Kalem Suresi 20. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Kalem Suresi 52 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 2. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 564 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاَصْبَحَتْ كَالصَّر۪يمِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 564
İlgili Sure
Kalem Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Derken bahçe kapkara kesilip çorak bir yere dönüvermişti.
Abdullah Parlıyan Bahçe kapkara kesildi.
Adem Uğur Kuruyup kararıverdi (o bahçe)!
Ahmed Hulusi Bağlar, bahçeler yangın yerine dönmüş, simsiyah kesilmişti.
Ahmet Tekin Böylece (bahçe) kapkara oluverdi.
Ahmet Varol Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup kapkara kesildi.
Ali Bulaç O bahçe, kapkara kesiliverdi, (kökünden yandı gitti).
Ali Fikri Yavuz Kaplayıverdi de, bahçe siyah bir kül yığını haline geliverdi.
Ali Ünal Bostanları yanıp simsiyah oldu.
Bayraktar Bayraklı (19-20) Ama onlar daha uykudayken Rabbinin katindan gonderilen bir salgin o bahceyi sarivermisti de bahce kapkara kesilmisti.
Bekir Sadak Sabaha doğru bahçe (yok olup) siyah bir kül (yığını halin)e döndü.
Celal Yıldırım (19-20) Ancak onlar uyurken Rabbin katından gönderilen bir salgın o bahçeyi sarıvermişti de, (bahçe) kökünden kuruyup kapkara kesilmişti.
Cemal Külünkoğlu Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.
Diyanet İşleri (19-20) Ama onlar daha uykudayken Rabbinin katından gönderilen bir salgın o bahçeyi sarıvermişti de bahçe kapkara kesilmişti.
Diyanet İşleri ( Eski ) (19-20) Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir âfet (ateş) bahçeyi sarıverdi de, bahçe kapkara kesildi.
Diyanet Vakfı Ve bahçe meyvesiz kalmıştı.
Edip Yüksel Bahçe simsiyah kesiliverdi.
Elmalılı ( Sade ) Sabaha kadar o bağ sırıma (biçilmiş tarlaya) dönmüştü.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Sabaha kadar o bağ sırıma dönüvermişti
Elmalılı Hamdi Yazır Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup kapkara kesildi.
Gültekin Onan Sonunda devşirilmiş gibi oldu.
Harun Yıldırım (O bağçe) simsiyah kesiliverdi.
Hasan Basri Çantay Derken (bahçe tamâmen yanarak) kapkara kesildi.
Hayrat Neşriyat O, kupkuru kesildi.
İbni Kesir Bahçedeki ürünler kupkuru oluverdi.
İlyas Yorulmaz Sonunda (bağ) devşirilmişe dönüverdi.
İnsan Dergisi Ve o meyve dolu bağlar bahçeler, yanıp yıkılmış bir harabeye dönmüştü.
Kadri Çelik ve ertesi gün (bütün bitkiler) sararıp kurumuştu.
Mahmut Kısa Derken bahçe, bütün mahsûlü kesilip biçilmiş, kupkuru çorak bir yere, bir çöle dönmüştü.
Muhammed Esed Derken, ertesi sabah o (bahçe) sırım gibi geçmiş küle dönmüştü.
Mustafa İslamoğlu (20-21) Artık o bostan yanarak simsiyah kesilmiş gibi bir hale dönüverdi. Derken sabahladıkları vakit birbirlerine seslendiler.
Ömer Nasuhi Bilmen Bahçe kapkara kesildi.
Ömer Öngüt Sabaha bahçe kapkara kesildi.
Şaban Piriş Sonunda o (bahçe) kapkara kesiliverdi.
Sadık Türkmen Bahçe simsiyah olmuştu.
Seyyid Kutub (19-20) Fakat onlar henüz uykuda iken, Rabbin tarafından gönderilen bir afet bahçeyi kapladı. Bahçe sabahleyin siyah kül haline geliverdi.
Suat Yıldırım Bahçe simsiyah kesiliverdi.
Süleyman Ateş Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup kapkara kesildi.
Süleymaniye Vakfı Orası devşirilmiş gibi oldu.
Tefhim-ul Kuran Bağ simsiyah küle döndü.
Ümit Şimşek O, simsiyah kesiliverdi.
Yaşar Nuri Öztürk Böylece (bahçe) kuruyup-kapkara kesildi.

Sureler
Sayfa 564
Mushaf
Kalem Suresi
İlgili Sure
Ayetler