İsrâ Suresi 72. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

İsrâ Suresi 111 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 50. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 282 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَمَنْ كَانَ ف۪ي هٰذِه۪ٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَب۪يلاً
Sureler
Mushaf
Sayfa 282
İlgili Sure
İsrâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve bu dünyada kalben kör olan, ahirette de kördür, yolunu da tam sapıtmıştır, şaşırmış gitmiştir.
Abdullah Parlıyan Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
Adem Uğur Kim bu dünyada âmâ (hakikati göremeyen) ise o, gelecek sonsuz yaşamda da âmâdır (kördür)! (Düşünce) yolu (tarzı) itibarıyla daha da sapmıştır!
Ahmed Hulusi Her kim, bu dünyada, hak ve hakikati, çevresinde olup bitenleri görmekte kör kesiliyorsa, âhirette, ebedî yurtta da kördür. Üstelik hiçbir çıkış yolu bulamayacak derecede felâketle karşı karşıyadır.
Ahmet Tekin Kim burada kör olursa ahirette de kördür ve yolca da daha şaşkındır.
Ahmet Varol Kim bunda (dünyada) kör ise, O, ahirette de kördür ve yol bakımından daha 'şaşkın bir sapıktır.'
Ali Bulaç Kim de bu dünyada (hakkı görüp kabul etmiyecek şekilde) kör olursa, artık o, ahirette de kördür ve yol bakımından da daha sapıktır.
Ali Fikri Yavuz Ama kim de bu dünyada gerçeklere kör olur (ve gerçeğe götüren bir önderin izinden gitmezse), böylesi Âhiret’te de kör olacaktır ve (İlâhî af ve mağfiret) yoluna çok daha fazla uzaklıktadır.
Ali Ünal Bu dünyada manen kör olan kimse âhirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
Bayraktar Bayraklı Bu dunyada kalbi kor olan, ahirette de kor ve daha saskindir.
Bekir Sadak Kim bu Dünya'da korse, Âhiret'te de o kördür ve yol cihetiyle daha da şaşkındır.
Celal Yıldırım Kim bu dünyada (gerçekleri görmede) kör ise, ahirette de kör olacak, hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beter olacaktır.
Cemal Külünkoğlu Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.
Diyanet İşleri Bu dünyada kalbi kör olan, ahirette de kör ve daha şaşkındır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
Diyanet Vakfı Bu dünyada (Kitaba) kör olanlara gelince, onlar ahirette de kördür ve yol bakımından daha da sapıktır
Edip Yüksel Her kim bu dünyada (manen) kör ise ahirette de kördür. Ve gidişçe daha şaşkındır.
Elmalılı ( Sade ) Her kim de bu dünyada körlük ettiyse, o artık ahirette daha kör ve gidişçe daha şaşkındır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Her kim de bu Dünyada körlük ettise o artık Âhırette daha kör ve gidişçe daha şaşgındır
Elmalılı Hamdi Yazır Kim bunda (dünyada) kör ise, o, ahirette de kördür ve yol bakımından daha 'şaşkın bir sapıktır.'
Gültekin Onan Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
Harun Yıldırım Kim bu (dünyâ) da kör olursa o, âhiretde de kördür, yolca da daha şaşkındır.
Hasan Basri Çantay Ve kim burada (bu dünyada, kalbi) kör olursa, o takdirde o, âhirette de kördür ve yolca en sapık olandır.
Hayrat Neşriyat Kim de, burada kör ise ahirette de kördür. Yol bakımından da daha sapıktır.
İbni Kesir Kim burada (dünyada) kör ise, ahirette de kördür ve yolca da daha sapıktır.
İlyas Yorulmaz Kim dünyada (imamını bulma noktasında) kör ise, O, ahirette de kördür ve yol bakımından daha sapıktır.
İnsan Dergisi Her kim bu dünyada, hakikat karşısında kalp gözü kör olarak yaşamış ise, işte o âhirette de ilâhî nimetler karşısında kör olacak, hem de doğru yoldan daha da sapmış bir hâlde. İşte bunlar, kendileri hak yoldan saptıkları gibi sizleri de saptırmak isterler. Örneğin, ilâhlarını öven birkaç ayet "uydurduğun" takdirde Müslüman olacaklarını söyleyerek güya uzlaşma teklif ederler:
Kadri Çelik Ve bu (dünyada kalbi) kör olan, ahirette de kör olacak ve (doğru yoldan) daha da sapmış bulunacaktır.
Mahmut Kısa Ve burada kör olan, âhirette de kördür ve yolunu da tam sapıtmıştır, şaşırmış gitmiştir.
Muhammed Esed Ne ki, bu dünyada (kalp) gözü kör olan kimse ahirette de kör olacak; öyle ki, yolunu büsbütün kaybedecektir.
Mustafa İslamoğlu Ve her kim burada (hakikatları görmeyip kalben) kör oldu ise işte o, ahirette de kördür, yolca da daha sapıktır.
Ömer Nasuhi Bilmen Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
Ömer Öngüt Her kim dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve daha da şaşkındır.
Şaban Piriş Kim bu dünyada aklı ile gerçekleri görmeyen bir kör ise, ahirette de kördür. Ve yolca daha da şaşkındır/sapıktır.
Sadık Türkmen Bu dünyada gerçekler karşısında kör olan kimse ahirette de kör, doğru yoldan sapmışlık oranı da daha büyük olur.
Seyyid Kutub Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, âhirette de kördür, hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.
Suat Yıldırım Şu dünyâda kör olan kimse, âhirette de kördür (dünyâda doğru yolu göremeyen, âhirette de kurtuluş yolunu göremeyecektir, hattâ onun) yolu daha da sapıktır.
Süleyman Ateş Kim bunda (dünyada) kör ise, O, ahirette de kördür ve yol bakımından daha 'şaşkın bir sapıktır'.
Süleymaniye Vakfı Kim burada körse[*] Ahirette de kör olur; yolunu iyice şaşırır.
Tefhim-ul Kuran Kim bu dünyada kör ise, işte o âhirette de kördür ve daha da şaşkın bir yoldadır.
Ümit Şimşek Bu dünyada kör olan, âhirette de kördür. Yolca da daha sapıktır o.
Yaşar Nuri Öztürk Kim bunda (dünyada) kör ise o kimse ahirette de kördür ve yol bakımından daha şaşkın-daha sapıktır.

Sureler
Sayfa 282
Mushaf
İsrâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler