İhlâs Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

İhlâs Suresi 4 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 22. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 604 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 604
İlgili Sure
İhlâs Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O'na herkes ve herşey muhtaçtır. Kul köle olunmaya değer bir efendidir.
Abdullah Parlıyan Allah sameddir.
Adem Uğur "Allâh SAMED'dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan);"
Ahmed Hulusi 'Allah’tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah’tır.'
Ahmet Tekin Allah Samed'dir. [1]
Ahmet Varol Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).
Ali Bulaç Allah, Samed’dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.
Ali Fikri Yavuz Allah, Samed (Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, fakat ezelde ve ebedde her varlığın Kendisine muhtaç olup, Kendisine sığındığı Zât)tır.
Ali Ünal (1-2) De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır. [821]
Bayraktar Bayraklı Allah her seyden mustagni ve her sey O'na muhtactir.
Bekir Sadak Allah dâimdir, mutlak anlamda ihtiyaçsızdır, her şey O'na muhtaçtır.
Celal Yıldırım Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
Cemal Külünkoğlu “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
Diyanet İşleri Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
Diyanet Vakfı 'ALLAH Sonsuz ve Mutlaktır.'
Edip Yüksel Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)
Elmalılı ( Sade ) Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)
Elmalılı ( Sade - 2 ) Allah, o eksiksiz sameddir
Elmalılı Hamdi Yazır Tanrı, Sameddir
Gültekin Onan “Allah, Samed’dir.”
Harun Yıldırım (O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey'in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).
Hasan Basri Çantay 'Allah, Sameddir (herşey her cihetle O’na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!'
Hayrat Neşriyat Allah'tır, Samed'dir.
İbni Kesir Her şey Allah'a muhtaçtır.
İlyas Yorulmaz Allah Samed'dir.
İnsan Dergisi Allah Samed'dir. Her şey O'na muhtaçtır, fakat O hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Tüm canlıları besleyen, terbiye eden, yöneten ve yönlendiren, Kendisine "Kul olmaya" lâyık tek varlık O'dur.
Kadri Çelik Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi.
Mahmut Kısa Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.
Muhammed Esed Allah Samed'dir.
Mustafa İslamoğlu «Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»
Ömer Nasuhi Bilmen Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir.
Ömer Öngüt Allah sameddir.
Şaban Piriş Allah samed’dir. (Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herşey O’na muhtaç olandır.)
Sadık Türkmen Allah Samed'dir.
Seyyid Kutub Allah Samed’dir. (Samed: "Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan" demektir.)
Suat Yıldırım Allâh Samed'dir.
Süleyman Ateş Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).
Süleymaniye Vakfı Allah, bütün istekleri karşılayacak güçtedir[*].
Tefhim-ul Kuran Herşey her halinde o Allah'a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.
Ümit Şimşek Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!
Yaşar Nuri Öztürk Allah Samed'dir (her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir).

Sureler
Sayfa 604
Mushaf
İhlâs Suresi
İlgili Sure
Ayetler