Kalem Suresi 4. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kalem Suresi 52 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 2. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 564 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ
Sureler
Mushaf
Sayfa 564
İlgili Sure
Kalem Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Çünkü sen üstün bir hayat tarzına ve yüksek bir karaktere sahipsin.
Abdullah Parlıyan Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
Adem Uğur Muhakkak ki sen aziym bir ahlâklasın!
Ahmed Hulusi Sen, kesinlikle yüce, büyük, faziletli, saygıdeğer bir ahlâkı, insan tabiatına uygun üstün bir hayat tarzını yaşamaya, benimsetmeye, öğretmeye, savunmaya memursun..
Ahmet Tekin Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.
Ahmet Varol Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.
Ali Bulaç Gerçekten sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.
Ali Fikri Yavuz Çok yüce bir ahlâka sahipsin sen (ve o ahlâk temelinde hareket ediyorsun).
Ali Ünal Sen kesinlikle evrensel bir ahlâk üzeresin.
Bayraktar Bayraklı suphesiz sen buyuk bir ahlaka sahipsindir.
Bekir Sadak Ve sen, elbette büyük yüksek bir ahlâk üzeresin.
Celal Yıldırım Ve şüphesiz ki sen, (insanlığa örnek olacak) pek büyük bir ahlak üzerindesin.
Cemal Külünkoğlu Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
Diyanet İşleri Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsindir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
Diyanet Vakfı Kuşkusuz sen güçlü bir karaktere sahipsin.
Edip Yüksel Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
Elmalılı ( Sade ) Ve herhalde sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve her halde sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin
Elmalılı Hamdi Yazır Ve kuşkusuz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.
Gültekin Onan Ve şüphesiz sen, çok büyük bir ahlak üzerindesin.
Harun Yıldırım Hiç şüphesiz büyük bir ahlaak üzerindesin sen.
Hasan Basri Çantay Ve muhakkak ki sen, gerçekten yüce bir ahlâk üzerindesin!
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki sen; büyük bir ahlak üzerindesin
İbni Kesir Sen büyük bir ahlak (Rabbinin öğretisi) üzerindesin.
İlyas Yorulmaz Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.
İnsan Dergisi Çünkü sen, seni delilikle suçlayan inatçı kâfirlerin de gayet iyi bildiği gibi, pek yüce bir ahlâk sahibi ve dosdoğru bu yol üzerindesin.
Kadri Çelik çünkü sen, üstün bir hayat tarzına sahipsin;
Mahmut Kısa Ve şüphe yok ki sen, pek büyük bir ahlâka sâhipsin elbette.
Muhammed Esed çünkü sen, muhteşem bir ahlaka sahipsin;
Mustafa İslamoğlu Ve muhakkak ki sen pek büyük bir ahlak üzerindesin.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve sen hiç şüphesiz ki büyük bir ahlâka sahipsin.
Ömer Öngüt Sen, büyük bir ahlak üzeresin.
Şaban Piriş Şüphesiz sen yüksek bir ahlâk üzerindesin.
Sadık Türkmen Ve sen yüce bir ahlaka sahipsin.
Seyyid Kutub Ve sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin!
Suat Yıldırım Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin.
Süleyman Ateş Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.
Süleymaniye Vakfı Çünkü sen üstün bir dine[*] bağlısın.
Tefhim-ul Kuran Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlâk üzeresin.
Ümit Şimşek Ve gerçekten sen, çok büyük bir ahlak üzerindesin.
Yaşar Nuri Öztürk Şüphesiz ki sen azim (çok büyük) bir ahlak üzerindesin.

Sureler
Sayfa 564
Mushaf
Kalem Suresi
İlgili Sure
Ayetler