Hümeze Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Hümeze Suresi 9 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 32. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 601 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 601
İlgili Sure
Hümeze Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Vay haline o kişinin ki, servet biriktirir ve sayar durur veya servetini zamanın hadiselerine karşı kalkan yapar.
Abdullah Parlıyan O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.
Adem Uğur O ki, varlık topladı ve onu tekrar tekrar saydı (her gün banka hesabına bakıp ne kadar param varmış, kontrol etti. A. H. )!
Ahmed Hulusi Servet biriktirip yığarak, başında tekrar tekrar sayanların vay haline!
Ahmet Tekin O mal biriktirdi ve onu sayıp durdu.
Ahmet Varol Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.
Ali Bulaç O ki, bir çok mal toplamış ve onu sayıb durmaktadır...
Ali Fikri Yavuz Servet biriktirip, sonra da (muhtaçları düşünmeden hırs ve tutkuyla) onu sayar durur (ve servetim var diye başkalarını küçümser).
Ali Ünal (1-3) Diliyle çekiştirip insanların onuru ile oynayan, kaş-göz hareketleriyle onlarla alay eden insanın vay haline! Mal yığıp onu tekrar tekrar sayar ve malının kendini ebedî yaşatacağını sanır. [806] [807]
Bayraktar Bayraklı (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle cekistirip alay eden kimsenin vay haline!
Bekir Sadak O ki, mal toplayıp durmadan sayar,
Celal Yıldırım O ki, birçok mal toplamış ve onu sayıp duruyor.
Cemal Külünkoğlu (1-2) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!
Diyanet İşleri (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.
Diyanet Vakfı Ki o para/mal biriktirir ve onu sayar durur.
Edip Yüksel (1-2) Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!
Elmalılı ( Sade ) ve bir mal toplayıp hep onu sayana!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ona ki bir mal toplamış ve onu saymaktadır
Elmalılı Hamdi Yazır Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.
Gültekin Onan O ki, malı toplayıp tekrar tekrar saydı.
Harun Yıldırım Ki o, malı yığıb onu tekrar tekrar sayandır.
Hasan Basri Çantay (Ki o,) bir mal toplayan ve onu sayıp durandır!
Hayrat Neşriyat Ki o, mal toplayıp onu sayar.
İbni Kesir O kimse ki, sürekli mal toplar ve onu sayar durur.
İlyas Yorulmaz O, mal yığar ve onu sayar durur.
İnsan Dergisi Hiç durmadan servet yığan, yığdıklarını sayıp duran o zalimlerin vay hâline! Öyle büyük bir aldanış içindedir ki o;
Kadri Çelik (Vay haline o kişinin) ki, serveti biriktirir ve onu bir kalkan sayar,
Mahmut Kısa Öylesine ki mal yığar ve onu sayar durur.
Muhammed Esed İşte, malı yığan ve onu birikim sayan bu tiptir;
Mustafa İslamoğlu (2-3) Öyle kimse ki, bir malı toplamış ve onu tekrar tekrar saymakta bulunmuştur. Sanır ki onu, malı daima yaşatacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen O ki, mal toplamış ve onu tekrar tekrar saymıştır.
Ömer Öngüt Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan ..
Şaban Piriş O, mal toplamış onu sayıp durmuştur,
Sadık Türkmen Malı toplayıp onu teker teker sayana.
Seyyid Kutub Böylesi mal yığar ve onu sayar durur.
Suat Yıldırım O ki mal yığdı, onu saydı durdu.
Süleyman Ateş Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.
Süleymaniye Vakfı Kendisi mal biriktirir ve habire onu sayar.
Tefhim-ul Kuran Ki onlar malı yığar da sayar durur.
Ümit Şimşek O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı,
Yaşar Nuri Öztürk Ki o, mal yığıp-biriktiren ve onu tekrar tekrar sayandır.

Sureler
Sayfa 601
Mushaf
Hümeze Suresi
İlgili Sure
Ayetler