancak Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı.
Ahmet Varol Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
Ali Bulaç Fakat Rabbi onu seçti de, kendisini salihlerden (peygamberlerden) kıldı.
Ali Fikri Yavuz Ama Rabbisi O’nu seçti ve en iyi, has kullarından kıldı.
Ali Ünal Rabbi onu seçip, iyi kullarından kıldı.
Bayraktar Bayraklı (50-51) Rabbi onu secip iyilerden kildi. Dogrusu inkar edenler, Kuran'i dinlediklerinde nerdeyse seni gozleriyle yikip devireceklerdi. «O delidir» diyorlardi.
Bekir Sadak Ama Rabbi, onu seçti de iyi-yararlı kişilerden eyledi.
Celal Yıldırım Fakat Rabbi (duasını kabul edip tekrar onu) seçti ve salih insanlardan yaptı.
Cemal Külünkoğlu (Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.
Diyanet İşleri (50-51) Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkar edenler, Kuran'ı dinlediklerinde nerdeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. 'O delidir' diyorlardı.
Diyanet İşleri ( Eski ) Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.
Diyanet Vakfı Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı.
Edip Yüksel Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.
Elmalılı ( Sade ) Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Fakat rabbı onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı.
Elmalılı Hamdi Yazır Fakat rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
Gültekin Onan Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
Harun Yıldırım (Bunun ardından) Rabbi onu seçdi de kendisini saalihlerden yapdı.
Hasan Basri Çantay Fakat Rabbi onu seçmiş de kendisini sâlih kimselerden (bir peygamber) kılmıştı.
Hayrat Neşriyat Rabbı, onu seçti de salihlerden kıldı.
İbni Kesir Sonra Rabbi onu seçti ve onu salih kullarından birisi yaptı.
İlyas Yorulmaz Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
İnsan Dergisi Ancak Yunus içtenlikle tövbe edince, Rabb'i onu yeniden seçkin bir makama yücelterek erdemli kulları arasına kattı. O hâlde, ey şanlı Elçi! Yunus'un durumundan örnek al ve sakın öfke ve karamsarlığa kapılıp da tebliğ görevini ihmal etme.
Kadri Çelik ama (bilindiği gibi,) Rabbi o'nu alıp dürüst ve erdemliler arasına koydu.
Mahmut Kısa Derken Rabbi, onu seçti de temiz kişilerden kıldı.
Muhammed Esed Fakat Rabbi onu (yeniden) seçti ve iyiler arasına kattı.
Mustafa İslamoğlu (50-51) Fakat onu Rabbi mümtaz kıldı. Artık onu sâlihlerden kılmış oldu. Ve az kaldı ki, o kâfir olanlar, o zikri işittikleri zaman seni gözleriyle kaydırıversinler ve derler ki: «Şüphe yok, o elbette bir mecnûndur.»
Ömer Nasuhi Bilmen Fakat Rabbi onu seçti ve onu sâlihlerden kıldı.
Ömer Öngüt Rabbi O’nu seçti ve salih kimselerden kıldı.
Şaban Piriş Rabbi onu seçti ve salihlerden/iyilerden kıldı.
Sadık Türkmen Fakat Rabbi O'nun duasını kabul etti de onu salih insanlardan yaptı.
Seyyid Kutub Ama Rabbi, kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı.
Suat Yıldırım Fakat Rabbi onun du'âsını kabul etti de onu Sâlih (iyi insan)lardan yaptı.
Süleyman Ateş Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
Süleymaniye Vakfı Ancak Rabbi ona bir fırsat daha verdi de onu iyilerden yaptı.
Tefhim-ul Kuran Fakat Rabbi onu seçti ve salih kullarına kattı.
Ümit Şimşek Fakat Rabbi onu seçilip yüceltti ve barışseverlerden yaptı.
Yaşar Nuri Öztürk Fakat Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı.

Sureler
Sayfa 564
Mushaf
Kalem Suresi
İlgili Sure
Ayetler