Kalem Suresi 35. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kalem Suresi 52 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 2. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 564 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 564
İlgili Sure
Kalem Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Artık müslümanları suçlular gibi tutarmıyız hiç?
Abdullah Parlıyan Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?
Adem Uğur Teslim olmuşları, inkârcı suçlular gibi kılar mıyız hiç?
Ahmed Hulusi Biz, İslâm’ı yaşayan müslümanlara, İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilere, suçlulara, günahkârlara davrandığımız gibi mi muamele yapacakmışız?
Ahmet Tekin Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
Ahmet Varol Öyleyse, müslümanları suçlu günahkar olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?
Ali Bulaç Artık müslümanları, mücrim kâfirler gibi yapar mıyız, (hiç sevap bakımından onları bir tutar mıyız)?
Ali Fikri Yavuz Biz, gönülden Allah’a teslim olmuş olanlarla hayatları günah hasadından ibaret inkârcı suçluları bir tutar mıyız?
Ali Ünal Öyle ya, Allah'a teslim olanlarla suçluları bir tutar mıyız hiç? [667]
Bayraktar Bayraklı Kendilerini Allah'a vermis olanlari hic suclular gibi tutar miyiz?
Bekir Sadak Artık biz, (hakka) teslimiyet gösterenleri, günahkâr suçlular gibi mi tutarız ?
Celal Yıldırım Öyle ya biz Müslümanları o günahkârlarla bir tutar mıyız hiç?
Cemal Külünkoğlu Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?
Diyanet İşleri Kendilerini Allah'a vermiş olanları hiç suçlular gibi tutar mıyız?
Diyanet İşleri ( Eski ) Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?
Diyanet Vakfı Müslümanlara suçlular gibi mi davranalım?
Edip Yüksel Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?
Elmalılı ( Sade ) Ya artık, müslümanları suçlular gibi yapar mıyız?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ya artık, müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız?
Elmalılı Hamdi Yazır Öyleyse, müslümanları suçlu günahkar olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?
Gültekin Onan Teslimiyet gösterenleri biz suçlular gibi tutar mıyız hiç?
Harun Yıldırım Öyle ya, biz müslümanları o günahkârlar gibi yapar mıyız hiç?
Hasan Basri Çantay Hiç Müslümanları o günahkârlar (o zındıklar)la bir tutar mıyız?
Hayrat Neşriyat Biz; müslümanları suçlular gibi tutar mıyız hiç?
İbni Kesir Biz, bize teslim olanları, günahkar davrananlarla bir mi tutacağız?
İlyas Yorulmaz Öyleyse Müslümanları, suçlu günahkârlar gibi (eşit) kılar mıyız?
İnsan Dergisi Öyle ya, Allah'ın hükümlerine yürekten boyun eğenlerle günaha batmış olanları bir mi tutacaktık?
Kadri Çelik yoksa, Bize teslim olanlara suçlular ile aynı şekilde mi davranalım?
Mahmut Kısa Artık Müslümanları da suçlularla bir mi tutacağız?
Muhammed Esed Ne yani, kayıtsız şartsız Bize teslim olanları suçlularla bir mi tutsaydık?
Mustafa İslamoğlu (34-36) Şüphe yok ki muttakîler için Rableri indinde naim cennetleri vardır. Ya müslümanları o günahkârlar gibi kılar mıyız? Sizin için ne var, nasıl hükmediyorsunuz?
Ömer Nasuhi Bilmen Teslimiyet gösterenleri biz suçlular gibi tutar mıyız hiç?
Ömer Öngüt Müslüman olanlarla suçluları bir tutar mıyız?
Şaban Piriş Müslüman olanları suçlular gibi yapar mıyız?
Sadık Türkmen Öyle ya biz Müslümanları o günahkarlarla bir tutar mıyız hiç?
Seyyid Kutub Biz hiç, Allah’a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kâfirlerle bir tutar mıyız?
Suat Yıldırım Biz müslümanları suçlular gibi yapar mıyız hiç?
Süleyman Ateş Öyleyse, Müslümanları suçlu günahkâr olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?
Süleymaniye Vakfı Tam teslim olanları, hiç suçlularla bir tutar mıyız?
Tefhim-ul Kuran Yoksa Biz Müslümanları mücrimlerle bir tutar mıyız?
Ümit Şimşek Biz, Müslümanları/Allah'a teslim olanları, suçlular gibi yapar mıyız?
Yaşar Nuri Öztürk Biz müslümanları hiç mücrimler (suçlu günahkarlar) gibi tutar mıyız?

Sureler
Sayfa 564
Mushaf
Kalem Suresi
İlgili Sure
Ayetler